Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước Quý IV năm 2016 - 10:23:42 AM | 13/10/2016
Thực hiện Kế hoạch của sở Tài nguyên và Môi trường tháng 10/2016 và đăng ký làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước. Ngày 12/10/2016, tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước.

    Tham dự buổi làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, có:

- Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Anh Tuấn Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở: phòng Quản lý Đất đai, phòng Khoáng Sản, phòng Tài nguyên nước, Chi Cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Về phía Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước có đồng chí Nguyễn Đô Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và lãnh đạo Chi cục Thuế huyện.

   Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, sau khi nghe Phòng Tài nguyên môi trường huyện Ninh Phước báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trong Quý IV/2016, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện; ý kiến phát biểu của công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Chi cục Thuế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ninh Phước; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các kiến nghị, đề xuất của các thành viên dự họp. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

Đ/c Bùi Anh Tuấn- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bùi Anh Tuấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước trong việc chỉ đạo, điều hành và sự nổ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2016, trong đó nổi bậc nhất là công tác đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, trong 3 tháng còn lại đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác quản lý đất đai.

- Hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân thông qua tại kỳ họp cuối năm.

- Khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020, thời gian báo cáo chậm nhất đến ngày 31/10/2016.

- Khẩn trương rà soát, báo cáo điều chỉnh, bổ sung, cập nhật Bảng giá đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục thực hiện tốt việc kê khai đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 100% các thửa đất phải kê khai đăng ký.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận phối hợp tốt với Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính xã điểm Phước Thuận trong cuối năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng đất dọc tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển, đất công ích.

- Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đến công tác tạo quỹ đất sạch trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị tốt các nội dung có liên quan để làm việc với Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

2. Về công tác Khoáng sản.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các vi phạm việc khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, nhất là đối với các phương án cải tạo đất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Hồ Bầu Zôn.

- Phối hợp Phòng Khoáng sản để tập huấn Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 và Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 20/5/2016.  

3. Về công tác Môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý môi trường đối với các vùng nuôi tôm ven biển, nhất là đối với cơ sở sản xuất tôm giống.

- Tăng cường công tác xử lý rác thải môi trường nông thôn; đồng thời duy trì tiêu chí môi trường ở các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Sản xuất Nam Thành để thu gôm, xử lý rác thải trên địa bàn huyện.  

4. Về Tài nguyên nước.

- Tăng cường công tác quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ngầm trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan đề xuất các dự án về tài nguyên nước.

5. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài để tập trung giải quyết dứt điểm, đồng thời dự báo các vụ việc cần xử lý trong thời gian tới.  

6. Về ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tăng cường sử dụng phần mềm TDOffice để gửi và nhận văn bản giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tăng cường việc gửi tin, bài phản ánh tình hình hoạt động về lĩnh vực tài nguyên môi trường ở địa phương cho Website của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời khai thác thông tin về hoạt động của ngành thông qua Website, nhất là chuyên mục hỏi đáp pháp luật của ngành.

- Phòng Tài nguyên và Môi trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đầu tư dự án ứng dụng CNTT cụ thể về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện./.

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Chuyên gia Quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế đất đai   - 16/07/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm   - 01/06/2018
    Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin   - 23/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   - 04/01/2018
    Phổ biến, tuyên truyền về triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường   - 26/12/2017
    Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017   - 29/11/2017
    Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý văn bản   - 03/10/2017
    Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017   - 03/10/2017
    Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 22/09/2017
    Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệpTrung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 15/08/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định mới về thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT   - 01/07/2016
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thiện Hệ thống phần mềm phục vụ xử lý văn bản qua môi trường mạng   - 26/06/2016
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thống nhất quy trình và sản phẩm tích hợp bản đồ quy hoạch của các ngành với bản đồ quy hoạch sử dụng đất   - 30/05/2016
    Tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê, kiểm kê đất đai   - 07/03/2016
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp nghiệm thu phần mềm Quản lý tổng hợp dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường   - 21/12/2015
    Hội nghị công nhân viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2016   - 19/12/2015
    Sơ Quy chế phối hợp ứng dụng và phát triển CNTT giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài nguyên và Môi trường.   - 19/12/2015
    Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.   - 12/10/2015
    Sơ Quy chế kết phối hợp trong hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài nguyên và Môi trường.   - 14/01/2015
    Tham luận về tình hình ứng dụng và phát triển CNTT tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận năm 2013 và 2014   - 29/11/2014
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3783
Tổng lượt truy cập: 6,942,238