Tin tức & sự kiện
   Hoạt động phòng TN và MT địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 10:41:22 AM | 02/06/2017
.

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017 03:04:18 PM | 01/06/2017
Sáng ngày 17/5/2017, huyện Bác Ái tổ chức tập huấn phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017 cho các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Hội nông dân, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT, Phòng Kinh tế- HT, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và MT, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận Chi nhánh Bác Ái, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Bác Ái- Ninh Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã.

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số 07/TTNSVSMT-KH ngày 05/5/2017 về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017; 01:50:07 PM | 22/05/2017
.

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 19/12/2016. 08:01:56 AM | 22/05/2017
Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2017 và do Công ty TNHH TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận thực hiện cả 2 công đoạn thu gom sơ cấp và thứ cấp. Qua 4 tháng triển khai thực hiện phương án thu gom, vận chuyển rác thải theo mô hình rác không tiếp đất, vẫn còn gặp không ít khó khăn xảy ra như: Việc đầu tư phương tiện, thiết bị thu gom (xe đẩy tay, xe lôi, thùng rác) còn chậm, chưa đảm bảo về số lượng, đội vệ sinh thu gom chưa nắm hết các tuyến đường nên còn bỏ sót một số hộ dân không thu gom rác, các hộ dân không chấp hành nộp phí vệ sinh, xe thu gom không có kèn, loa để báo hiệu người dân đem đưa rác, ….

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016 03:00:49 PM | 06/07/2016
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016

UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016. 01:56:16 PM | 08/06/2016
Trên cơ sở Kế hoạch nhiệm vụ, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016, đạt được một số kết quả như sau:

UBND huyện Thuận Nam báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016. 01:55:25 PM | 08/06/2016
Trên cơ sở Kế hoạch nhiệm vụ, UBND huyện Thuận Nam báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016, đạt được một số kết quả như sau:

UBND huyện Thuận Bắc báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016. 01:53:05 PM | 08/06/2016
Trên cơ sở Kế hoạch nhiệm vụ, UBND huyện Thuận Bắc báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016, đạt được một số kết quả như sau:

UBND huyện Ninh Sơn báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016. 01:52:09 PM | 08/06/2016
Trên cơ sở Kế hoạch nhiệm vụ, UBND huyện Ninh Sơn báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016, đạt được một số kết quả như sau:

UBND huyện Ninh Phước báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016. 01:50:57 PM | 08/06/2016
Trên cơ sở Kế hoạch nhiệm vụ, UBND huyện Ninh Phước báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016, đạt được một số kết quả như sau:

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 179
Tổng lượt truy cập: 5,478,719