Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc. - 08:15:19 AM | 12/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 05/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Trần Quốc Sanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã của huyện Thuận Bắc; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Bắc. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến  đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Bắc cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

          1. Lĩnh vực quản lý đất đai:

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khẩn trương lập và trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định của Luật Đất đai 2013; rà soát danh mục công trình thu hồi trong 2017; danh mục công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất để bổ sung hoặc điều chỉnh giảm trình phê duyệt theo quy định để tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các làm căn cứ thực hiện.

 

b) Về công tác kê khai, đăng ký đất đai: Phòng tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập Kế hoạch chi tiết triển khai công tác đăng ký đất đai theo kết quả số thửa đất đã rà soát chưa kê khai đăng ký. Phấn đấu đến cuối năm 2017, 100% thửa đất trên địa bàn huyện đều được kê khai đăng ký; xác định tên chủ sử dụng đất theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 19/6/217 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ đạo Ủy ban nhân cấp xã, tổ hỗ trợ pháp lý hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký theo thôn, đồng thời cho tổ chức kê khai đăng ký ngay tại nhà. Trường hợp đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất nhưng người sử dụng đất vẫn không hợp tác thì phải có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành. Hàng tháng phải báo cáo kết quả việc kê khai đăng ký về sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi tổng hợp, chỉ đạo. Giám sát việc thực hiện của người sử dụng đất, quá 24 tháng người sử dụng đất, người sử dụng đất không kê khai đăng ký, không trực tiếp sử dụng đất thì tham mưu xử lý theo quy định.

 

c) Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập chung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã cập nhật, hoàn thiện hồ sơ địa chính để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, theo dõi hồ sơ địa chính theo đúng quy định; Chỉ đạo UBND xã Công Hải, Bắc Sơn phối hợp trong công tác xây dựng và cập nhật dữ liệu địa chính lên phần mềm Vilis 2.0.

 

d) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Trên địa bàn huyện Thuận Bắc hiện nay và trong thời gian tới sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm (Điện gió Trung Nam, Điện mặt trời Đầm Nại (giai đoạn 2), Điện mặt trời Xuân Thiện, Khu công nghiệp Du Long,..)). Do đó, trước mắt đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho người dân dừng sản xuất tại Khu công nghiệp Du Long, tiến hành thu hoạch nông sản để bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án; thực hiện công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối 10,25 ha/25 hộ gia đình chưa được bồi thường theo quy định.

- Phòng tài nguyên và Môi trường huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai đơn vị phải thống nhất về quan điểm xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không thống nhất về quan điểm xử lý phải có quan điểm, chính kiến và báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết;

- Ủy ban nhân các xã phải tập trung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai khi Trung tâm quỹ đất chuyển hồ sơ đến theo quy định tại Điều 54; Phòng Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 57 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.

 

đ) Về hoạt động của tổ hỗ trợ pháp lý: Tiếp tục duy trì, phát huy và khai thác hiệu quả của Tổ hỗ trợ pháp lý.

 

e) Công tác thống kê đất đai: Để tránh bị động trong công tác Thống kê đất đai hàng năm, ngay từ đầu tháng 10 phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Thuận Bắc kiểm tra, rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

 

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tăng tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã quản lý theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc;

- Khẩn trương xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực giáp ranh với các huyện và khu vực giáp ranh giữa các xã;

- Tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác đá chẻ, đát san lấp và cát sông suối nhỏ trái phép trên địa bàn.

 

3. Về lĩnh vực môi trường:

- Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường địa bàn huyện và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát và tiếp tục hổ trợ cho các xã đã công nhận xã nông thôn mới để tiếp tục duy trì chỉ tiêu về môi trường.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện, đồng thời có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả của Đề án.

 

 4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân kịp thời không để khiếu nại đông người.

 

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo để tránh tạo điểm nóng; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở để được tư vấn giải quyết các sự việc cụ thể.

Tô Văn Dũng - VPĐKĐĐ
 
  Các bài viết mới hơn
    Phó giám đốc Sở gặp mặt đầu năm mới và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018   - 23/02/2018
    Tiềm năng Ninh Thuận về năng lượng mặt trời, năng lượng gió thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư   - 31/01/2018
    Ngành đất đai “nền kinh tế mới”   - 24/01/2018
    Vai trò gương mẫu trong việc hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng công trình Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi   - 15/01/2018
    Hội nghị tập huấn phần mềm một cửa của Sở   - 12/01/2018
    Hội nghị Công nhân Viên chức năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 02/01/2018
    Các tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của tỉnh Ninh Thuận   - 05/12/2017
    Công nghiệp năng lượng sạch   - 10/11/2017
    Ninh Thuận Công nghệ cao gắn với mô hình nông thôn mới   - 07/11/2017
    Ninh Thuận “Góc nhìn đô thị mới”   - 06/11/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Ngành Quản lý đất đai - Những thành tích nổi bật trong năm 2017   - 06/10/2017
    Ninh Thuận điện gió đầu tiên   - 20/09/2017
    Tổng cục Quản lý đất đai làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại địa phương   - 12/09/2017
    Triển khai ký cam kết phát động thi đua thực hiện Văn hóa công sở   - 11/09/2017
    Sự phát triển bền vững của ngành Năng lượng sạch Việt Nam   - 01/09/2017
    Tổ chức họp triển khai các quyết định thu phí, lệ phí   - 01/09/2017
    Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượn về chuyên môn đối với cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện công tác đo đạc bản đồ   - 15/08/2017
    Hiến đất xây dựng Công trình Hệ thống Kênh cấp 2, cấp 3.   - 10/08/2017
    Đại hội Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận nhiệm kỳ 2017-2020.   - 04/08/2017
    Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được đồng thuận cao.   - 31/07/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 23, ngày 24/02/2018
30 - 320C
22 - 240C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng 1.0m – 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1270
Tổng lượt truy cập: 2,652,964