Kết quả quan trắc

       CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN QUÝ I/20194-4-2019 )
      

I. Chất lượng nước dưới đất tại khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản:

1. Vị trí lấy mẫu:

- Giếng số 01 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD01).

- Giếng số 02 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD02).

- Giếng số 03 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD03).

- Giếng tại trường tiểu học Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước(Ký hiệu: NDD04).

- Giếng tại nhà văn hóa Chăm, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước(Ký hiệu: NDD05).

- Giếng tại trường tiểu học Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam(Ký hiệu: NDD06).

- Khu vực khai thác titan Phước Dinh - Thôn Sơn Hải - Phước Dinh, Thuận Nam (Ký hiệu: NDD07).

- Khu vực khai thác titan Phước Hải - Từ Hoa - Từ Thiện, Phước Hải, Ninh Phước (Ký hiệu: NDD08).

- Khu vực nuôi tôm Sơn Hải (Trại nuôi ốc Châu Cầu - Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, Thuận Nam) (Ký hiệu: NDD09).

2. Kết quả quan trắc:

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất quý I/2019 tại 09 điểm quan trắc thuộc 3 khu vực Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Phước, Thuận Nam so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (gọi tắt là QCVN 09) với các thông số pH, độ cứng, tổng chất rắn hòa tan (TDS), chỉ số pecmanganat, clorua (Cl-), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), sulfat (SO42-), amôni (NH4+), sắt (Fe), asen (As), coliform như sau:

* So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, NO2-, NO3-, NH4+, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số độ cứng, TDS, chỉ số pemanganat, Fe, Clvà  SO42- vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắcgiá trị thông số coliform tại 09/09 giếng quan trắc đều vượt giới hạn cho phép.

II. Chất lượng nước dưới đất tại xung quanh đồng muối Quán Thẻ:

Thực hiện quan trắc các thông số pH, độ cứng và Clorua (Cl-)

1. Khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ: gồm thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Qua kết quả quan trắc khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ cho thấy, giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số clorua và độ cứng vượt giới hạn cho phép tại một số giếng quan trắc.

So với kết quả quan trắc quý IV/2018, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua tại có xu hướng giảm tại thôn Quán Thẻ 3, tăng tại thôn Quán Thẻ 1và thôn Lạc Tiến; giá trị độ cứng có xu hướng tăng tại thôn Quán Thẻ 1, giảm tại thôn Quán 3 và thôn Lạc Tiến.

So với kết quả quan trắc quý I/2018, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua tại có xu hướng giảm tại thôn Quán Thẻ 3, tăng  tại thôn Quán Thẻ 1 và thôn Lạc Tiến; giá trị độ cứng có xu hướng tăng tại thôn Quán Thẻ 1, giảm tại thôn Quán 3 và tại thôn Lạc Tiến biến động.

2. Khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ: thôn Vụ Bổn, Tân Bổn, Hiếu Thiện, Thiện Đức thuộc xã Phước Ninh và thôn Nho Lâm, Văn Lâm thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Qua kết quả quan trắc khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ cho thấy, giá trị các thông số pH và độ cứng đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Cl- tại thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh vượt giới hạn.

So với kết quả quan trắc quý IV/2018, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua biến động tại một vài vị trí quan trắc thôn Nho Lâm, thôn ăn Lâm, thôn Hiếu Thiện và có xu hướng giảm tại vị trí còn lại; giá trị độ cứng biến động tại một vài vị trí quan trắc thôn Văn Lâm, thôn Tân Bổn và Vụ Bổn xã Phước Ninh và có xu hướng tăng tại vị trí còn lại.

So với kết quả quan trắc quý I/2018, giá trị thông số pH tại các điểm quan trắc biến động không đáng kể; giá trị thông số clorua có xu hướng giảm, riêng tại thôn Nho Lâm có xu hướng tăng; giá trị độ cứng tại biến động tại một số vị trí thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện và có xu hướng tăng tại các vị trí còn lại.

Thanh Thanh - TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: 01.2019 Quan trac nuoc duoi dat quy I.2019 (43d).pdf     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1727
Tổng lượt truy cập: 6,559,411