Tin tức & sự kiện
   Thanh tra

THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN ĐỐI VỚI 10 DOANH NGHIỆP TẠI 11 CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHƠN HẢI, HUYỆN NINH HẢI 03:04:52 PM | 09/08/2019
Ngày 06/8/2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 Thông báo về kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất và kinh doanh giống thủy sản đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH MINH NINH THUẬN TẠI MỎ CÁT PHƯỚC MỸ 03:01:44 PM | 09/08/2019
Sáng ngày 18/7/2019, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1258/QĐ-STNMT ngày 04/04/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 2837/KL-STNMT ngày 15/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Ninh Thuận tại mỏ cát Phước Mỹ

Triển khai chương trình 08:44:47 AM | 19/04/2019
.

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở TNMT 05:01:02 PM | 03/04/2019
.

Quy chế phố hợp Sở Tài nguyên và Môi trường & Thanh tra tỉnh 04:58:48 PM | 03/04/2019
Quy chế phối hợp giựa Thanh tra tỉnh và Sở TNMT trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường

Kế hoạch Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường & Hội Luật Gia tỉnh 04:57:37 PM | 03/04/2019
.

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 04:55:14 PM | 03/04/2019
.

Kế hoạch phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 04:53:48 PM | 03/04/2019
.

Triển khai “Ngày pháp luật” năm 2018 04:51:58 PM | 03/04/2019
.

Công tác phối hợp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 04:39:13 PM | 03/04/2019
.

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 333
Tổng lượt truy cập: 5,478,873