Kết quả quan trắc

       CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN QUÝ 2 NĂM 202026-5-2020 )
      

 

1. Kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước dưới đất tại khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản quý II:

Các vị trí quan trắc bao gồm: tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; xã An Hải, huyện Ninh Phước; xã Phước Nam và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, NO2-, NO3-, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số độ cứng, TDS, Fe, chỉ số pemanganat, NH4+, Cl-, SO42- và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc , cụ thể:

- Giá trị độ cứng tại giếng quan trắc NDD07 (khu vực nuôi tôm Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) vượt 14,5 lần.

- Giá trị thông số TDS tại 02/07 giếng quan trắc vượt từ 1,1 - 32,3 lần.

- Giá trị SO42- tại giếng quan trắc NDD07 (khu vực nuôi tôm Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) vượt 5,6 lần.

- Giá trị chỉ số pecmanganat tại 03/07 giếng quan trắc vượt từ 1,3 - 2,5 lần.

- Giá trị thông số NH4+ tại giếng quan trắc NDD04 (Giếng tại trường tiểu học Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước) vượt 2,6 lần.

- Giá trị thông số tại Fe giếng quan trắc NDD06 ( Giếng tại trường tiểu học Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) vượt 1,3 lần.

- Giá trị Cl- tại giếng quan trắc 04/07 giếng quan trắc vượt từ 1,1 - 57,4 lần.

- Giá trị thông số Coliform tại 07/07 giếng quan trắc đều vượt giới hạn cho phép từ 14,3 - 7.666,7 lần.

2. Kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước dưới đất tại xung quanh đồng muối Quán Thẻ quý II:

2.1 Khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ: bao gồm thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

2.1.1 Kết quả quan trắc tại thôn Quán Thẻ 1:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Cl-, độ cứng tại giếng quan trắc vượt giới hạn cho phép, cụ thể: Giá trị Cl- vượt từ 2,0 - 103,9 lần; Giá trị độ cứng vượt từ 2,7 - 50,0 lần.

2.1.2 Kết quả quan trắc tại thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Cl-, độ cứng vượt giới hạn cho phép tại 3/3 giếng quan trắc, cụ thể: Giá trị Cl- vượt giới hạn cho phép từ 33,2 - 51,7 lần; Giá trị độ cứng vượt giới hạn cho phép từ 8,4 - 12,0 lần.

2.1.3. Kết quả quan trắc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh:

So với QCVN 09, chất lượng  nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh có giá trị thông số pH và độ cứng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Cl- tại 3/3 giếng quan trắc vượt giới hạn cho phép từ 1,2 - 1,9 lần.

2.2 Khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ: bao gồm thôn Vụ Bổn, Tân Bổn, Hiếu Thiện, Thiện Đức thuộc xã Phước Ninh và thôn Nho Lâm, Văn Lâm thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

2.2.1. Kết quả quan trắc tại thôn Nho Lâm, xã Phước Nam:

So với QCVN 09, giá trị thông số pH, độ cứng và Cl- tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.2. Kết quả quan trắc tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam:

So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, Cl- và độ cứng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.3. Kết quả quan trắc tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, xã Phước Ninh:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, xã Phước Ninh có giá trị thông số pH và độ cứng nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số Cl- vượt giới hạn cho phép tại NDD-QT12 (Giếng đào hộ Nguyễn Quang Tuấn)NDD-QT13 (Giếng đào hộ Đàn Trái).

2.2.4. Kết quả quan trắc tại thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép; giá trị thông số độ cứng và Cl- có vượt giới hạn cho phép, cụ thể:  Giá trị Cl- tại vượt giới hạn cho phép từ 2,0 - 2,5 lần; Giá trị độ cứng tại vị trí quan trắc NDD-QT15 (Giếng đào hộ Huỳnh Ngọc Thuận) vượt giới hạn cho phép khoảng 1,6 lần.

3. Kết luận:

Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường nước dưới đất tại các khu vực quan trắc trên địa bàn tỉnh trong đợt quan trắc quý II/2020 có thể rút ra kết luận như sau:

- Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực quan trắc môi trường khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản có giá trị các thông số pH, NO2-, NO3-, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số độ cứng, TDS, Fe, chỉ số pemanganat, NH4+, Cl-, SO42- và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc, vì đây là khu vực không có các hoạt động sản xuất, hoạt động giao thông không nhiều, dân cư thưa thớt nên ít chịu ảnh hưởng bởi các nguồn thải từ những hoạt động trên.

- Chất lượng môi trường nước dưới đất tại hầu hết các khu vực xung quanh đồng muối Quán Thẻ có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số clorua tại thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3, Lạc Tiến và giá trị thông số độ cứng tại thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3 vượt giới hạn cho phép tại một số giếng quan trắc. Kết quả quan trắc khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ cho thấy, giá trị các thông số pH nằm trong giới hạn cho phép, giá trị thông số Cl- tại tại thôn Thiện Đức  và Hiếu Thiện; thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh vượt giới hạn cho phép và giá trị độ cứng tại thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh vượt giới hạn cho phép tại một số giếng quan trắc.

 

 

 

Nguyên Ly – TT QTTN&MT.

 

Tệp đính kèm: 02.2020-Quan-trac-nuoc-duoi-dat-quy-II.2020.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1742
Tổng lượt truy cập: 6,559,426