Tin tức & sự kiện
   Bảo vệ môi trường

Bản tin số 72:Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) 04:48:10 PM | 07/08/2020
Bản tin Covid-19

Bản tin số 71:Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 02:18:16 PM | 07/08/2020
Ngày 31/7/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 225/TB-VPUB về Kết luận của Phó Chủ tịch Lê Văn Bình cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 29/7/2020. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình kết luận và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

Bản tin số 70:Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới 09:47:39 AM | 31/07/2020
Bản tin covid - 19:

Bản tin 69: 09 giải pháp mới nhất phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 09:18:55 AM | 31/07/2020
Bản tin covid - 19:

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 02:13:54 PM | 23/07/2020
Dự án Khai thác cát xây dựng Phú Thuỷ 3 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản, quy mô 5.000 con 08:56:55 AM | 22/06/2020
Ngày 18/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản, quy mô 5.000 con tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Trang trại Phú Lộc Phát.

BẢN TIN Về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V năm 2020 11:00:50 AM | 01/06/2020
Ngày 22/10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V với mục đích nhằm động viên, khen thưởng tác giả, tác phẩm báo chí phản ánh, tuyên truyền các đề tài, chủ đề, nội dung về tài nguyên và môi trường có chất lượng và sức lan tỏa cao; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông về quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn 07:21:33 AM | 20/05/2020
Ngày 14/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Bản tin số 68: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới 02:01:38 PM | 14/05/2020
Bản tin: COVID-19

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia 09:22:54 AM | 11/05/2020
Ngày 04/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 263
Tổng lượt truy cập: 5,478,803