Tin tức & sự kiện
   Tài nguyên biển

Tỉnh Ninh Thuận tăng cường thực hiện quản ký tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 10:02:01 AM | 14/01/2019
.

Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2018 01:51:41 PM | 08/01/2019
Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh – quốc phòng. Công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển phải đi trước một bước và là tiền đề quan trọng cho việc phát triển bền vững kinh tế biển. Xác định được tầm quan trọng của công tác điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, trong năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương ven biển tăng cường công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân ở vùng ven biển.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 02:03:07 PM | 29/11/2018
Ngày 21/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh năm 2018. 10:05:32 AM | 21/11/2018
Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, hải đảo và phân giới cắm mốc đạt được mục đích và yêu cầu đặt ra. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương ven biển tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại; về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về tình yêu, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo cũng như ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay

Cần quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển 01:31:35 PM | 12/11/2018
Theo các chuyên gia của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo hiện nằm rải rác ở nhiều văn bản và có sự chồng chéo, thiếu quy định gây nên nhiều khó khăn khi thực thi. Bởi thế, việc xây dựng một văn bản quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển là cần thiết hiện nay.

Một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới 02:29:26 PM | 26/10/2018
Ngày 22/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển 10:31:29 AM | 05/09/2018
Ngày 06/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT về Ban hành và công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam.

Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 07:37:09 AM | 04/09/2018
Về công tác rà soát và phối hợp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về biển

Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018 07:18:50 AM | 19/06/2018
Trong các ngày từ 17 - 18/6/2018, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã hưởng ứng tham gia Hội thi Văn hóa - Thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2018 tại Đài phát thanh và truyền hình tỉnh do Hội nhà báo tổ chức.

Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam 10:40:11 AM | 28/05/2018
Chất thải nhựa (CTN) biển là vấn đề mới, đang được quốc tế rất quan tâm. Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu đánh giá thực trạng phát sinh chất thải trên biển, trong đó có CTN, cũng như đánh giá tác động của chất thải tới hệ sinh thái trên biển. Việc xác định các nguồn phát sinh cũng như khối lượng CTN trong môi trường biển và ven biển, giúp cho việc kiểm soát hiệu quả CTN biển nhằm ngăn ngừa các tác động nguy hại của CTN biển tới đời sống thủy sinh.

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
27 - 290C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
23 -290C
23 -290C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 6-7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1232
Tổng lượt truy cập: 3,181,904