Kết quả quan trắc

       CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC HỒ VÀ SUỐI CẠN SÔNG THAN QUÝ I/202020-4-2020 )
      

 1. Kết quả quan trắc chất lượng nước:

a. Kết quả quan trắc chất lượng nước hồ:

Chất lượng nước hồ tại 3 điểm quan trắc là hồ Tân Giang, hồ sông Trâu và hồ sông Sắt so với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước cho sinh hoạt) với các thông số pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, As, Fe và coliform như sau:

So với quy chuẩn chất lượng nước mặt cột A2, giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, NH4+, NO3-, PO43-, As, NO2-, BOD5, COD và Coliform tại 3 hồ quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

b. Kết quả quan trắc chất lượng nước suối Cạn sông Than:

Quy chuẩn dùng để so sánh là cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

* So với QCVN 08, giá trị các thông số giá trị các thông số pH, DO, NO3-, Cu, NH4+, NO2-, BOD5, độ màu, tổng Crôm, tổng dầu mỡ COD, Fe và Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép.

 2. Đánh giá nhanh chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

a. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ sông Trâu, hồ sông Sắt và hồ Tân Giang sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt .

b. Đánh giá nhanh chất lượng nước suối Cạn sông Than theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

* Suối Cạn: Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại suối Cạn bằng 91: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt .

* Sông Than: Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại sông Than bằng 87: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

3. Kết luận:

- Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị các thông số hóa lý và vi sinh đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước suối Cạn và sông Than (sông Chá cũ) có giá trị các thông số hóa lý va vi sinh tại tất cả các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

Hồng Phượng – TTQTTN&MT.

Tệp đính kèm: 1.2020 Bc quan trac suoi can, song than I.2020.pdf     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2541
Tổng lượt truy cập: 6,580,331