UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016. - 01:56:16 PM | 08/06/2016
Trên cơ sở Kế hoạch nhiệm vụ, UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016, đạt được một số kết quả như sau:

- Công tác Cấp giấy CNQSDĐ: 0,82 ha. Lũy kế đến tháng 5/2016: 649,22 ha/780,42 ha (đạt 83,2%);

- Triển khai thực hiện các dự án:

+ Dự án do thành phố đầu tư: Thực hiện xong thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa bàn giao được mặt bằng 02 dự án; đã bàn giao mặt bằng 02 dự án; đang tiếp tục thực hiện 03 dự án.

+ Dự án của tỉnh, ngành, doanh nghiệp: 13 dự án. Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến 714.054,87 m2; số hộ có đất thu hồi dự kiến 1.087 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức, đất quốc phòng, đất UBND phường quản lý.

- Tham mưu quyết định thu hồi đất 1.744,3 m2/31 hộ/01 dự án. Tham mưu quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 167 hộ với tổng số tiền 5.113.437.393 đồng của 04 dự án.

- Chuyển mục đích sử dụng đất: giải quyết 09 hồ sơ/1.612 m2. Tách, hợp thửa đất: 169 hồ sơ.

- Tiếp nhận 46 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 25 đơn/46 đơn (đạt 54,3%).

- Thẩm định và tham mưu cấp giấy xác nhận 01 kế hoạch bảo vệ môi trường, 02 đề án bảo vệ môi trường. Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hành động “Năm môi trường du lịch sạch”; báo cáo kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khu vực Bình Sơn - Ninh Chữ; phối hợp kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý chất lượng nước Mương Bầu.

          - Phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác cát dọc Sông Dinh.

LTBH – TTCNTTTNMT.
 
  Các bài viết mới hơn
    Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.   - 02/06/2017
    Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017   - 01/06/2017
    Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số 07/TTNSVSMT-KH ngày 05/5/2017 về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017;   - 22/05/2017
    Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 19/12/2016.   - 22/05/2017
    Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016   - 06/07/2016
  Các bài viết cũ hơn
    UBND huyện Thuận Nam báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Thuận Bắc báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Sơn báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Phước báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Hải báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Bác Ái báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Hải Tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp thu gom rác thải sinh hoạt   - 25/06/2015
    UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị đối thoại về công tác Tài nguyên và Môi trường   - 16/06/2015
    Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2015   - 04/02/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6538
Tổng lượt truy cập: 6,751,477