Tin tức & sự kiện
   Hoạt động Văn phòng

Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 04:28:30 PM | 07/05/2018
Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 07:13:57 AM | 07/05/2018
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018, ngày 18/4/2018, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc

Kết quả cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái 02:29:10 PM | 17/04/2018
Để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2018, những khó khăn vướng mắc về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn các huyện, Tp và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý II/2018. Ngày 13/4/2018 Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

Tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 05:12:45 PM | 08/03/2018
Để kịp thời phổ biến, trao đổi và thực hiện tốt những quy định mới của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản; đồng thời góp phần cùng Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực nói trên; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan tổ chức “Hội nghị phổ biến các quy định mới của pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước khoáng sản và đối thoại trực tiếp với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Thông báo đăng ký tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 01:48:31 PM | 27/02/2018
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt các nội dung, các quy định mới của pháp luật về đất đai, khoáng sản và môi trường, đồng thời góp phần cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực nói trên. Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận tổ chức “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 10:57:45 AM | 10/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2017, cụ thể:

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 03:09:52 PM | 04/01/2018
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. 02:33:02 PM | 23/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017. Ngày 20/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Tham dự buổi làm việc có: Mẫu Thái Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bác Ái; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất-chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Bác Ái; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 08:38:57 AM | 20/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 13/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn. Tham dự buổi làm việc có: Ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Ninh Sơn; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Ninh Sơn; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. 04:21:56 PM | 13/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 10/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Võ Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 25, ngày 26/5/2018
32 - 340C
24 - 260C

 Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu vùng núi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 25, ngày 26/5/2018
26 - 330C
26 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng yếu. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 25, ngày 26/5/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa; trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng: 0.5m đến 1.5m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 118
Tổng lượt truy cập: 2,786,570