Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ tại Dự án khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ - 08:19:33 AM | 21/12/2015
Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận kiểm tra số 4615/KL-STNMT về tình hình quản lý, sử dụng đất của 19 tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 27/2012/QH13 về công khai kết luận thanh tra.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết luận kiểm tra như sau:

I.    NỘI DUNG KIỂM TRA

Theo Quyết định số 4016/QĐ-STNMT ngày 09/11/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, nội dung kiểm tra: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ tại Dự án khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra hồ sơ dự án:

          Dự án khu du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ đầu tư tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh hải, được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng khu du lịch tại các Văn bản số 1187/KT ngày 31/5/2002 và 1585/KT ngày 16/7/2003 với tổng diện tích sử dụng đất là 65.231m2. Tiến độ thực hiện dự án: khởi công năm 2004 và đưa dự án vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 9/2006.

Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tổng diện tích 65.231m2 đất để thực hiện dự án, bao gồm: Diện tích 32.303m2 đất theo Quyết định số 10257/QĐ3523/QĐ cùng ngày 21/8/2003; diện tích 32.928m2 đất theo Quyết định số 534/QĐ ngày 21/8/2003. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký Hợp đồng thuê đất theo quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cắm mốc bàn giao thực địa cho Công ty, cụ thể: Khu thứ nhất vào ngày 29/8/2003 và Khu thứ hai vào ngày 17/12/2003.

Ngày 31/7/2014, Công ty bị thu hồi diện tích 271,1m2 đất dự án theo Quyết định số 264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện Dự án quy hoạch khu dân cư 8 sào phía Đông Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ. Do đó, diện tích thực tế Dự án Khu du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ là 64.959,9m2 nhưng đến nay Công ty chưa lập hồ sơ xin cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (biến động diện tích do bị thu hồi).

2. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất:

          Ngày 17/11/2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại Dự án khu du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả toàn bộ dự án đã được Công ty xây dựng các hạng mục (không để đất trống) và đưa vào hoạt động, cụ thể:

          + Khu thứ nhất: Diện tích 32.303m2 (hiện nay là 32.031,9m2) phần này trước đây là Khách sạn Ninh Chữ thuộc Công ty Du lịch Ninh Thuận (nay là Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn – Ninh Chữ), Công ty đã xây dựng các hạng mục như: Nhà hàng, hồ bơi, 20 bungalow, Nhà đón tiếp, khu du lịch bãi biển, giao thông nội bộ, cây xanh và đã đưa vào hoạt động.

          + Khu thứ hai: Diện tích 32.928m2, Công ty đã hoàn thành xây dựng khách sạn và các hạng mục theo đúng hồ sơ thiết kế và đã đưa vào hoạt động.

III. KẾT LUẬN

          Như vậy, Dự án Khu du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ đã xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình và đã đưa vào hoạt động theo quy định.

 

Trên đây là Kết luận kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ tại Dự án khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Thanh Tra
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021   - 09/11/2021
    Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   - 07/09/2021
    thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2021   - 29/08/2021
    Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   - 29/08/2021
    Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021   - 29/08/2021
    Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.   - 29/08/2021
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát Lộc tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Nhị Hà tại Dự án Trang trại trồng cây công nghiệp kết hợp với chăn nuôi   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tại Dự án Trung tâm trưng bày giới thiệu và kinh doanh ô tô   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krông Pha tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Sản xuất nước khoáng   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Vương Bến Tre tại Dự án trung tâm tôm giống bố mẹ Ninh Thuận Hùng Vương Bến Tre   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thủy sản Hoàn Vũ tại Dự án Cơ sở sản xuất giống thủy sản   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Hồ Dương tại Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm EPS   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH giống thủy sản Grobest tại Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tôm giống   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đức Trí tại Dự án Khu du lịch sinh thái thác SaKai   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Doanh nghiệp TN SX và TM Đức Phát tại Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ống nhựa và bao bì nhựa   - 21/12/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2452
Tổng lượt truy cập: 7,222,423