Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước hồ Quý IV/201715-11-2017 )
      

1. Kết quả quan trắc chất lượng nước hồ:

Chất lượng nước hồ tại 3 điểm quan trắc là hồ Tân Giang, hồ sông Trâu và hồ sông Sắt so với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước cho sinh hoạt) với các thông số pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, As, Fe và coliform như sau:

So với quy chuẩn chất lượng nước mặt cột A2, giá trị các thông số pH, DO, Fe, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-,  BOD5, COD, As tại 3 hồ quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS tại hồ Tân Giang vượt giới hạn cho phép 1,6 lần và giá trị thông số Coliform tại 2/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép từ  4,6 - 8,6 lần.

2. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

Chất lượng nước hồ Tân Giang, hồ sông Trâu sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt; chất lượng nước hồ sông Sắt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

3. Kết luận:

Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị hầu hết các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

Hồng Phượng – TTQTTN&MT.

Tệp đính kèm: BC QUAN TRAC NUOC HO QUY IV.2017.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 498
Tổng lượt truy cập: 3,124,974