Kết quả quan trắc

       KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN QUÝ III/201919-8-2019 )
      

 I. Chất lượng nước dưới đất tại khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản:

1. Vị trí lấy mẫu:

- Giếng số 01 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD01).

- Giếng số 02 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD02).

- Giếng số 03 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD03).

- Giếng tại trường tiểu học Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước(Ký hiệu: NDD04).

- Giếng tại nhà văn hóa Chăm, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước(Ký hiệu: NDD05).

- Giếng tại trường tiểu học Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam(Ký hiệu: NDD06).

- Khu vực khai thác titan Phước Dinh - Thôn Sơn Hải - Phước Dinh, Thuận Nam (Ký hiệu: NDD07).

- Khu vực khai thác titan Phước Hải - Từ Hoa - Từ Thiện, Phước Hải, Ninh Phước (Ký hiệu: NDD08).

- Khu vực nuôi tôm Sơn Hải (Trại nuôi ốc Châu Cầu - Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, Thuận Nam) (Ký hiệu: NDD09).

2. Kết quả quan trắc:

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất quý III/2019 tại 09 điểm quan trắc thuộc 3 khu vực Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Phước, Thuận Nam so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (gọi tắt là QCVN 09) với các thông số pH, độ cứng, tổng chất rắn hòa tan (TDS), chỉ số pecmanganat, clorua (Cl-), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), sulfat (SO42-), amôni (NH4+), sắt (Fe), asen (As), coliform.

* So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, NO2-, NO3-, NH4+, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số độ cứng, TDS, chỉ số pemanganat, Fe, Cl-, SO42- Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc.

II. Chất lượng nước dưới đất tại xung quanh đồng muối Quán Thẻ:

Thực hiện quan trắc các thông số pH, độ cứng và Clorua (Cl-)

1. Khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ: gồm thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Qua kết quả quan trắc khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ cho thấy, giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số clorua vượt giới hạn cho phép tại các vị trí quan trắc bên trong đồng muối Quán Thẻ và độ cứng vượt giới hạn cho phép tại các giếng quan trắc tại thôn Quán Thẻ 1 và Quán Thẻ 3, xã Phước Minh.

So với kết quả quan trắc quý II/2019, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua có xu hướng tăng tại thôn Quán Thẻ 1 và thôn Quán Thẻ 3, biến động tại thôn Lạc Tiến; giá trị độ cứng có xu hướng tăng trên toàn khu vực.

So với kết quả quan trắc quý III/2018, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua có xu hướng tăng tại thôn Lạc Tiến, giảm thôn Quán Thẻ 1 và biến động tại thôn Quán Thẻ 3; giá trị độ cứng có xu hướng giảm tại thôn Quán Thẻ 1 và thôn Quán Thẻ 3; tăng tại thôn Lạc Tiế

2. Khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ: thôn Vụ Bổn, Tân Bổn, Hiếu Thiện, Thiện Đức thuộc xã Phước Ninh và thôn Nho Lâm, Văn Lâm thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Qua kết quả quan trắc khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ cho thấy, giá trị các thông số pH và độ cứng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Cl- tại thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh vượt giới hạn tại một số giếng quan trắc.

So với kết quả quan trắc quý II/2019, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua có xu hướng tăng tại thôn Văn Lâm, thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện có nhiều biến động và tại thôn Nho Lâm biến động không đáng kể; giá trị độ cứng tại tăng tại thôn Nho Lâm và thôn Văn Lâm; biến động không đáng kể tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, thôn Tân Bổn và Vụ Bổn.

So với kết quả quan trắc quý III/2018, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua có xu hướng tăng tại thôn Nho Lâm và Văn Lâm; giảm tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện và biến động không đáng kể tại  thôn Tân Bổn và Vụ Bổn; giá trị độ cứng biến có xu hướng giảm tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, thôn Tân Bổn và Vụ Bổn; tại thôn Nho và Văn Lâm có xu hướng tăng.

Thanh Thanh - TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: 03.2019 Quan trac nuoc duoi dat quy III.2019 -.pdf     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1713
Tổng lượt truy cập: 6,559,397