Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 - 09:37:00 AM | 01/07/2016
Chiều ngày 24/6/2016, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội ghị có đ/c Phạm Thị Hanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đ/c Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị, cùng với toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đ/c Lê Ngọc Thạch - Phó Bí thư Đảng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và các báo cáo tham luận của các đ/c Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở.

Đ/c  Lê Ngọc Thạch - Phó Bí thư Đảng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ Sở đã Ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và tham mưu ban hành 02 Nghị quyết của Tỉnh ủy và 12 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Đã cấp GCN cho 37 tổ chức/41,073 ha; Cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân: Đất nông nghiệp là 329 GCN /334,91 ha; đất phi nông nghiệp là 768 GCN/24,4 ha; đã giải quyết 225/227 vụ khiếu nại, tranh chấp về tài nguyên môi trường (đạt 99,12 %); Tổ chức đối thoại với với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận về lĩnh vực đất đai và khoáng sản; Triển khai thực hiện hiệu quả sáng kiến “Từ điển pháp luật về tài nguyên môi trường”;“Phần mềm tiếp nhận và giao trả hồ sơ một cửa”; đã tạo được sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu pháp luật và tra cứu theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở; duy trì thường xuyên hội ý lãnh đạo đầu tuần, hàng tháng họp giao ban với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và định kỳ hàng quý làm việc với UBND huyện, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý....

- Đảng ủy Sở đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề  để lãnh đạo điều hành; phát triển được 12/10 đảng viên mới (đạt 120 % KH); sinh hoạt định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng của Đảng bộ và các chi bộ đã thực sự đi vào nề nếp và thường xuyên...

- Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và các văn bản pháp luật của Nhà nước, từ đó cán bộ đảng viên và công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, ngành; giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức; không vi phạm quy định những điều đảng viên và công chức không được làm; an tâm công tác, tinh thần trách nhiệm cao luôn phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã khắc phục được tất cả những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tổ chức thành công rực rỡ Hội thi tìm hiểu, học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề năm 2016 “Trung thực, trách nhiệm; nói đi đôi với làm”.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm Thị Hanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt khó vươn lên, trong 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính của ngành trên tất cả các lĩnh vực, nổi bậc như: đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của ngành như đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào nề nếp, công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, đúng quy định của pháp luật; công tác quản lý, cấp phép tài nguyên khoáng sản được quan tâm; công tác quản lý bảo vệ môi trường được tăng cường, chủ động tham mưu triển khai kế hoạch phát triển cây xanh đô thị bằng hình thức xã hội hóa năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh, thực hiện Đề  án “Tổ chức và hoạt động của tổ cộng đồng tự quản về giám sát hoạt động xả thải vào môi trường tại các khu vực sản xuất tập trung có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh”...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: trong 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng theo kế hoạch; trong 6 tháng cuối năm, toàn đảng bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2016, nhất là: Đối với nhiệm vụ chính trị: hoàn thiện và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) ở cấp huyện và cấp tỉnh, điều chỉnh và cập nhật bổ sung bảng giá đất, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất ở và đất nông nghiệp cho hộ đình và cá nhân, triển khai hoàn thành công tác kê khai đăng ký đất đai, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng cấp bách của tỉnh,...; chuẩn bị nội dung để tổ chức tốt Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 5 năm thi hành Luật khoáng sản, tổ chức công khai Quyết định khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc khai thác khoáng sản, thực hiện tốt phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện tốt công tác tiếp công, giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng; phối hợp với 11 xã điểm công nhận trong năm 2015 và 5 xã điểm của kế hoạch năm 2016 đối với chương trình nông thôn mới để hỗ trợ về mặt chuyên môn để các xã duy trì, thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, tăng cường công tác quản lý để hạn chế thấp nhất về các sự cố môi trường,...; thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, tham mưu triển khai phần mềm quản lý hồ sơ địa chính; tham mưu triển khai dự án thủy lâm kết hợp và đề xuất dự án mới về thu trữ nước ngầm, kiểm tra và cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; theo dõi diễn biến môi trường biển, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền về biển đảo; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT để nâng cao hơn nữa việc quản lý, điều hành hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.      

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Về công tác xây dựng đảng: Xây dựng các chương trình công tác toàn khóa sau Đại hội; tăng cường công tác phát triển đảng viên; sơ kết và tổng kết các Nghị quyết chuyên đề; đánh giá xếp loại Đảng viên và đánh giá phân loại TCCSĐ năm 2016.

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục hạn chế, khuyết điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong 6 tháng cuối năm; giám sát việc làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh.

Về công tác đoàn thể: Phát động phong trào thi đua thực hiện phong trào Xanh-Sạch-Đẹp, duy trì hoạt động các phong trào thi đua...

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí tuyền truyền về an toàn giao thông năm 2021   - 05/11/2021
    Tôn vinh cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020   - 12/10/2021
    Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030   - 09/09/2021
    Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên   - 02/04/2021
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường: Linh hoạt, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác   - 18/08/2020
    CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRAO TẶNG NHÀ “MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG”   - 23/07/2020
    Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TT’N năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019   - 08/01/2019
    Đoàn thanh niên Sở TNMT: tích cực hưởng ứng phong trào Tình nguyện mùa đông 2018   - 17/12/2018
    Công đoàn Sở TNMT: hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện Hè năm 2018   - 10/08/2018
    Đoàn thanh niên Sở TNMT: Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện Hè năm 2018   - 16/07/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.   - 20/05/2016
    Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   - 29/03/2016
    Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hành trình về nguồn   - 21/03/2016
    Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trưởng tổ chức giải bóng đá mini   - 17/03/2016
    Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và môi trường tham gia hiến máu nhân đạo   - 16/03/2016
    Hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016   - 22/02/2016
    Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – phong trào TNN’ năm 2015.   - 26/12/2015
    Diễn đàn Đảng tiếp xúc với Công đoàn năm 2015   - 30/11/2015
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XI   - 11/11/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2570
Tổng lượt truy cập: 7,222,541