Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở - 01:44:42 PM | 03/07/2017
Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Sở và Ban Giám đốc Sở, hiện nay Văn phòng Sở đang triển khai phát động phong trào “Thực hiện văn hóa công sở”. Nhân dịp này, xin được trao đổi một số ý kiến xung quan vấn đề này.

Văn hoá công sở là một hệ thống hệ thống các giá trị, chuẩn mực, mục tiêu và hoạt động sáng tạo được hình thành trong quá trình hoạt động của công sở, tạo nên niềm tin giá trị về thái độ của các nhân viên làm việc trong công sở, ảnh hưởng đến cách làm việc trong công sở và hiệu quả hoạt động của nó.

Văn hoá nơi công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hoá của mỗi người, thể hiện tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, gắn liền với trình độ học vấn và trình độ văn minh trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Mọi thành công hay thất bại trong hoạt động của công sở phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chủ yếu nhất là con người và hành vi ứng xử văn hóa nơi công sở của các cá nhân, từ lãnh đạo, quản lý, điều hành cho tới các nhân viên phục vụ.

Biểu hiện cụ thể của văn hóa công sở là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công việc, ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng với ý thức trau dồi kiến thức văn hóa, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ hiểu biết pháp luật để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Thực tế, văn hóa công sở được hình thành trên cơ sở văn hóa ứng xử của các thành viên trong tổ chức, nó có tính kế thừa và tiếp thu sáng tạo, chọn lọc qua các giai đoạn phát triển của bộ máy tổ chức và không ngừng được bổ sung hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của chế độ công vụ và sự phát triển của tổ chức.

Văn hóa bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển, là chìa khóa của sự phát triển và tiến bộ xã hội. Tạo được tình đoàn kết và chống lại bệnh quan liêu, cửa quyền. Môi trường văn hóa công sở tốt đẹp sẽ tạo được niềm tin của cán bộ công chức với cơ quan, với nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công sở. Tính tự giác của cán bộ công chức trong công việc sẽ đưa công sở này phát triển vượt hơn lên so với công sở khác. Văn hoá công sở còn có vai trò to lớn trong việc xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, kỷ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các thành viên trong cơ quan hành chính nhà nước phải quan tâm đến hiệu quả công việc chung của công sở, giúp cho mỗi cán bộ, công chức tự nhìn lại, đánh giá mình, chống lại những biểu hiện thiếu văn hoá như: tham ô, móc ngoặc, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, cơ hội... Bên cạnh đó, yếu tố văn hoá còn giúp cho mỗi thành viên trong công sở phải tôn trọng kỷ luật, danh dự của công sở, quan hệ thân ái, đoàn kết, hợp tác vì sự nghiệp chung của công sở.

Thực hiện văn hoá công sở chính là một phần của yêu cầu cải cách hành chính để đạt được mục tiêu xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ mà từng cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức và xác định đúng đắn vai trò và trách nhiệm của bản thân mình. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cần có phong cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn có ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, tại các công sở, đặc biệt là những nơi tiếp xúc với nhân dân, cán bộ công chức cần nghiêm chỉnh tuân theo các quy định cụ thể thực hiện văn hóa công sở, đặc biệt cần tuân thủ tốt quy định về phong cách phục vụ  nhân dân, ứng xử với nhân dân một cách có văn hóa, góp phần tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh nơi công sở.

Với ý nghĩa đó, văn hóa công sở không chỉ thể hiện đạo đức, phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện trình độ văn hóa của họ. Xây dựng văn hóa công sở thực chất là xây dựng con người lao động mới - văn minh, chuyên nghiệp - yếu tố quyết định chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công sở.

Hiện nay trong công sở của chúng ta vẫn còn một số hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở như trong việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính; đến công sở gặp đồng nghiệp, gặp lãnh đạo nhưng không chào hỏi nhau; ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng điện nước còn chưa tốt; ý thức trách nhiệm với công việc được giao chưa cao… đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đến đồng nghiệp, đến bộ mặt của cả cơ quan. Có lúc, có nơi còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác, thiếu nhiệt tình trong công việc, tâm lý làm cho có, làm cho xong việc… Nhưng cũng có những trường hợp chưa biết nhận thức phải làm như thế nào để có những hành vi, ứng xử văn minh, lịch sự nơi công sở.

