Tin tức & sự kiện
   Hoạt động Văn phòng

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. 02:33:02 PM | 23/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017. Ngày 20/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Tham dự buổi làm việc có: Mẫu Thái Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bác Ái; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất-chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Bác Ái; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 08:38:57 AM | 20/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 13/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn. Tham dự buổi làm việc có: Ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Ninh Sơn; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Ninh Sơn; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. 04:21:56 PM | 13/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 10/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Võ Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 03:05:33 PM | 12/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 06/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Tham dự buổi làm việc có: đồng chí Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Thuận Nam; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận – Chi nhánh Ninh Phước – Thuận Nam; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã thuộc địa bàn huyện Thuận Nam và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc. 08:59:02 AM | 11/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 05/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Trần Quốc Sanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã của huyện Thuận Bắc; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 08:11:22 AM | 25/08/2017
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước và một số lĩnh vực khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 04:24:50 PM | 17/07/2017
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn TNCSHCM Bộ; Thủ trưởng đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc các Tổng cục, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở 01:44:42 PM | 03/07/2017
Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Sở và Ban Giám đốc Sở, hiện nay Văn phòng Sở đang triển khai phát động phong trào “Thực hiện văn hóa công sở”. Nhân dịp này, xin được trao đổi một số ý kiến xung quan vấn đề này.

Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 04:15:46 PM | 22/05/2017
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU, ngày 27/3/2017 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về chủ đề nêu gương, nói đi đôi với làm”.

Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017) 09:07:20 AM | 16/03/2017
Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
28 - 300C
21 - 230C

Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
21 - 300C
21 - 300C

 Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 748
Lượt truy cập 2,551,035