Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận - 02:56:37 PM | 13/04/2013
Biến đổi khí hậu đã và đang là vấn đề quan tâm lớn toàn cầu. BĐKH tác động đến điều kiện khí hậu, tài nguyên nước, dân sinh kinh tế xã hội... Trong vài thập kỷ gần đây, biểu hiện của BĐKH ở Ninh thuận tương đối rõ rệt: nhiệt độ tăng nhanh kỷ lục, mùa khô nóng hơn, mùa mưa nhiệt độ thấp hơn hoặc mưa trái mùa, lượng mưa gia tăng, xuất hiện nhiều cơn bão mạnh và trái quy luật gây nhiều hậu quả và không chủ động được trong thích ứng.
    Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Ninh Thuận là hết sức cần thiết. Kế hoạch hành động sẽ nghiên cứu đánh giá một cách chi tiết và khoa học ảnh hưởng của BĐKH ở cấp địa phương và cho các lĩnh vực cụ thể.
Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Ninh Thuận triển khai nghiên cứu mang tính hệ thống: phân tích xu thế khí hậu, xây dựng kịch bản BĐKH và đánh

giá tác động của nó. Trên cơ sở đó xem xét các giải pháp chiến lược ứng phó với BĐKH.

    Mục tiêu tổng quát: Đánh giá mức độ tác động của BĐKH và nước biển dâng đối với tài nguyên môi trường, KT-XH tỉnh Ninh Thuận.
    Đề xuất kế hoạch hành động có tính khả thi cao để ứng phó hiệu quả với những tác động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài của BĐKH nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, phát triển nền KTXH của tỉnh theo hướng thích ứng với BĐKH.
     Mục tiêu cụ thể:

   - Xây dựng kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  - Đánh giá được mức độ tác động của BĐKH đối với các ngành, lĩnh vực KTXH của tỉnh.

   - Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

   - Tích hợp vấn đề BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH, BVMT của tỉnh.

   - Xây dựng Danh mục các dự án, chương trình ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2010 – 2030.

   - Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách của địa phương nhằm ứng phó với BĐKH.

   - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực.

TỔNG QUAN BĐKH Ở VIỆT NAM VÀ CÁC KỊCH BẢN
XU THẾ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA
     Ở Việt Nam, xu thế biến đổi của nhiệt độ và lượng mưa là rất khác nhau trên các vùng trong 50 năm qua. Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,5oC trên phạm vi cả nước và lượng mưa có xu hướng giảm ở phía Bắc, tăng ở phía Nam lãnh thổ.
  KỊCH BẢN KHÍ HẬU
    “Kịch bản khí hậu là sự thể hiện đáng tin cậy và đơn giản khí hậu trong tương lai, dựa trên một tập hợp các mối quan hệ khí hậu, được xây dựng để sử dụng trong nghiên cứu những hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra và thường được dùng như là đầu vào cho người gây ra và thường được dùng như là đầu vào cho các mô hình đánh giá tác động”.... 

 

Biến đổi khí hậu
 
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 22
Tổng lượt truy cập: 6,188,801