Thông báo kết luận kiểm tra về việc việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân tại Dự án sản xuất tôm giống thủy sản - 08:43:12 AM | 21/12/2015
Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận kiểm tra số 4615/KL-STNMT về tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 27/2012/QH13 về công khai kết luận thanh tra.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết luận kiểm tra như sau:

I.    NỘI DUNG KIỂM TRA

Theo Quyết định số 4016/QĐ-STNMT ngày 09/11/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, nội dung kiểm tra: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân tại Dự án sản xuất tôm giống thủy sản.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra hồ sơ dự án:

Dự án sản xuất tôm giống thủy sản của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân đầu tư tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000182 ngày 03/7/2012, với quy mô xây dựng trại sản xuất tôm sú giống và tôm thẻ chân trắng, gồm các hạng mục công trình: Nhà làm việc, khu trại giống, và các công trình phụ trợ khác. Diện tích đất sử dụng là 20.962m2. Tiến độ thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Ngày 13/8/2012, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê diện tích 20.962m2 đất theo Quyết định số 173QĐ-UBND để thực hiện dự án. Ngày 22/8/2012, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 293884, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngày 18/9/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa cho Công ty.

Ngày 27/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND, điều chỉnh chủ trường đầu tư của Dự án sản xuất tôm giống thủy sản tại xã An Hải của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân, cụ thể: điều chỉnh quy mô dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ tháng 02/2015 đến tháng 02/2016 hoàn thành trên phần diện tích 8.962m2 và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

2. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất:

Ngày 23/11/2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại Dự án sản xuất tôm giống thủy sản để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả: Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục gồm: Nhà văn phòng làm việc, nhà ở cho công nhân; Khu trại sản xuất tôm giống (08 khu) ở phía Nam thửa đất; Khu hệ thống chứa nước lắng xử lý; Khu hệ thống xử lý nước thải. Các hạng mục chưa triển khai đầu tư gồm: Khu sản xuất tôm giống ở phía Bắc thửa đất; Khu vực trồng cây xanh và các công trình phụ trợ khác.

III. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Kết luận.

Căn cứ quy định của pháp luật đất đai (khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013) thì thời gian tính tiến độ thực hiện dự án kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa (ngày 18/9/2012) đến hết ngày 18/9/2014 (sau 24 tháng) Công ty phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Như vậy, Dự án sản xuất tôm giống thủy sản của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân chậm tiến độ sử dụng đất trong thời gian 14 tháng, tính từ ngày 18/9/2014.

2. Biện pháp xử lý:

Từ kết quả kiểm tra nêu trên;

Căn cứ quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3, Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: Thông báo cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân về việc chậm tiến độ sử dụng đất tại Dự án sản xuất tôm giống thủy sản, tính từ ngày 18/9/2014.

Trên đây là Kết luận kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vinh Tân tại Dự án sản xuất tôm giống thủy sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Thanh Tra
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021   - 09/11/2021
    Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   - 07/09/2021
    thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2021   - 29/08/2021
    Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   - 29/08/2021
    Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021   - 29/08/2021
    Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.   - 29/08/2021
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thuận Thảo tại Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Trí Mẫn tại Dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn Vạn Phước   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam tại Dự án khu resort Spa nho – trang trại trồng – nhà máy rượu vang nho   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ tại Dự án khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát Lộc tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Nhị Hà tại Dự án Trang trại trồng cây công nghiệp kết hợp với chăn nuôi   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tại Dự án Trung tâm trưng bày giới thiệu và kinh doanh ô tô   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krông Pha tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Sản xuất nước khoáng   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Vương Bến Tre tại Dự án trung tâm tôm giống bố mẹ Ninh Thuận Hùng Vương Bến Tre   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thủy sản Hoàn Vũ tại Dự án Cơ sở sản xuất giống thủy sản   - 21/12/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2466
Tổng lượt truy cập: 7,222,437