Kết quả quan trắc

       KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI CÁC CẢNG CÁ, KHU DU LỊCH VÀ KHU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN QUÝ IV NĂM 202022-12-2020 )
      

 1. Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá

Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá được so sánh với cột các nơi khác tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (gọi tắt là quy chuẩn).

1.1. Chất lượng nước Cảng cá Đông Hải:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Đá Bạc, Trụ điện số 5, Cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép  tại một số điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe, NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

1.2. Chất lượng nước cảng cá Cà Ná:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Xăng dầu Lê Nhiệm, tại điểm giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín, cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép tại 3/3 điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép tại 3/3 điểm quan trắc.

1.3. Chất lượng nước cảng cá Ninh Chữ:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Tri Thủy, xăng dầu Khánh Hội và cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép tại 3/3 điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép tại 3/3 điểm quan trắc.

1.4. Chất lượng nước cảng cá Mỹ Tân:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Trạm điều hành, điểm cách trạm điều hành 25m và cửa biển.    

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform tại vị trí cách điểm I 25m vượt giới hạn cho phép.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform tại vị trí trạm điều hành vượt giới hạn cho phép.

1.5. Chất lượng nước tại bến cá Sơn Hải:

Quan trắc tại 0 điểm sau: bến cá Sơn Hải.

So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, Fe, PO43- và NH4+ tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép.

2. Chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch:

Quan trắc tại 06 khu du lịch: Cà Ná (huyện Thuận Nam), Bình Sơn - Ninh Chữ (tp Phan Rang – Tháp Chàm), Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải), Khu du lịch bãi Nước Ngọt (Ninh Hải), Khu du lịch Mũi Dinh (huyện Thuận Nam), Khu du lịch bãi biển Bình Tiên (Thuận Bắc).

So với cột vùng bãi tắm và thể thao dưới nước tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: có giá trị các thông pH, DO, TSS, PO43-, NH4+, Fe và dầu mỡ khoáng tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Coliform tại 4/6 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

3. Chất lượng nước biển ven bờ các khu nuôi trồng thủy sản:

Quan trắc tại 06 khu nuôi trồng thủy sản: Đầm Nại (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước) và Sơn Hải (Thuận Nam), Khu nuôi tôm Phú Thọ (TP. Phan rang – Tháp Chàm), Khu nuôi tôm Mỹ Tường (Ninh Hải), Khu vực nuôi tôm Từ Thiện.

 So với cột vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: giá trị các thông số pH, DO, PO43-, dầu mỡ khoáng  tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số TSS, Fe, NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép.

4. Kết luận

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ quý IV/2020, như sau:

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá: có giá trị các thông số pH, DO, Fe, PO43- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ Coliform tại một số cảng cá vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do hoạt động rửa hải sản, vệ sinh mặt bằng cảng của các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng và chất thải sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực cảng cá, các như dân trên thuyền.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu du lịch có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+, Fe và dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số coliform vượt giới hạn cho phép tại một số khu du lịch. Nguyên nhân có thể do là hoạt động du lịch gây ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ và một phần có thể ảnh hưởng từ dòng chảy hải lưu từ các khu vực khác.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu nuôi trồng thuỷ sản có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, tổng dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, NH4+, Coliform tại một số khu nuôi trồng thuỷ sản vượt  giới hạn cho phép. Nguyên nhân dẫn có thể ảnh hưởng từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa có hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra biển và một phần có thể ảnh hưởng từ dòng chảy hải lưu từ các khu vực khác.

Thanh Thanh – TT QTTN&MT.

Tệp đính kèm:     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6827
Tổng lượt truy cập: 6,751,766