Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam tại Dự án khu resort Spa nho – trang trại trồng – nhà máy rượu vang nho - 08:20:57 AM | 21/12/2015
Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận kiểm tra số 4615/KL-STNMT về tình hình quản lý, sử dụng đất của 19 tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 27/2012/QH13 về công khai kết luận thanh tra.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết luận kiểm tra như sau:

I.    NỘI DUNG KIỂM TRA

Theo Quyết định số 4016/QĐ-STNMT ngày 09/11/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, nội dung kiểm tra: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam tại Dự án khu resort Spa nho – trang trại trồng – nhà máy rượu vang nho.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra hồ sơ dự án:

          Dự án Khu Resort Spa nho – Trang trại trồng – Nhà máy rượu vang nho của Công ty Cổ phần Smart ASgard Việt Nam đầu tư tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 431033000060 ngày 13/5/2009, thay đổi lần thứ nhất ngày 31/12/2013. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 38,9ha. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Resort Spa cao cấp 100 phòng, nhà hàng, hồ bơi, các dịch vụ du lịch; trang trại trồng nho; nhà máy chế biến rượu vang nho công suất 1.000.000 chai/năm, sản xuất nước nho đóng chai, đóng hộp và các chế phẩm từ nho.

Tiến độ thực hiện dự án: khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 03 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1764/UBND-QHXD ngày 18/4/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến xác định phạm vi ranh giới, mốc giới tại thực địa cho Công ty vào ngày 02/5/2012.

Ngày 06/7/2012, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê diện tích 389.680m2 đất theo Quyết định số 142/QĐ-UBND để thực hiện dự án. Ngày 28/02/2014, Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 02/HĐTĐ ngày với Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất:

Ngày 16/11/2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại Dự án Khu resort Spa nho – Trang trại trồng – Nhà máy rượu vang nho để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả: Công chưa triển khai dự án, đất để trống.

III. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Kết luận:

Căn cứ quy định của pháp luật đất đai (khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013) thì thời gian tính tiến độ thực hiện dự án kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa (ngày 02/5/2012) đến hết ngày 02/5/2015 (sau 03 năm) Công ty phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Như vậy, Dự án Khu resort Spa nho – Trang trại trồng – Nhà máy rượu vang nho của Công ty Cổ phần Smart ASgard Việt Nam chưa đưa đất vào sử dụng trong thời gian 42 tháng liên tục kể từ ngày 02/5/2012.

2. Biện pháp xử lý:

Từ kết quả kiểm tra nêu trên;

Căn cứ quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3, Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: Thông báo cho Công ty Cổ phần Smart ASgard Việt Nam về việc không sử dụng đất liên tục trong 42 tháng tại Dự án Khu resort Spa nho – Trang trại trồng – Nhà máy rượu vang nho, tính từ ngày 02/5/2012.

Trên đây là Kết luận kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam tại Dự án khu resort Spa nho – trang trại trồng – nhà máy rượu vang nho của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Thanh Tra
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021   - 09/11/2021
    Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   - 07/09/2021
    thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2021   - 29/08/2021
    Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   - 29/08/2021
    Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021   - 29/08/2021
    Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.   - 29/08/2021
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ tại Dự án khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát Lộc tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Nhị Hà tại Dự án Trang trại trồng cây công nghiệp kết hợp với chăn nuôi   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tại Dự án Trung tâm trưng bày giới thiệu và kinh doanh ô tô   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krông Pha tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Sản xuất nước khoáng   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Vương Bến Tre tại Dự án trung tâm tôm giống bố mẹ Ninh Thuận Hùng Vương Bến Tre   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thủy sản Hoàn Vũ tại Dự án Cơ sở sản xuất giống thủy sản   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Hồ Dương tại Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm EPS   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH giống thủy sản Grobest tại Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tôm giống   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đức Trí tại Dự án Khu du lịch sinh thái thác SaKai   - 21/12/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2389
Tổng lượt truy cập: 7,222,360