Kết quả quan trắc

       Chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quý II/202129-4-2021 )
      

 

Quy chuẩn dùng để so sánh nước dưới đất là QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường nước dưới đất (gọi tắt là QCVN 09).

1. Kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước dưới đất tại khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản quý 02/2021:

a. Các vị trí quan trắc bao gồm: tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; xã An Hải, huyện Ninh Phước; xã Phước Nam và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Stt

Vị trí lấy mẫu

Ký hiệu

01

Giếng số 01 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài.

NDD01

02

Giếng số 02 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài.

NDD02

03

Giếng số 03 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài.

NDD03

04

Giếng tại trường tiểu học Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước.

NDD04

05

Giếng tại nhà văn hóa Chăm, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước.

NDD05

06

Giếng tại trường tiểu học Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

NDD06

07

Khu vực nuôi tôm Sơn Hải (Trại nuôi ốc Châu Cầu - Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, Thuận Nam)

NDD07

b. Kết quả phân tích

* So với QCVN 09, giá trị các thông số NO3-, NO2-, Fe, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số pH, độ cứng, TDS, chỉ số pemanganat, NH4+, Clvà  SO42- vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc, cụ thể:

- Giá trị pH tại giếng quan trắc NDD03 vượt không đáng kể.

- Giá trị độ cứng tại giếng quan trắc NDD07 vượt 12,5 lần.

- Giá trị TDS tại 2/7 giếng quan trắc vượt từ 1,1 - 27,6 lần.

- Giá trị SO42- tại giếng quan trắc NDD07 vượt 6,1 lần.

- Giá trị chỉ số pecmanganat tại 2/7 giếng quan trắc vượt từ 1,2 - 1,6 lần.

- Giá trị thông số NH4+ tại 2/7 giếng quan trắc vượt từ 1,5 - 6,4 lần.

-  Giá trị Cl- tại 2/7 giếng quan trắc vượt từ 1,7 – 59,1 lần.

- Giá trị Coliform tại 07/07 giếng quan trắc vượt từ 143,3 15.333,3 lần.

2. Kết quả quan trắc môi trường chất lượng nước dưới đất tại xung quanh đồng muối Quán Thẻ quý 02/2021:

2.1 Khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ: bao gồm thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

2.1.1 Kết quả quan trắc tại thôn Quán Thẻ 1:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Cl-, độ cứng tại giếng quan trắc vượt giới hạn cho phép lần lượt từ 1,4 - 72,8 lần và từ 1,2 -38,4 lần.

2.1.2 Kết quả quan trắc tại thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Cl-, độ cứng vượt giới hạn cho phép lần lượt từ 4,3 25,8  lần và khoảng 4,8 lần.

2.1.3. Kết quả quan trắc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh:

So với QCVN 09, chất lượng  nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh có giá trị thông số pH và độ cứng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Cl- tại giếng quan trắc hộ ông Huỳnh Lai, thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh vượt giới hạn cho phép khoảng 2,9 lần.

2.2 Khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ: bao gồm thôn Vụ Bổn, Tân Bổn, Hiếu Thiện, Thiện Đức thuộc xã Phước Ninh và thôn Nho Lâm, Văn Lâm thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

2.2.1. Kết quả quan trắc tại thôn Nho Lâm, xã Phước Nam:

So với QCVN 09, giá trị thông số pH, độ cứng và Cl- tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.2. Kết quả quan trắc tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam:

So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, Cl- và độ cứng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.3. Kết quả quan trắc tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, xã Phước Ninh:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, xã Phước Ninh có giá trị thông số pH và Cl- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số độ cứng tại giếng quan trắc hộ ông Nguyễn Hải Bình, thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể.

2.2.4. Kết quả quan trắc tại thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh có giá trị thông số pH và Cl- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số độ cứng tại giếng quan trắc ông Huỳnh Ngọc Thuận, thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể.

3. Kết luận:

Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường nước dưới đất tại các khu vực quan trắc trên địa bàn tỉnh trong đợt quan trắc quý 02/2021 có thể rút ra kết luận như sau:

* Chất lượng môi trường nước dưới đất tại khu vực quan trắc môi trường khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản có giá trị các thông số NO3-, NO2-, Fe, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số pH, độ cứng, TDS, chỉ số pemanganat, NH4+, Cl-, SO42- Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc.

* Chất lượng nước dưới đất tại khu vực xung quanh đồng muối Quán Thẻ như sau:

- Chất lượng nước dưới đất khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ bị nhiễm mặn, cụ thể: Giá trị thông số clorua vượt giới hạn cho phép dao động từ 1,4 - 72,8 lần tại các vị trí quan trắc trong khu vực đồng muối; giá trị độ cứng vượt giới hạn cho phép dao động từ 1,2 – 38,4 lần tại các thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3.

- Chất lượng nước dưới đất khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ: Có hầu hết giá trị thông số pH, Cl- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị độ cứng của giếng quan trắc tại thôn Thiện Đức và Tân Bổn xã Phước Ninh vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể.

Thanh Thanh - TT QT TN&MT

Tệp đính kèm:     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6383
Tổng lượt truy cập: 6,751,322