Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. - 03:39:41 PM | 10/03/2017
Sáng nay, tại Hội trường Khách sạn Rersort Sơn Long Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Viện Nam thuộc Bộ TNMT; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng BND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố; phòng Cảnh sát PCTPMT Công an tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở TNMT, phòng TNMT các huyện, thành phố, UBND các xã phường thị trấn; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; Báo Ninh Thuận, cùng lãnh đạo và đại diện của hơn 300 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đc Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của Hội nghị; Thông qua Hội nghị này, ngoài việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện các điểm mới về đất đai, khoáng sản, môi trường để thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện thì mục đích chính là dành thời gian để lắng nghe, trao đổi, giải đáp làm rõ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản tại các địa phương, đơn vị và các tổ chức Doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Viện Nam lần lượt giới thiệu các điểm mới tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường (thay Nghị định 179 năm 2013), Nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 2013 và Nghị định số 158/2016NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 2010 (thay Nghị định 15 năm 2012), cụ thể:

 - Về đất đai, cho phép điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để đáp ứng yêu cầu quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để phát huy hiệu quả sử dụng đất; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thu hồi đất do vi phạm tiến độ sử dụng đất; đặc biệt bổ sung quy định liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân nhằm tạo điều kiện tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; giải quyết cấp giấy CNQSDĐ đối với trường hợp mua bán giấy tay trong khoảng thời gian từ tháng 10/2004-10/2008 và cải cách TTHC về cấp giấy, giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian giải quyết, đồng thời ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai ký cấp giấy cho hộ gia định cá nhân. Đây là những điểm mới mang tính đột phá, đã giải quyết cơ bản vướng mắc lâu nay trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy theo kế hoạch.

- Về khoáng sản: các tồn tại, vướng mắc tại Nghị định 15 về Vốn chủ sở hữu, Giám đốc điều hành mỏ, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác, thành phần hồ sơ, quy định về cấp phép đối với hộ gia đình cá nhân... đều đã được chỉnh sửa, bổ sung cụ thể tại Nghị định này. Đồng thời, bổ sung mới một số quy định về khai thác khoáng sản đi kèm; sổ sách chứng từ kiểm soát sản lượng khoáng sản (trạm cân, camera); giám sát thi công đề án thăm dò; cắm mốc khu vực thăm dò, khai thác; trữ lượng khoáng sản huy đông vào khai thác; điều chỉnh giây phép khai thác và phương án cải tạo phục hồi môi trường; XD phương án bảo vệ và quy định trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp trong bảo vệ khoáng chưa khai thác; quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản được khai thác; quy định về bất khả kháng trong hoạt động khoáng sản...

- Về môi trường: Bổ sung 39 hành vi vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm đất, nước, không khí; phóng uế, tiểu tiện trong đô thị; quản lý CTNH,  nhập khẩu, sản xuất chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải nhập; phế liệu, vận chuyển hàng nguy hiểm, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, đa dạng sinh học... đồng thời tăng đối tượng xử lý là Hộ gia đình, cá nhân; tăng mức phạt; bổ sung cơ quan xử phạt (Thanh tra NNPTNT, Thanh tra chuyên ngành thủy sản) và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp.

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để trao đổi, giải đáp trực tiếp các vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp. Với tinh thần hết sức thắng thắng, cởi mở, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Địa chất và Khoáng sản Viện Nam đã giải đáp trực tiếp, đi vào trọng tâm và thỏa đáng các ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp xoay quanh việc xử lý, giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa hoàn thành thủ tục, chưa được cấp giấy CNQSDĐ trong khoảng thời gian từ tháng 01/2018 đến ngày 01/7/2014 theo quy định mới tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 nêu trên; việc giải quyết kiến nghị miễn giảm, lùi và giãn thời gian tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tính lại trữ lượng và điều chỉnh thời gian khai thác sau khi tính điều chỉnh lại trữ lượng; điều chỉnh phương án cải tạo phục hồi môi trường...

Kết thúc Hội nghị, Đc Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường đánh giá cao sự quan tâm tham dự đông đủ của các cơ quan, ban ngành, địa phương và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, ban ngành đến công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tại địa phương. Đồng thời nêu rõ, các nội dung kiến nghị, trả lời tại Hội nghị sẽ được cụ thể hóa thành văn bản gửi đến cho các doanh nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tra cứu.

 

NVP-Phòng Khoáng sản
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    về Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 01/6/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   - 04/06/2021
    Số: 1965/TB-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thu hồi khối lượng đất đá tại bãi thải Công trình đập dâng Tân Mỹ, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1021/UBND-KTTH ngày   - 19/05/2021
    Thông báo số 245/TB-TTDVĐGTS ngày 17/5/2021 Về việc dừng tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý (thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận).   - 19/05/2021
    Thông báo số 2063/TB-STNMT ngày 18/5/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   - 19/05/2021
    THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh   - 11/05/2021
    THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh   - 17/09/2020
    Áp dụng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 27.7.2020   - 11/08/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 84 thuộc sông Lu, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam   - 09/06/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 65 thuộc sông Gia, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước   - 09/06/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Đoàn Công tác của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.   - 07/03/2017
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 60 thuộc Sông Dinh   - 02/03/2017
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại điểm quy hoạch số 40A thuộc Núi Tiêng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.   - 19/01/2017
    Quản lý bền vững, minh bạch khoáng sản   - 12/01/2017
    Quy định mới gỡ nhiều vướng mắc về quản lý khoáng sản   - 11/01/2017
    Thay đổi tư duy khai thác khoáng sản; phải có các quy định, phương pháp thăm dò, đánh giá phù hợp   - 04/01/2017
    Đưa nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản đi vào chiều sâu   - 04/01/2017
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản   - 27/12/2016
    Ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản để thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP   - 07/12/2016
    Ngăn chặn, xử lý việc khai thác cát, sỏi trái phép: Sẽ sớm xây dựng Thông tư hướng dẫn   - 03/11/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2323
Tổng lượt truy cập: 7,222,294