Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 19 khu vự tỉnh Ninh Thuận - 08:02:26 PM | 03/07/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 19 khu vự tỉnh Ninh Thuận

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 21- 30 THÁNG 6 NĂM 2017

1.1 KHÍ TƯỢNG

* Xu thế thời tiết: Trong tuần ảnh hưởng chủ yếu của rìa Đông Nam áp thấp nóng phía tây, đới gió tây nam cường độ trung bình, riêng 02 ngày cuối tuần ảnh hưởng kết hợp rìa phía Tây Nam cơn bão số 01 hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông.

* Diễn biến thời tiết: Các thời kỳ trong tuần có mưa rào và dông vài nơi chủ yếu ở khu vực vùng núi. Gió tây nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 3, cấp 4, có ngày cấp 5. Biển bình thường đến động nhẹ.

* Lượng mưa ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ. Lượng mưa phổ biến 10.0-20.0mm, vùng gáp Lâm Đồng, Khánh Hòa cao hơn.

- Nhiệt độ không khí trung bình                        : 28.20C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình        : 33.60C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất                           : 35.30C, xảy ra ngày 30;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình       : 25.00C, thấp hơn TBNN;                                                                                                                                                                                                  

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                         : 24.20C, xảy ra ngày 30;

- Độ ẩm không khí trung bình                           : 81%, cao hơn TBNN  ;

- Tổng số giờ nắng                                               : 91giờ, cao hơn TBNN 15;

- Tổng lượng bốc hơi                                           : 36.5mm, thấp hơn TBNN.

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng ngày 21 –30/6/2017

Yếu tố

 

 

Trạm

Nhiệt độ (0C)

Độ ẩm trung bình (%)

Tổng lượng bốc hơi (mm)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Tổng lượng mưa tuần

Lượng mưa ngày lớn nhất

 

Ttb

Tx

Tn

Lượng mưa (mm)

Số ngày mưa

Lượng mưa (mm)

Ngày xảy ra

Phan Rang

28.2

35.3

24.2.8

81

36.5

91

0.3

1

0.3

27

Tân Mỹ

 

 

 

 

 

 

24.4

5

11

21

Phước Đại

 

 

 

 

 

 

34.9

5

18.4

30

Sông Pha

 

 

 

 

 

 

236.2

7

58.2

22

Bà Râu

 

 

 

 

 

 

23.5

2

17.2

21

Phương cựu

 

 

 

 

 

 

2.4

1

2.4

21

Vĩnh Hải

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Phước chiến

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Quán Thẻ

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

                           

1.2. THUỶ VĂN:

Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ; thời kỳ nửa đầu xuất hiện lũ trên BĐII 0.11m.

Mực nước bình quân tuần trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 35.50m, cao hơn 0.63m so với TBNN cùng thời kỳ.

 Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn từ ngày 21 – 30/6/2017

Trạm

Sông

Mực nước

trung bình (m)

Mực nước

cao nhất (m)

Ngày

Mực nước

 thấp nhất (m)

Ngày

 

 

Ghi chú

Tân Mỹ

Cái

35.50

37.11

22

35.15

30

 

2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV TUẦN 1 THÁNG 7 TỪ NGÀY 01 – 10/7/2017

2.1 KHÍ TƯỢNG:

* Xu thế thời tiết: Các thời kỳ ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía tây, đới gió tây nam có cường độ trung bình.

* Dự báo thời tiết: Các thời kỳ trong có mưa rào và dông mưa rào vài nơi chủ yếu ở vùng núi; riêng thời kỳ 6-8 khả có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 3, cấp 4, thời kỳ đầu tuần có ngày cấp 5. Biển bình thường đến động nhẹ.

- Mưa ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ; vùng ven biển phổ biến 10-30mm, vùng núi từ 20-40mm, khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng lượng mưa cao hơn.

- Nhiệt độ không khí trung bình        : 28.5 – 29.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình     : 32.5 – 33.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất                        : 35.0 -  37.00C xảy ra vào đầu tuần.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 25.0 – 26.00C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                       : 24.0 - 26.00C, xảy ra vào đầu tuần.

- Độ ẩm không khí trung bình                         : 75  -  80%, cao hơn TBNN.

- Tổng số giờ nắng                                             : 80  -  90 giờ, thấp hơn TBNN.

- Tổng lượng bốc hơi                                       : 40.0  -  50.0mm, xấp xỉ TBNN.

2.2. HẢI VĂN

- Đỉnh triều xuất hiện cao nhất lúc 9 - 11 giờ, các ngày 9 - 10/7; mực nước là: 1.6m.

- Chân triều thấp nhất xảy ra lúc 19 - 20 giờ, vào các ngày 9 - 10/7; mực nước là 0.6m.

2.3. THUỶ VĂN

Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ, khả năng xuất hiện lũ nhỏ.

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước trung bình tuần ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Trị số dự báo: Hbq: 35.30m; Hmax: 36.50m; Hmin: 35.00m.

ĐKTTV tỉnh Ninh Thuận
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    TIN LŨ (Khu vực tỉnh Ninh Thuận)   - 01/12/2020
    Tin không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 30/11/2020
    TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 17/11/2020
    TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão Vamco)   - 10/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    1TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 08/11/2020
    TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN   - 08/11/2020
    TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 10)   - 02/11/2020
    TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA LỚN   - 29/10/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2017   - 03/07/2017
    Bản tin dự báo thời tiết hạn vừa 5 ngày (Từ 16 giờ ngày 26/6/2017 đến 16 giờ ngày 31/6/2017)   - 26/06/2017
    Tin mưa dông trên Biển   - 25/06/2017
    Tin cảnh báo mưa dông trên đât liền và trên biển   - 22/06/2017
    Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 18 khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 22/06/2017
    Bản tin dự báo thời tiết kỳ thi trung học phổ thông năm 2017 (Từ 16 giờ ngày 20/6/2017 đến 16 giờ ngày 25/6/2017)   - 20/06/2017
    Tin cảnh báo mưa dông   - 16/06/2017
    Nhận định xu thế thời tiết,thuỷ văn mùa (từ 15/6 đến 15/8/2016)   - 16/06/2017
    Tin cảnh báo mưa dông trên đât liền và trên biển   - 14/06/2017
    Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận và các thành phố lân cận(Đêm 08/6, ngày 09/6/2017)   - 09/06/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1887
Tổng lượt truy cập: 5,868,023