Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 9/201820-9-2018 )
      

1. Chất lượng nước sông Cái:

Bao gồm: Đoạn thượng nguồn sông Cái (từ đầu nguồn sông Cái đến đập Lâm Cấm) và đoạn hạ nguồn (từ Cầu Móng đến cuối nguồn sông Cái, gần nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

- Chất lượng nước đoạn thượng nguồn sông Cái so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị các thông pH, DO, Pb, As, Hg, PO43-, NH4+,  NO2-,   NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fevà Coliform vượt giới hạn cho phép tại các vị trí quan trắc.

- Chất lượng nước đoạn hạ nguồn so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị các thông số pH, DO, TSS,  Fe, PO43-,  Pb, As, Hg, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD và clorua nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép tại các vị trí quan trắc.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Trạm y tế thôn 1, xã Nhị Hà đến Cầu Trắng xã An Thạnh):

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, PO43-, NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe, NH4+, NO2- Coliform vượt giới hạn cho phép.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, PO43-, NH4+, NO­2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép.

4. Chất lượng nước kênh Nam (từ cầu Lầu đến cống 26, huyện Ninh Phước):

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5,COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ cầu ông Một, thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, PO43-, NO3- trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông sốFe, NH4+, NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5 và COD trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, PO43-, NH4+, NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép.

6. Kết luận:

a. Chất lượng nước sông Cái:

- Đoạn thượng nguồn có 11/14 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Giá trị thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Đoạn hạ nguồn 13/14 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông và một phần do ảnh hưởng chất lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

 b. Chất lượng nước sông Lu, sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc, kênh tiêu cầu Ngòi:

- Sông Lu có 07/11 giá trị các thông số quan trắc, sông Quao có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Nam có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Phan Rang) có 05/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Ninh Hải) có 08/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn và do hoạt động nông nghiệp và chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

- Kênh tiêu cầu Ngòi có 03/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc TSS, Fe, PO43-, NO2-­­, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước từ thượng nguồn đổ về và và một phần do hoạt động công nghiệp; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp vào kênh làm ảnh hưởng chất lượng nước.

Thanh Thanh – TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: 9.2018 Quan trac nuoc mat thang 9.2018.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 15/10, ngày 16/10/2018
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 15/10, ngày 16/10/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 15/10, ngày 16/10/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5; biển động nhẹ. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 738
Tổng lượt truy cập: 3,018,865