Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bơ tại các càng cá, khu du lịch và nuôi trồng thủy sản đợt 2 năm 20176-9-2017 )
      

1. Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá

Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá được so sánh với cột các nơi khác tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (gọi tắt là quy chuẩn)

1.1. Chất lượng nước Cảng cá Đông Hải:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Đá Bạc, Trụ điện số 5, Cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Fe, NH4+ coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43- đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị các thông số NH4+, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

1.2. Chất lượng nước cảng cá Cà Ná:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Xăng dầu Lê Nhiệm, tại điểm giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín, cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43- nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị các thông số NH4+, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43- đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị các thông số NH4+, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

1.3. Chất lượng nước cảng cá Ninh Chữ:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Tri Thủy, xăng dầu Khánh Hội và cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43- và NH4+ Fe toàn khu vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.  

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH , PO43- và NH4+ toàn khu vực quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.  

1.4. Chất lượng nước cảng cá Mỹ Tân:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Trạm điều hành, điểm cách trạm điều hành cách 25m và cửa biển.       

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+, Fe và coliform tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, NH4+, PO43-, Fe và coliform tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

2. Chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch:

Quan trắc tại 03 khu du lịch: Khu du lịch Vĩnh Hy, Khu du lịch Ninh Chữ và khu du lịch Cà Ná.

So với cột vùng bãi tắm và thể thao dưới nước tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: có giá trị các thông số pH, DO, TSS, NH4+, PO43- Fe tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số coliform vượt giới hạn cho phép tại khu du lịch Cà Ná.

3. Chất lượng nước biển ven bờ các khu nuôi trồng thủy sản:

Quan trắc tại 03 khu nuôi trồng thủy sản: Đầm Nại (Ninh Phước), An Thạnh (Ninh Phước) và Sơn Hải (Thuận Nam).

So với cột vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: Giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số DO,TSS, NH4+, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép.

4. Kết luận

         Nhìn chung chất lượng nước tại 04 cảng cá, các khu du lịch và các khu vực nuôi trồng thủy sản có giá trị các thông số pH, PO43- nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, giá trị một vài thông số như DO, NH4+, Fe, TSS và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng nước tại các cảng cá vượt giới hạn có thể là do hoạt động rửa hải sản, vệ sinh mặt bằng cảng của các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng, nước thải sinh hoạt của các hộ dân dọc theo cảng và ngư dân sống trên các tàu thuyền hoặc nước thải, dầu nhớt thải từ các tàu bè neo đậu tại cảng; đối với khu du lịch là do ảnh hưởng từ nước thải của các cơ sở kinh doanh dọc khu vực này và một phần là do hoạt động du lịch; Đối với các khu vực nuôi trồng thủy sản có thể ảnh hưởng từ các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa có hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra biển.

Hồng Phượng – TT QTTN&MT.

Tệp đính kèm: 1. Quan trac nuoc nuoc bien dot 2 nam 2017 .doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 399
Tổng lượt truy cập: 3,124,875