Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước suối cạn Sông Than IV/201715-11-2017 )
      

1. Kết quả quan trắc chất lượng nước suối Cạn sông Than:

- Quy chuẩn dùng để so sánh là cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

- So với cột A2 của QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, Fe, COD, NH4+, NO2-, NO3-, Cu, tổng Cr và tổng dầu mỡ đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số BOD5 tại NM-SCST02 và giá trị TSS tại NM-SCST01 vượt giới hạn nhưng không đáng kể và giá trị thông số Coliform tại giá trị thông số coliform tại 4/4 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép từ 3,0 - 9,2 lần. 

2. Đánh giá nhanh chất lượng nước suối Cạn sông Than theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

         * Suối Cạn:

- Kết quả tính toán WQI tại vị trí NM-SCST01 là 93: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạttại NM-SCST02 là 87: Chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại suối Cạn bằng 90: Chất lượng nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

* Sông Than:

- Kết quả tính toán WQI tại vị trí NM-SCST03 và NM-SCST04 là 94 và 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt .

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại sông Than bằng 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt .

 3. Kết luận:

Chất lượng nước suối Cạn và sông Than (sông Chá cũ) có hầu hết  giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS tại vị trí NM-SCST01 và giá trị BOD5 tại NM-SCST02 vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; giá trị vi sinh (coliform) vượt giới hạn cho phép tại 4/4 vị trí quan trắc. Nguyên nhân một phần có thể do hoạt động sản xuất nông nghiệp và một phần do nước mưa cuốn theo các chất thải, rác thải, xác lá, vỏ cây... trên bề mặt trực tiếp xuống sông, suối gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Hồng Phượng – TTQTTN&MT.

Tệp đính kèm: QUAN TRAC NUOC SUOI CAN - SONG THAN QUY IV.2017.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 319
Tổng lượt truy cập: 3,124,795