Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017 - 03:04:18 PM | 01/06/2017
Sáng ngày 17/5/2017, huyện Bác Ái tổ chức tập huấn phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017 cho các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Hội nông dân, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT, Phòng Kinh tế- HT, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và MT, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận Chi nhánh Bác Ái, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Bác Ái- Ninh Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã.

   

     Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các văn bản như: Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoáng sản 2010; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Qua buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện các Nghị định mới nói riêng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường nói chung./.

 

Huyện Bác Ái
 
  Các bài viết cũ hơn
    Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số 07/TTNSVSMT-KH ngày 05/5/2017 về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017;   - 22/05/2017
    Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 19/12/2016.   - 22/05/2017
    Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016   - 06/07/2016
    UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Thuận Nam báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Thuận Bắc báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Sơn báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Phước báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Ninh Hải báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016.   - 08/06/2016
    UBND huyện Bác Ái báo cáo công tác tài nguyên và môi trường tháng 5/2016   - 08/06/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2675
Tổng lượt truy cập: 6,580,465