Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệpTrung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017. - 04:40:07 PM | 15/08/2017
. Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-TTCNTT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.

. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

.  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

 . Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

 .Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-STNMT ngày 25/01/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận,

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Trình độ chuyên môn: Đại học chính quy chuyên ngành Tin học, Công nghệ thông tin.

- Chứng chỉ ngoại ngữ: Trình độ B hoặc bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng và vị trí tuyển dụng

- Số lượng:  02 người.

- Vị trí tuyển dụng: viên chức làm việc tại phòng Phát triển Công nghệ.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 3x4) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí  dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư  số 13/2007/TT-BYT  ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ cụ thể người nhận và số điện thoại;  

 

Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ cho người đã nộp để dự tuyển. 

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng chỉ chấp nhận hồ sơ của ứng viên dự tuyển đã tốt nghiệp và có văn bằng chuyên môn, có chứng chỉ đầy đủ.  

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 14/8/2017 đến hết ngày 08/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Phòng Hành chính-Tổng hợp thuộc Trung tâm Công nghệ  thông tin tài nguyên và môi trường – Đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo tuyển dụng viên chức

-  Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

LTBH - TTCNTTTNMT.

 
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/8, ngày 13/8/2019
33 - 350C
25 - 270C

 Các khu vực mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; chiều, tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4.

Đêm 12/8, ngày 13/8/2019
26 - 340C
26 - 340C

 Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3, cấp 4.

Đêm 12/8, ngày 13/8/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Độ cao sóng trung bình: 1.5m đến 2.5m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2237
Tổng lượt truy cập: 3,527,269