Tin tức & sự kiện
   Hoạt động Văn phòng

Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 10:57:45 AM | 10/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2017, cụ thể:

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 03:09:52 PM | 04/01/2018
Ngày 20/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. 02:33:02 PM | 23/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017. Ngày 20/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Tham dự buổi làm việc có: Mẫu Thái Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bác Ái; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất-chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Bác Ái; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 08:38:57 AM | 20/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 13/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn. Tham dự buổi làm việc có: Ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Ninh Sơn; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Ninh Sơn; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. 04:21:56 PM | 13/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 10/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Võ Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 03:05:33 PM | 12/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 06/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Tham dự buổi làm việc có: đồng chí Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Thuận Nam; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận – Chi nhánh Ninh Phước – Thuận Nam; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã thuộc địa bàn huyện Thuận Nam và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc. 08:59:02 AM | 11/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 05/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Trần Quốc Sanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã của huyện Thuận Bắc; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 08:11:22 AM | 25/08/2017
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước và một số lĩnh vực khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 04:24:50 PM | 17/07/2017
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn TNCSHCM Bộ; Thủ trưởng đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc các Tổng cục, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở 01:44:42 PM | 03/07/2017
Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Sở và Ban Giám đốc Sở, hiện nay Văn phòng Sở đang triển khai phát động phong trào “Thực hiện văn hóa công sở”. Nhân dịp này, xin được trao đổi một số ý kiến xung quan vấn đề này.

SauTrang cuối
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 23, ngày 24/02/2018
30 - 320C
22 - 240C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng 1.0m – 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 301
Tổng lượt truy cập: 2,653,399