Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý tài nguyên và môi trường Cụm thi đua số V - Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017 - 03:44:10 PM | 01/08/2017
Sáng ngày 29/7/2017, tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường giữa 7 đơn vị thuộc Cụm thi đua số V - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

     Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có đồng chí Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Cùng tham dự Hội thảo có: đ/c Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ thi đua, khen thưởng và tuyên truyền; đ/c Phạm Thị Thịnh - Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Tổng cục Đất đai; đ/c Phạm Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Môi trường Miền trung và Tây nguyên; đ/c Nguyễn Thành Tiến - Phó chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc, các thành viên Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc của 7 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành thuộc Cụm thi đua số V: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường ở các địa phương như: Đề xuất Liên kết vùng trong công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung bộ (thành phố Đà Nẵng); Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về Tài nguyên và Môi trường (tỉnh Quảng Nam); Giao đất cho condotel, Đánh giá tác động môi trường khi chấp thuận chủ trương đầu tư, Xác định lượng cát bồi lắng hàng năm (tỉnh Bình Định); Công tác ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu ở Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng), Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận có tham luận về Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành, kiểm soát thủ tục hành chính, với nội dung cụ thể như sau:

Nhận thức vai trò quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành, kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã ký kết quy chế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận trong hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, trong đó xác định mục tiêu là phối hợp trong ứng dụng và phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin giúp công tác quản lý nhà nước nâng cao năng lực quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả và minh bạch hơn; người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tiếp cận, tham gia giám sát các hoạt động quản lý nhà nước của ngành, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Sở. Việc ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp.

Có thể nói, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính của Sở, cụ thể một số nội dung chính như sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng mạnh mẽ phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc – TDOffice để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và tác nghiệp của CBCCVC thống nhất toàn ngành. Việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trình ký và phát hành văn bản của Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường đều thực hiện trên môi trường điện tử thông qua phần mềm, đạt tỷ lệ 100% văn bản điện tử, không sử dụng văn bản giấy. Hàng năm, riêng Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận tiếp nhận khoảng 15.000 văn bản đến và phát hành 6.000 văn bản đi trên phần mềm.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành. Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng phần mềm Cổng thông tin nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin, báo cáo giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; theo dõi văn bản có thời hạn của Sở; quản lý và luân chuyển văn bản đi, đến của Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Công đoàn và Đoàn thanh niên một cách nhanh chóng và trực tiếp trên phần mềm thông qua hệ thống mạng LAN và mạng WAN của Sở, nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý điều hành của Sở, đảm bảo tính công khai, minh bạch thông tin trong các hoạt của Sở và các đơn vị trực thuộc, hạn chế tối đa việc phô tô, sử dụng văn bản giấy; đảm bảo 100% các văn bản đi, văn bản đến của Đảng bộ Sở, Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều thực hiện trên phần mềm dưới dạng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Đặc biệt, với chức năng quản lý, theo dõi xử lý các văn có thời hạn được tích hợp trên phần mềm, thông qua chức năng này, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở đều theo dõi được tất cả các văn bản có thời hạn xử lý của Sở, hiển thị chi tiết đến từng nội dung của văn bản, người phụ trách, người xử lý, tình trạng xử lý văn bản (văn bản trong hạn, văn bản đến hạn, văn bản quá hạn) một cách trực quan nhờ các chức năng trích lọc và cảnh báo trên phần mềm, giúp lãnh đạo sớm nhận biết và chỉ đạo kịp thời các văn bản đến hạn xử lý, hạn chế được tối đa tình trạng xử lý văn bản trễ hạn đối với từng phòng, chuyên viên, qua đó đã hạn chế được tối đa việc xử lý văn bản trễ hạn của Sở (hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận theo dõi, tiếp nhận, xử lý khoảng 1.100 văn bản có thời hạn xử lý).

2. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng trao đổi, tương tác với cơ quan công quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời có thể trực tiếp tham gia giám sát trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa tại Sở; tăng cường khả năng công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ, tạo sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở. Ngay từ đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã xây dựng và đưa vào triển khai ứng dụng hiệu quả Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa. Thông qua phần mềm, người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ của mình ở bất cứ nơi nào nếu có mạng internet thông qua số biên nhận hồ sơ hoặc mã hồ sơ, cũng như địa chỉ phần mềm để tra cứu được ghi trực tiếp trên phiếu tiếp nhận hồ sơ. Thông tin hiển thị của hồ sơ bao gồm Mã hồ sơ, Tên thủ tục, Số biên nhận hồ sơ, Nội dung hồ sơ, Tên tổ chức/cá nhân, Địa chỉ của tổ chức/cá nhân, Người nộp hồ sơ, Tổng đợt tiếp nhận và xử lý hồ sơ, Đợt đang thực hiện, Ngày nhận hồ sơ, Ngày hẹn trả hồ sơ, Ngày hoàn thành hồ sơ, Người xử lý chính hồ sơ, Quá trình xử lý hồ sơ, Tình trạng hồ sơ, Các file đính kèm (nếu có) và ý kiến phản hồi, trao đổi thông tin của người dân và doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

- Thông tin hiển thị của hồ sơ giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, nhận biết tình trạng xử lý hồ sơ của mình, nhất là việc theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ, để thông qua đó giám sát việc giải quyết hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có theo đúng quy định pháp luật hay không. Dựa vào thông tin của ngày hoàn thành và tình trạng hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể liên hệ ngay với Bộ phận một cửa để nhận kết quả, không phải chờ đến ngày hẹn trả hồ sơ mới đến nhận kết quả.

- Thông qua nội dung hiển thị trong quá trình xử lý hồ sơ, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi, giám sát được thời gian và các nội dung công việc cụ thể mà chuyên viên đang xử lý đối với hồ sơ của mình, cũng như các kết quả cụ thể trong từng bước xử lý hồ sơ. Đồng thời, thông qua nội dung này, người dân và doanh nghiệp có thể đối chiếu với các bước thực hiện theo quy định về giải quyết thủ tục hành chính đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để từ đó có thể phản ánh, đóng góp ý kiến hoặc đề xuất bổ sung, điều chỉnh đối với việc giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cũng như các quy định pháp luật có liên quan.         

- Người dân và doanh nghiệp cũng có thể xem và in các file văn bản đính kèm do các cơ quan có thẩm quyền phát hành trong quá trình xử lý hồ sơ của mình để từ đó có thể theo dõi và chủ động liên hệ làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan nếu có.

 - Chánh Văn phòng Sở là người có trách nhiệm thường xuyên theo dõi quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ một của Sở và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong suốt thời tiếp nhận và xử lý của từng hồ sơ thông qua nội dung được cập nhật trên phần mềm, đảm bảo 100% hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn. Định kỳ tháng, quý, năm, Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ theo từng thủ tục hành chính, từ đó tham mưu Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh chuẩn hóa lại các thủ tục hành chính, nhất là trong việc tham mưu rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính: Trong năm 2016, đã rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, rút ngắn thời gian thực hiện 136 ngày của 18 thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã rà soát 69 thủ tục hành chính hiện hành trên các lĩnh vực (đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, rút ngắn thời gian giải quyết 93 ngày của 35 thủ tục hành chính hiện hành, đơn giản hóa thành phần hồ sơ 05 thủ tục.

Sau một thời gian triển khai, tính từ ngày 11/4/2016 đến ngày 30/06/2017, phần mềm đã cập nhật được 445 hồ sơ (trong đó lĩnh vực Đất đai có 284 hồ sơ, lĩnh vực Môi trường có 108 hồ sơ, lĩnh vực Khoáng sản có 40 hồ sơ và lĩnh vực Tài nguyên nước có 13 hồ sơ), thu hút được 2.966 lượt tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua phần mềm. Bênh cạnh đó, Sở cũng đã cập nhật hoàn thiện các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan đến thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính đang triển khai tại Sở trên máy tính để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp tra cứu, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở trực tiếp trên màn hình cảm ứng tại bộ phận một cửa (lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn).