Ai cũng trọng lời chào, vậy mà không ít công chức, viên chức còn ngại chào khi gặp gỡ nhau. Thường xuyên chào hỏi khi gặp gỡ nhau là một cách để tăng cường mối liên kết và tình cảm của nhau và cũng là thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, kính trọng cấp trên. Người xưa có câu “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, buổi sáng gặp nhau ở công sở nhất thiết phải chào nhau; kết thúc một ngày làm việc, đồng nghiệp nên chào nhau trước khi ra về….

Về bắt tay, nhiều người cũng chưa quen với văn hóa bắt tay, hoặc có người còn chưa biết bắt tay đúng cách. Vấn đề này không khó, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa để ý để tạo cho mình kỹ năng này.

Về phát ngôn cũng là một nội dung còn có những vấn đề cần được trao đổi nhiều hơn như kỹ năng trả lời điện thoại, kỹ năng trao đổi thông tin. Một người có kỹ năng phát ngôn tốt, chuẩn mực càng làm nổi bật bật tính chuyên nghiệp và cách ứng xử thanh lịch, văn hóa của công chức đó ở nơi công sở. Ông bà ta dạy rằng: “Ngôn là người”. Ngôn ở đây không chỉ được hiểu là giọng nói mà còn là cách nói, kiểu nói, cung cách trò chuyện; là sự ứng xử tình huống, nghệ thuật giải quyết xung đột. Thực tế cuộc sống cho thấy hành vi trong giao tiếp sẽ nói lên sự thanh lịch đích thực của một con người. Nói làm sao cho đẹp, có nghi lễ là điều cần có sự rèn luyện và tu dưỡng của mỗi cá nhân; sự dễ dãi trong lời ăn tiếng nói có thể dẫn đến sự buông thả trong lối sống, tùy tiện trong công việc.

Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung nhưng không mất đi tính dân chủ. Văn hóa công sở được hình thành trong quá trình hoạt động của công sở góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết nhất trí của cả tập thể trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan đơn vị. Cách hành xử văn hóa chốn công sở thực tế mang lại rất nhiều lợi ích. Văn hóa ứng xử nói chung và văn hóa ứng xử nơi công sở nói riêng chính là thước đo sự văn minh của mỗi CBCC hay nói khác đi nó phản ánh sự nhận thức cũng như ý thức của mỗi cá nhân trong môi trường làm việc nơi công sở. Con người tác động đến việc hình thành văn hóa công sở đồng thời văn hóa với những giá trị bền vững được kế thừa và tiếp thu có chọn lọc từ quá khứ đến hiện tại, tương lai; từ môi trường bên trong đến bên ngoài công sở sẽ có tác động trở lại góp phần hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức cho CBCC. Xây dựng văn hóa công sở chính là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả. Từ đó tạo bầu không khí cởi mở giúp CBCC hứng khởi làm việc đưa chất lượng và hiệu quả công việc lên cao.

Tóm lại, Văn hóa công sở thực chất là văn hóa ứng xử ở nơi công sở, phản ánh đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng văn hóa công sở là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức mới với đầy đủ phẩm chất cách mạng, là nền tảng cho việc xây dựng một phong cách làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong thời kỳ mới.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức phát động phong trào   “Thực hiện văn hóa công sở”, với những nội dung trao đổi nói trên, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào, góp phần đưa ngành tài nguyên môi trường lên một tầm cao mới./.

Đỗ Xuân Thể - CVP Sở
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 22/05/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)   - 16/03/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 07 (Từ ngày 24/02-02/3/2017)   - 08/03/2017
    Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   - 28/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 04 (Từ ngày 06/02-09/02/2017)   - 17/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 02 (Từ ngày 06/01-12/01/2017)   - 17/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 01 (Từ ngày 01/01-05/01/2017)   - 12/01/2017
    Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành TNMT   - 05/01/2017
    Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận Năm 2016   - 04/01/2017
    Hội nghị công nhân viên chức Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường năm 2017   - 22/12/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3500
Tổng lượt truy cập: 6,941,956