Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số 07/TTNSVSMT-KH ngày 05/5/2017 về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017; - 01:50:07 PM | 22/05/2017
.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền thanh huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tích cực thu gom rác thải trên địa bàn quản lý; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2017. Tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2017;tổ chứcthu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Huyện Thuận Nam
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết cũ hơn
    Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 19/12/2016.   - 22/05/2017
    Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016   - 06/07/2016
    UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Thuận Nam báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Thuận Bắc báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Sơn báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Phước báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Hải báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Bác Ái báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Hải Tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và giải pháp thu gom rác thải sinh hoạt   - 25/06/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 308
Tổng lượt truy cập: 5,478,848