Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lương môi trường nước hồ quý IV/201818-12-2018 )
      

1. Kết quả quan trắc chất lượng nước hồ:

Chất lượng nước hồ tại 3 điểm quan trắc là hồ Tân Giang, hồ sông Trâu và hồ sông Sắt so với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước cho sinh hoạt) với các thông số pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, As, Fe và coliform như sau:

So với quy chuẩn chất lượng nước mặt cột A2, giá trị các thông số pH, DO, Fe, COD,  NH4+ NO3-, PO43-, COD, As và Coliform tại 3 hồ quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, BOD5, NO2- tại hồ sông Trâu vượt giới hạn cho phép lần lượt là 1,5 lần, 2,6 lần và 1,1 lần.

 2. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

        Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ sông Sắt và hồ Tân Giang sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước hồ sông Trâu sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

3. Kết luận:

Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị hầu hết các thông số hóa lý và vi sinh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, BOD5, NO2- tại hồ sông Trâu vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước thượng nguồn đổ về.

Hồng Phượng – TTQTTN&MT.

Tệp đính kèm: BC QUAN TRAC NUOC HO QUY IV.2018.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
27 - 290C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
23 -290C
23 -290C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 6-7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1312
Tổng lượt truy cập: 3,181,984