Thực hiện chỉ thị số 18 của UBND tỉnh Ninh Thuận(02/07/2012) - 08:50:27 AM | 17/10/2012
Ngày 20/6/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận QSDĐ) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

      Theo Chỉ thị, thời gian qua việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn chậm, đặc biệt là đất ở đô thị; một số địa phương chưa tổ chức trao Giấy chứng nhận đã ký cho người được cấp. bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao; viêc cập nhật, chính lý biến động hồ sơ địa chính chưa thường xuyên, chưa đầy đủ.

     Về nguyên nhân, Chỉ thị đã nêu rỏ là một số địa phương chậm cải cách trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận, một số nơi vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng, nhiễu khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận; còn thụ động trong việc tổ chức kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận; cán bộ làm công tác cấp Giấy chứng nhận còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố chưa coi trọng công tác xây dựng cơ sở dữu liệu đất đai cũng như việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính...

     Chỉ thị đã nêu 09 nhóm giải pháp cấp bách mà các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chỉ đạo thực hiện tốt đó là: (1) Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp; (2) công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ; (3) Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; (4) công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; (5) công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất; (6) công tác phát triển qũy đất; (7) công tác quản lý đất công ích, đặc biệt là đất chưa cho thuê sử dụng; (8) công tác cải cách hành chính, trong đó tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”; (9) công tác đào tạo nâng trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường

 

 
  Các bài viết mới hơn
    Thông tư 09/2021/TT-BTNMT được Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.   - 27/08/2021
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ TN&MT về tiến độ, các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai 2013   - 25/08/2021
    V/v phê duyệt giá đất cụ thể (đất ở) tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị trấn Khánh HẢi, huyện Ninh Hải để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với lô đất A1 và A2 để thực hiện đầu tư khu thương mại dịch vụ, du lịch xung quanh quần thể Quảng trường - Tượng đài - Bảo Tàng tỉnh thuộc phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.   - 12/08/2021
    V.v phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất có tu tiền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    V.v phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất có tu tiền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty Cổ phần công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, (kèm theo trích lục)   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam   - 12/08/2021
    V/v cho Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận gia hạn thời hạn thuê đất tại phường Phước Mỹ, thành phố PRTC để tiếp tục sử dụng vào mục đích văn phòng làm việc và cửa hàng kinh doanh bia Sài Gòn.   - 12/08/2021
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6520
Tổng lượt truy cập: 6,751,459