Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo - 03:14:55 PM | 29/09/2017
Ngày 01/09/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức đã nêu rõ các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo.

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 21/10/2017 đã quy định rõ, cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

- Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

- Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này.

Như vậy, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp đền bù chi phí đào tạo khi cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo mà không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

Về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù, Nghị định 101/2017/NĐ-CP nêu rõ, chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

Cách tính chi phí đền bù:

- Đối với trường hợp tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;

- Trường hợp CBCCVC đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết thì chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S

=

F

x

(T1 – T2)

T1

 Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Về điều kiện được giảm chi phí đền bù, mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đền bù./.

 
  Các bài viết mới hơn
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước Sở TNMT năm 2018.   - 03/04/2019
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước của Văn phòng Sở năm 2018.   - 03/04/2019
    Việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở tài nguyên và môi trường   - 03/04/2019
    Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018   - 03/04/2019
    Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018   - 03/04/2019
    Quy định về mức đất xây dựng tượng đài   - 21/08/2018
    Triển khai Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ   - 01/06/2018
    Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên   - 01/02/2018
    Nguồn cải cách tiền lương năm 2018 được thực hiện thế nào?   - 01/02/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất   - 22/09/2017
    Phát động Phong trào thực hiện văn hóa công sở của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 23/08/2017
    Loại bỏ ngay các thủ tục làm phát sinh chi phí của doanh nghiệp   - 17/08/2017
    Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện   - 17/08/2017
    Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên và môi trường   - 14/08/2017
    Ninh Thuận: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường   - 07/08/2017
    Hướng dẫn mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018   - 04/08/2017
    Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017   - 04/08/2017
    Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức   - 04/08/2017
    Quy định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần   - 04/08/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 13, ngày 14/01/2020
30 - 320C
20 - 220C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Đêm 03, ngày 04/01/2020
21 - 310C
21 - 310C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5.

Đêm 13, ngày 14/01/2020

 Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; sóng biển cao 2.5 đến 3.5m; biển động.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 660
Tổng lượt truy cập: 4,765,059