Những bất cập cần được điều chỉnh - 03:45:51 PM | 26/09/2017
(TN&MT) - Mặc dù, đã đạt được những thành tựu bước đầu nhưng trình quá trình thực thi Luật Khoáng sản năm 2010 đã bộc lộ một số điểm bất cập cần hoàn thiện. Vì vậy, thời gian tới sẽ phải sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Khoáng sản năm 2010 cũng như điều chỉnh chủ trương, chính sách để việc thực thi có hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Luật còn khó triển khai

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, hiện nay, vẫn còn một số nội dung chưa được quy định trong Luật Khoáng sản năm 2010. Đơn cử,Luật chưa quy định cụ thể việc liên doanh, liên kết trong hoạt động khai thác khoáng sản; chưa có quy định đồng bộ với pháp luật về đầu tư để kiểm soát khi có sự thay đổi về vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản sau khi được cấp phép khai thác trong việc theo dõi, giám sát sản lượng khai thác thực tế; về trữ lượng khoáng sản biến động trong quá trình khai thác để kiểm tra chặt chẽ nguồn thu ngân sách cũng như “khối tài sản công” là mỏ khoáng sản đã giao cho doanh nghiệp ghi trong giấy phép cũng chưa được đề cập đến trong Luật.

Đặc biệt, trách nhiệm phối hợp quản lý khoáng sản khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố (thanh, kiểm tra, quy hoạch, hoạt động khoáng sản) nhất là đối với hoạt động khoáng sản cát, sỏi lòng sông cũng đang còn bỏ ngỏ, chưa có quy định cụ thể.

Điều chỉnh chủ trương, chính sách Luật Khoáng sản cho hợp lý. Ảnh: MH
 

Điều chỉnh chủ trương, chính sách Luật Khoáng sản cho hợp lý. Ảnh: MH

Hiện nay, cả 2 luật là Luật Khoáng sản 2010 và Luật Bảo vệ môi trường 2014 đều quy định về việc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm phục hồi môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản nhưng lại chưa làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong cải tạo, phục hồi môi trường trong quá trình khai thác và trách nhiệm cụ thể khi thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam cho biết, một số nội dung có quy định trong Luật Khoáng sản nhưng rất khó triển khai như thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đăng ký hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; phê duyệt thiết kế mỏ, thay đổi thiết kế mỏ trong quá trình hoạt động… Hoặc chưa quy định phương thức xác định thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm chủ trì việc đền bù thiệt hại khi khu vực khoáng sản được công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản; chưa quy định cụ thể về trách nhiệm xác định tổn thất khoáng sản; khai thác tối đa đối với khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; quy định việc thu hồi tài sản khi giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực.

Điều chỉnh chủ trương, chính sách cho hợp lý

Hiện nay, do công tác lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quyết định đầu tư dự án thiếu cơ sở, chưa tính toán đến các chi phí, lợi ích về mặt xã hội và môi trường nên trạng thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra thường xuyên ở hầu hết các dự án khai thác khoáng sản. Trong khi đó, bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Vì vậy, để ngành công nghiệp khai khoáng nước ta phát triển một cách bền vững cần phải điều chỉnh một số chính sách, chủ trương để phù hợp với tình hình mới.

Thực tế cho thấy, trong hai thập kỷ qua, nhiều loại khoáng sản của Việt Nam đã được khai thác ở quy mô lớn và đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Khai thác khoáng sản tác động tiêu cực và trực tiếp đến môi trường, nhưng lợi ích kinh tế lại không tương xứng. Tính đến đầu năm 2016, cả nước có khoảng 450 mỏ khai thác khoáng sản do Nhà nước quản lý, khai thác nhưng mang về chưa đến 3,5% GDP. Vì vậy Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ nâng tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng trong GDP từ 10% (năm 2011) lên 15 - 20% (năm 2020). Bên cạnh đó, phải có  giải pháp thay đổi cơ chế dự trữ và xuất khẩu khoáng sản; cần định kỳ xem xét để xác định mức độ quan trọng của từng loại khoáng sản, từ đó, điều chỉnh việc xuất khẩu khoáng sản; công bố danh mục khoáng sản, chất lượng khoáng sản được phép xuất khẩu phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong từng thời kỳ.

Hiện có một số khoáng sản chưa được đánh giá rõ tổng thể tài nguyên, trữ lượng; đòi hỏi công nghệ tiên tiến, vốn đầu tư lớn; tác động xấu đến môi trường khi chế biến như chì - kẽm, thiếc, vonfram, vàng, titan, đất hiếm nhưng chưa đủ điều kiện hình thành các cụm công nghiệp khai thác - chế biến khoáng sản tập trung; thời gian qua việc đầu tư dự án chế biến sâu của một số loại khoáng sản không hiệu quả, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài do không có nguyên liệu hoặc gây ô nhiễm môi trường như: Chì - kẽm, titan. Vì vậy, Chính phủ cần chỉ đạo tiếp tục xây dựng và phát triển một số ngành công nghiệp, một số cụm công nghiệp khai thác - chế biến khoáng sản tập trung như đã nêu nhưng chỉ tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án chế biến sâu khoáng sản phù hợp với quy mô trữ lượng, có hiệu quả kinh tế - xã hội.

PVH- Phòng Khoáng sản (Nguồn: Phạm Thu-http://www.baotainguyenmoitruong.vn)
 
  Các bài viết mới hơn
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/12/2018
    Nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán việc quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường   - 11/12/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 23/11/2018
    05 năm thực hiện các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước   - 24/10/2018
    Quy định trách nhiệm cụ thể trong quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông   - 24/10/2018
    Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 13/08/2018
    Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 10/08/2018
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 07/08/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ngày 02/7/2018)   - 09/07/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ngày 04/7/2018)   - 09/07/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Triển khai lập “Sổ Giám sát hoạt động thăm dò/khai thác khoáng sản” tới các địa phương.   - 26/09/2017
    Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoáng sản phù hợp thực tiễn và xu thế hội nhập   - 18/09/2017
    Điều tra, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển bền vững   - 23/08/2017
    Đảm báo tính khách quan, khoa học của công tác đánh giá trữ lượng khoáng sản   - 21/08/2017
    Ngành địa chất Việt Nam – Chung tay làm giàu đất nước   - 04/08/2017
    Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về tài nguyên môi trường tại huyện Ninh Hải.   - 03/08/2017
    Tọa đàm Đánh giá tiềm năng và đề xuất khai thác sử dụng Titan theo hướng bền vững.   - 12/07/2017
    Sử dụng tiết kiệm tài nguyên cát   - 07/07/2017
    Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại huyện Thuận Nam.   - 13/06/2017
    Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.   - 12/06/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
27 - 290C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
23 -290C
23 -290C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 6-7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1332
Tổng lượt truy cập: 3,182,004