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã nâng cấp mở rộng phần mềm để áp dụng cho Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận và các Chi nhánh trong việc tiếp nhận, cập nhật (quét và cập nhật toàn bộ hồ sơ gốc lên phần mềm), luân chuyển, xử lý hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên phần mềm. Không chuyển hồ sơ giấy giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trong quá trình giải quyết hồ sơ, thời gian áp dụng kể từ ngày 01/7/2017.

3. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở

3.1. Về thuận lợi

- Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm đầu tư các trang thiết bị CNTT thông qua các Dự án. Do đó, hiện trạng hạ tầng CNTT, mạng nội bộ LAN, mạng diện rộng WAN đã từng bước được hoàn thiện.

- Lãnh đạo Sở rất quan tâm trong việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của ngành ở địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu.  

- Nhờ có quy chế phối hợp trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh nên rất thuận lợi trong công tác phối hợp triển khai ứng dụng CNTT của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở đã ban hành được các Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT theo giai đoạn và từng năm cụ thể, nhờ đó công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Sở trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực.

3.2. Về khó khăn

- Hạ tầng công nghệ thông tin hiện có chủ yếu được trang bị từ các dự án, với nhiều năm trang bị khác nhau, nhưng hàng năm không được cấp kinh phí để duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp, nên có một số thiết bị đã hư hỏng và lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.

- Cán bộ chuyên trách về CNTT của ngành còn hạn chế về số lượng cũng như kinh nghiệm trong triển ứng dụng CNTT, nhất là các ứng dụng chuyên ngành; bên cạnh đó tỉnh cũng chưa có chính sách đào tạo, thu hút, hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách về CNTT, nên việc tuyển dụng và giữ được cán bộ CNTT có năng lực, đáp ứng được yêu cầu ứng dụng của ngành gặp rất nhiều khó khăn.

- Hầu hết các phần mềm chuyên ngành và phần mềm gốc được đầu tư thông các dự án với nhiều giai đoạn khác nhau nhưng không được đầu tư nâng cấp kịp thời do đó đã có một số phần mềm trở nên lạc hậu, thiếu đồng bộ, khai thác thiếu hiệu quả.

- Kinh phí cấp cho công tác ứng dụng và phát triển CNTT và công tác thu thập, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm còn rất hạn chế so với khối lượng công việc phải thực hiện.

4. Bài học kinh nghiệm

- Cần phải có sự kiên trì và lòng quyết tâm của lãnh đạo, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông.

- Kế hoạch ứng dụng và phát CNTT hang năm và giai đoạn phù hợp theo tình hình thực tế của ngành.

- Cần phải có sự đầu tư đồng bộ hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực, vật lực và các hành lang pháp lý để quản lý, vận hành khai thác sử dụng hệ thống.

- Nâng cao vai trò phối hợp của cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn với bộ chuyên trách về CNTT.

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức của ngành.

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Chuyên gia Quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế đất đai   - 16/07/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm   - 01/06/2018
    Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin   - 23/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   - 04/01/2018
    Phổ biến, tuyên truyền về triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường   - 26/12/2017
    Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017   - 29/11/2017
    Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý văn bản   - 03/10/2017
    Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017   - 03/10/2017
    Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 22/09/2017
    Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệpTrung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 15/08/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2017-2020.   - 27/07/2017
    Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm Thi đua trưc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 03/07/2017
    Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2017   - 16/06/2017
    Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường   - 08/06/2017
    Khuyến khích DN ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường   - 26/05/2017
    Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 09/05/2017
    Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức giao ban Quý I/2017.   - 05/04/2017
    Hội nghị công nhân viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT năm 2017   - 21/12/2016
    Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp   - 02/11/2016
    Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.   - 27/10/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6683
Tổng lượt truy cập: 6,751,622