Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 15 khu vực tỉnh Ninh Thuận - 09:15:21 AM | 02/06/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 15 khu vực tỉnh Ninh Thuận

   1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 21- 31 THÁNG 5 NĂM 2017

1.1 KHÍ TƯỢNG

* Xu thế thời tiết: Trong tuần ảnh hưởng rãnh áp thấp qua Trung Trung Bộ, đới gió tây nam cường độ trung bình đến mạnh.

* Diễn biến thời tiết: Các thời kỳ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có nơi mưa rất to. Gió tây nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 3, cấp 4. Biển bình thường.

* Lượng mưa ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ. Lượng mưa phổ biến 80-150mm, riêng Sông Pha mưa 331.9mm, Phước Đại 274.1mm.

- Nhiệt độ không khí trung bình                        : 28.00C, thấp hơn TBNN 0.90C;

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình        : 33.00C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất                           : 35.30C, xảy ra ngày 21;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình      : 25.20C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                         : 25.10C, xảy ra ngày 27;

- Độ ẩm không khí trung bình                           : 85%, cao hơn TBNN 7% ;

- Tổng số giờ nắng                                               : 83giờ, thấp hơn TBNN;

- Tổng lượng bốc hơi                                           : 28.9mm, cao hơn TBNN 21mm.

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng ngày 21 –31/5/2017

Yếu tố

 

 

Trạm

Nhiệt độ (0C)

Độ ẩm trung bình (%)

Tổng lượng bốc hơi (mm)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Tổng lượng mưa tuần

Lượng mưa ngày lớn nhất

Ttb

Tx

Tn

Lượng mưa (mm)

Số ngày mưa

Lượng mưa (mm)

Ngày xảy ra

Phan Rang

28.0

35.3

25.1

85

28.9

83

133.2

7

76.0

28

Tân Mỹ

 

 

 

 

 

 

174.1

9

55.6

29

Phước Đại

 

 

 

 

 

 

274.8

10

69.2

28

Sông Pha

 

 

 

 

 

 

331.9

10

108.8

28

Bà Râu

 

 

 

 

 

 

181.3

8

37.1

28

Phương cựu

 

 

 

 

 

 

88.1

9

29.3

28

Vĩnh Hải

 

 

 

 

 

 

138.2

3

80.5

28

Phước chiến

 

 

 

 

 

 

130.0

6

39.5

22

Quán Thẻ

 

 

 

 

 

 

154.7

7

62.2

28

                           

1.2. THUỶ VĂN:

Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận vào thời kỳ nửa đầu ít biến đổi đến dao động nhỏ, thời kỳ nửa cuối tuần xuất hiện 03 trận lũ bất thường, trong đó trận lũ lớn nhất ỏ mức trên BĐIII 0.30m.

Mực nước bình quân tuần trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 35.63m, cao hơn 0.72m so với TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn từ ngày 21 – 31/5/2017

Trạm

Sông

Mực nước

trung bình (m)

Mực nước

cao nhất (m)

Ngày

Mực nước

 thấp nhất (m)

Ngày

 

 

Ghi chú

Tân Mỹ

Cái

35.21

38.30

28

35.30

22

 

1.3. HẢI VĂN

- Độ mặn nước biển tại Mỹ Đông cao nhất đạt: 0.5450/00 , thấp nhất đạt: 0.0550/00.

- Độ mặn nước biển tại cầu Tri Thủy cao nhất đạt: 32.860/00, thấp nhất đạt: 14.3070/00.

2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV TUẦN 1 THÁNG 6 TỪ NGÀY 01 – 10/6/2017

2.1 KHÍ TƯỢNG:

* Xu thế thời tiết: Các thời kỳ ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp đi qua trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây, đới gió tây nam có cường độ trung bình.

* Dự báo thời tiết: Thời kỳ đầu và cuối có mưa vài nơi, chủ yếu vùng núi; thời kỳ giữa khả năng có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 3, cấp 4. Biển bình thường.

- Mưa ở mức xấp xỉ đến thấp hơn TBNN cùng kỳ; vùng ven biển phổ biến 15.0-30.0mm, vùng núi từ 40.0-60.0mm; khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng lượng mưa cao hơn.

- Nhiệt độ không khí trung bình                    : 28.5 – 29.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình     : 32.5 – 33.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất                        : 35.0 -  37.00C xảy ra vào đầu tuần.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 25.0 – 26.00C, thấp hơn TBNN.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                       : 24.0 - 26.00C, xảy ra vào giữa tuần.

- Độ ẩm không khí trung bình                                    : 75  -  80%, cao hơn TBNN.

- Tổng số giờ nắng                                             : 75  -  85 giờ, thấp hơn TBNN.

- Tổng lượng bốc hơi                                       : 40.0  -  50.0mm, thấp hơn TBNN.

2.2. HẢI VĂN

2.2.1. Thủy Triều:

- Đỉnh triều xuất hiện cao nhất lúc 8 - 9 giờ, các ngày 6 - 7/6; mực nước là: 1.8m.

- Chân triều thấp nhất xảy ra lúc 17 - 18 giờ, vào các ngày 9 - 10/6; mực nước là 0.4m.

2.2.2. Độ mặn: Độ mặn nước biển ít biến đổi ở mức thấp: Cao nhất đạt tại Cầu Tri Thủy từ 30.0 - 33.00/00, thấp nhất tại Phước Mỹ (cầu Đạo Long 2) từ 0.03 - 0.050/00.

2.3. THUỶ VĂN

Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ, riêng thời kỳ nửa cuối khả năng xuất hiện lũ nhỏ trên các sông suối nhỏ.

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước trung bình tuần ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Trị số dự báo: Hbq: 35.15 m; Hmax: 35.95m; Hmin: 35.00m.

ĐKTTV Ninh Thuận
 
  Các bài viết mới hơn
    TIN LŨ (Khu vực tỉnh Ninh Thuận)   - 01/12/2020
    Tin không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 30/11/2020
    TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 17/11/2020
    TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão Vamco)   - 10/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    1TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 08/11/2020
    TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN   - 08/11/2020
    TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 10)   - 02/11/2020
    TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA LỚN   - 29/10/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Lũ khẩn cấp xuất hiện trên lưu vực sông cái Phan Rang   - 29/05/2017
    Bản tin dự báo thời tiết hạn vừa 5 ngày (Từ 16 giờ ngày 16/5/2017 đến 16 giờ ngày 21/5/2017)   - 16/05/2017
    Tin cảnh báo mưa dông   - 13/05/2017
    Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 13 khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 12/05/2017
    Tin mưa dông trên Biển   - 07/05/2017
    Tin cảnh báo mưa dông   - 05/05/2017
    Cảnh báo mưa dông   - 28/04/2017
    Cảnh báo thời tiết nguy hiểm mưa dông   - 27/04/2017
    Thông báo khí tượng thuỷ văn tuần số 11 khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 21/04/2017
    Nhận định xu thế thời tiết,thuỷ văn mùa khô khu vực tỉnh ninh thuận   - 16/04/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6150
Tổng lượt truy cập: 6,751,089