Trả lời đối thoại
                                                                                                                                
     Nội dung câu hỏi:  
      

Một thửa Ao tôm lớn trước đây là 03 thửa ruộng nhỏ gộp lại, một trong 03 thửa đất đã có GCN QSDĐ do nhận chuyển nhượng. Nay người sử dụng đất muốn cấp GCN toàn bộ diện tích của 03 thửa thì thực hiện như thế nào?

     Nội dung trả lời: 

Về nguyên tắc trước khi hợp thửa thì các thửa đất phải có giấy CNQSDĐ.  Nhà nước khuyến khích việc hợp thửa đất nông nghiệp để thuận lợi cho việc sản xuất. Do đó nay người sử dụng đất muốn hợp thửa thì hướng dẫn người sử dụng đất làm Đơn xin hợp thửa đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Do mới có 01/03 thửa có giấy chứng nhận,  do đó Ủy ban nhân dân xã phải xác nhận về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy của  02 thửa còn lại trước khi thực hiện việc hợp thửa đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

 
Trở về
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3880
Tổng lượt truy cập: 6,682,164
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3880
Tổng lượt truy cập: 6,682,164