Tin tức & sự kiện
   Bảo vệ môi trường

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn 07:21:33 AM | 20/05/2020
Ngày 14/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Bản tin số 68: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới 02:01:38 PM | 14/05/2020
Bản tin: COVID-19

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia 09:22:54 AM | 11/05/2020
Ngày 04/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.

Bản tin số 66: Đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh các khối lớp THCS, THPT đi học trở lại ngày 04/5 03:25:30 PM | 07/05/2020
Bản tin covid - 19:

Bản tin số 65: Về việc giải thể cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Khoa Nội tổng hợp (cơ sở mới xây chưa sử dụng) Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 03:23:03 PM | 07/05/2020
Bản tin covid - 19:

Bản tin số 64: Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 02:09:16 PM | 29/04/2020
Bản tin: COVID-19

Bản tin số 63: Điều chỉnh một số nội dung Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 02:08:05 PM | 29/04/2020
Bản tin: COVID-19

Bản tin số 62: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn mới 10:27:39 AM | 24/04/2020
Bản tin: COVID-19

Bản tin số 61: Chủ trương về phương án cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19 10:23:09 AM | 24/04/2020

Bản tin: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh 10:12:59 AM | 24/04/2020
Ngày 20/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh tại xã Phước Minh và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh.

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 7769
Tổng lượt truy cập: 5,235,403