Quy định mới về thực hiện công khai ngân sách nhà nước - 01:52:18 PM | 31/05/2017
Thông tư số 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách do Bộ Tài chính ban hành sẽ bắt đầu áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Thông tư số 343/2016/TT- BTC quy định chi tiết việc công khai các báo cáo dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện; chi tiết việc công khai ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã; chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công khai ngân sách.

Việc công khai ngân sách đối với các cơ quan đảng, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư này, nội dung công khai ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương gồm: công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh; công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý (6 tháng, năm) đã được báo cáo Chính phủ; công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước.

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội phải được công khai chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội. Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định, quyết toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê chuẩn phải được công khai chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Đối với báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 6 tháng, còn báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng năm được công khai khi Chính phủ trình Quốc hội.

Trường hợp công khai ngân sách địa phương và các tỉnh thì nội dung công khai tương tự như công khai ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương. Tuy nhiên, trách nhiệm công khai sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện hoặc giao Sở Tài chính.

Đối với công khai ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện; ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã sẽ do cơ quan quản lý hành chính cấp tương đương chịu trách nhiệm công khai.

Thông tư này áp dụng từ năm ngân sách 2017, bãi bỏ Thông tư số 03/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính./.

NBC - Kế hoạch Tài chính
 
  Các bài viết mới hơn
    Xét duyệt quyết toán năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2019 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2019 Đơn vị được xét duyệt: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận.   - 09/11/2021
    Báo cáo quyết toán Sở TNMT năm 2020   - 12/08/2021
    Thông báo kết quả thi bảo vệ Đề án của các ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Thông báo kết quả thi viết của các ứng viên thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Thông báo thi tuyển GĐ Văn phòng Đăng ký   - 12/08/2021
    Thành lập HĐ thi tuyển chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở   - 12/08/2021
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước Sở TNMT năm 2018.   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm.   - 31/05/2017
    Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.   - 31/05/2017
    Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   - 31/05/2017
    Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW và tỷ lệ vốn đối ứng của NS địa phương   - 31/05/2017
    Quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường   - 31/05/2017
    Quy định mới về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang   - 30/05/2017
    Quy định mới về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản   - 30/05/2017
    Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:   - 30/05/2017
    Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   - 30/05/2017
    Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   - 30/05/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2424
Tổng lượt truy cập: 7,222,395