Kết quả quan trắc

       KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI CÁC CẢNG CÁ, KHU DU LỊCH VÀ KHU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUÝ I NĂM 201925-6-2019 )
      

          1. Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá

 

Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá được so sánh với cột các nơi khác tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (gọi tắt là quy chuẩn).

1.1. Chất lượng nước Cảng cá Đông Hải:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Đá Bạc, Trụ điện số 5, Cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe, PO43-, NH4+  Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43- nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị các thông số NH4+, Fe Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

1.2. Chất lượng nước cảng cá Cà Ná:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Xăng dầu Lê Nhiệm, tại điểm giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín, cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, NH4+, PO43-Fe nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Coliform tại điểm quan trắc giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín vượt giới hạn cho phép.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, NH4+, PO43- nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Fe Coliform tại điểm quan trắc xăng dầu Lê Nhiệm vượt giới hạn cho phép.

1.3. Chất lượng nước cảng cá Ninh Chữ:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Tri Thủy, xăng dầu Khánh Hội và cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+ Fe toàn khu vực quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép tại điểm quan trắc cầu Tri Thủy.  

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+ và Coliform toàn khu vực quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Fe vượt giới hạn cho phép tại điểm một số điểm quan trắc.

1.4. Chất lượng nước cảng cá Mỹ Tân:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Trạm điều hành, điểm cách trạm điều hành 25m và cửa biển.    

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH,  NH4+, PO43-, Fe tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH,  NH4+, PO43-, Fe tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

2. Chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch:

Quan trắc tại 03 khu du lịch: Khu du lịch Vĩnh Hy, Khu du lịch Ninh Chữ và khu du lịch Cà Ná.

So với cột vùng bãi tắm và thể thao dưới nước tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: có giá trị các thông pH, DO, TSS, PO43-, NH4+, Fe và dầu mỡ khoáng tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Coliform tại điểm quan trắc khu du lịch Cà Ná vượt giới hạn cho phép.

3. Chất lượng nước biển ven bờ các khu nuôi trồng thủy sản:

Quan trắc tại 05 khu nuôi trồng thủy sản: Đầm Nại (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước), Sơn Hải (Thuận Nam), Mỹ Tường (Ninh Hải), Phú Thọ (TP Phan Rang - Tháp Chàm).

So với cột vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: giá trị các thông số pH, dầu mỡ khoáng tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số DO, TSS, NH4+, PO43-, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

4. Kết luận

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ quý I/2019, như sau:

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá: có giá trị các thông số pH, DO, PO43- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số NH4+, Fe, Coliofrm tại một số cảng cá vượt giới hạn. Nguyên nhân có thể do hoạt động rửa hải sản, vệ sinh mặt bằng cảng của các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng, nước thải sinh hoạt của các hộ dân dọc theo cảng và ngư dân sống trên các tàu thuyền hoặc nước thải, dầu nhớt thải từ các tàu bè neo đậu tại cảng.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu du lịch có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+, Fe nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số coliform tại khu du lịch Cà Ná vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do là hoạt động du lịch gây ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu nuôi trồng thuỷ sản có giá trị các thông số pH, tổng dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số số DO,TSS, NH4+, PO43-, Fe, Coliofrm tại một số khu muôi trồng thuỷ sản. Nguyên nhân dẫn có thể ảnh hưởng từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa có hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra biển và một phần có thể ảnh hưởng từ dòng chảy hải lưu từ các khu vực khác.

Hồng Phượng – TT QTTN&MT.

Tệp đính kèm: 01.2019 Quan trac nuoc nuoc bien.pdf     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1580
Tổng lượt truy cập: 6,559,264