Kết quả quan trắc

       CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI CÁC CẢNG CÁ, KHU DU LỊCH VÀ KHU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUÝ IV NĂM 20195-12-2019 )
      

 1. Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá

Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá được so sánh với cột các nơi khác tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (gọi tắt là quy chuẩn).

1.1. Chất lượng nước Cảng cá Đông Hải:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Đá Bạc, Trụ điện số 5, Cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số PO43-, NH4+ vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc, giá trị thông số Fe và Coliform tại 3/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ vượt giới hạn tại một số điểm quan trắc; giá trị thông số Fe và Coliform tại 3/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

1.2. Chất lượng nước cảng cá Cà Ná:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Xăng dầu Lê Nhiệm, tại điểm giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín, cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe, NH4+Coliform vượt giới hạn tại một số điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, Fe, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

1.3. Chất lượng nước cảng cá Ninh Chữ:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Tri Thủy, xăng dầu Khánh Hội và cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform tại 3/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform tại 2/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

1.4. Chất lượng nước cảng cá Mỹ Tân:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Trạm điều hành, điểm cách trạm điều hành 25m và cửa biển.    

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform tại 2/3 vị trí quan trắc vượt giới giạn cho phép.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe và Coliform tại vị trí trạm điều hành vượt giới hạn cho phép.

1.5. Chất lượng nước tại bến cá Sơn Hải:

Quan trắc tại 0 điểm sau: bến cá Sơn Hải.

So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép.

2. Chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch:

Quan trắc tại 06 khu du lịch: Cà Ná (huyện Thuận Nam), Ninh Chữ (huyện Ninh Hải), Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải), Khu du lịch bãi Nước Ngọt (Ninh Hải), Khu du lịch Mũi Dinh (huyện Thuận Nam), Khu du lịch bãi biển Bình Tiên (Thuận Bắc).

So với cột vùng bãi tắm và thể thao dưới nước tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: có giá trị các thông pH, TSS, PO43-, NH4+ và dầu mỡ khoáng tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc.

3. Chất lượng nước biển ven bờ các khu nuôi trồng thủy sản:

Quan trắc tại 06 khu nuôi trồng thủy sản: Đầm Nại (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước) và Sơn Hải (Thuận Nam), Khu nuôi tôm Phú Thọ (TP. Phan rang – Tháp Chàm), Khu nuôi tôm Mỹ Tường (Ninh Hải), Khu vực nuôi tôm Từ Thiện.

 So với cột vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: giá trị các thông số pH, PO43-, dầu mỡ khoáng  tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số DO, Fe, TSS, NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

4. Kết luận

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá: có giá trị thông số pH và DO nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Fe, PO43- , NH4+ và Coliofrm tại một số cảng cá vượt giới hạn cho phép.

 - Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu du lịch có giá trị các thông số pH, DO, TSS, PO43-, NH4+ và dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số khu du lịch.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu nuôi trồng thuỷ sản có giá trị các thông số pH, PO43- và tổng dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số DO, TSS, NH4+, Fe, Coliofrm tại một số khu nuôi trồng thuỷ sản vượt  giới hạn cho phép.

Hồng Phượng – TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: 04.2019 Quan trac nuoc nuoc bien (1).pdf     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 11, ngày 12/12/2019
29 - 310C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 11, ngày 12/12/2019
22 - 310C
22 - 310C

 Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5.

Đêm 11, ngày 12/12/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; sóng biển cao 2.0 đến 3.0m; biển động.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2699
Tổng lượt truy cập: 4,501,040