Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 29 khu vực tỉnh Ninh Thuận - 02:36:24 PM | 12/10/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 29 khu vực tỉnh Ninh Thuận

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 01- 10 THÁNG 10 NĂM 2017

1.1 KHÍ TƯỢNG

 * Xu thế thời tiết: Trong tuần ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Nam Trung Bộ, đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

* Diễn biến thời tiết: Các thời kỳ trong tuần có mưa rào rải rác, có nơi đạt mưa vừa đến mưa to, riềng vùng ven biển thời kỳ giữa và cuổi chủ yếu có mưa vài nơi. Gió tây nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 4, cấp 5, có ngày  giật 6-7. Biển động.

* Lượng mưa ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ. Vùng ven biển từ 10-50mm, vùng nú từ 80-150mm, vùng giáp Lâm Đồng, Khánh Hòa cao hơn.

- Nhiệt độ không khí trung bình                               : 27.10C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình                : 31.70C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất                        : 34.50C, xảy ra ngày 10;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình      : 24.20C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                       : 22.80C, xảy ra ngày 4;

- Độ ẩm không khí trung bình                         : 85%, cao hơn TBNN;

- Tổng số giờ nắng                                         : 68giờ, cao hơn TBNN;

- Tổng lượng bốc hơi                                                 : 26.0mm, thấp hơn TBNN.

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng ngày 1 –10/10/2017

Yếu tố

 

 

Trạm

Nhiệt độ (0C)

Độ ẩm trung bình (%)

Tổng lượng bốc hơi (mm)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Tổng lượng mưa tuần

Lượng mưa ngày lớn nhất

Ttb

Tx

Tn

 

 

 

Lượng mưa (mm)

Số ngày mưa

Lượng mưa (mm)

Ngày xảy ra

Phan Rang

27.1

34.5

22.8

85

26.0

68

16.7

3

8.0

1

Tân Mỹ

 

 

 

 

 

 

164.4

5

119

1

Phước Đại

 

 

 

 

 

 

58.5

3

36.3

1

Sông Pha

 

 

 

 

 

 

159.8

7

82.3

1

Bà Râu

 

 

 

 

 

 

16.2

3

7.5

3

Phương cựu

 

 

 

 

 

 

39.0

3

37

1

Vĩnh Hải

 

 

 

 

 

 

5.3

2

4.3

2

Phước chiến

 

 

 

 

 

 

81.8

3

65.8

1

Quán Thẻ

 

 

 

 

 

 

59.9

3

22.3

1

Phước Bình

 

 

 

 

 

 

154.5

8

55.4

1

Phước Hà

 

 

 

 

 

 

47.0

3

43.0

1

Phước Hữu

 

 

 

 

 

 

37.5

3

28.0

1

                         

1.2. THUỶ VĂN: Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ. Trên Sông Cái tại Tân Mỹ xuất hiện 04 trân lũ BĐI-BĐII, trong đó có 01 trận trên BĐII. Trên Sông Lu tại Phước Hà dao động ở mức xấp xỉ BĐI do điều tiết của hồ Tân Giang.

Mực nước bình quân tuần trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 35.65m, cao hơn 0.38m so với TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn từ ngày 01 – 10/10/2017

Trạm

Sông

Mực nước

trung bình (m)

Mực nước

cao nhất (m)

Ngày

Mực nước

 thấp nhất (m)

Ngày

 

Ghi chú

Phước Bình

Cái

239.97

240.7

02

239.65

09(2)

 

Tân Mỹ

Cái

35.65

37.33

01

35.36

10

 

Phan Rang

Cái

0.54

2.58

02

-0.15

-15

 

Phước Hà

Lu

61.74

62.3

01

61.2

04

 

Phước Hữu

Lu

9.42

10.33

01

8.63

08

 

   2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV TUẦN 2 THÁNG 10 TỪ 11- 20/10/2017

2.1 KHÍ TƯỢNG:

Bão, ATNĐ: Trong tuần có 02 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, khả năng có 01 xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Ninh Thuận Thuận vào thời kỳ cuối tuần.

* Xu thế thời tiết: Thời kỳ đầu tuần ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Trung Bộ, thời kỳ giữa và cuối tuần ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ; đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

* Dự báo thời tiết: Thời kỳ đầu vùng ven biển chủ yếu mưa vài nơi, vùng núi có mưa rải rác; thời kỳ giữa và cuối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió tây nam trên đất liền cấp 2, cấp 3; trên biển cấp 4, cấp 5, có ngày giật trên cấp 6. Biển động nhẹ đến động.

- Lượng mưa ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng kỳ; vùng ven biển phổ biến 40-70mm, vùng núi từ 70-120mm, khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng lượng mưa cao hơn.

- Nhiệt độ không khí trung bình            : 26.5 - 27.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 31.0 - 32.00C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất               : 32.0 -  34.00C xảy ra vào giữa tuần.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 23.5 - 24.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất             : 22.0 - 24.00C, xảy ra vào đầu tuần.

- Độ ẩm không khí trung bình               : 77  -  82%, xấp xỉ TBNN.

 - Tổng số giờ nắng                               : 60  -  70 giờ, xấp xỉ TBNN.

- Tổng lượng bốc hơi                             : 25.0  -  35.0mm, thấp hơn TBNN.

2.2. HẢI VĂN

- Đỉnh triều cao nhất vào lúc 1-2 giờ, vào ngày 12 và ngày 13, mực nước: 1.9m. Chân triều thấp nhất từ 8 giờ đến 13 giờ, các ngày 11 đến ngày 15; mực nước: 0.5m.

2.3. THUỶ VĂN

Mực nước trên các sông, suối trong khu vực tỉnh Ninh Thuận: Vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ và xuất hiện lũ ở mức từ BĐI trở lên, trong đó khả năng có trận lũ xấp xỉ BĐIII vào thời kỳ nửa cuối; đề phòng lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước trung bình tuần ở mức cao hơn mực nước TBNN cùng thời kỳ: Hbq= 35.60m; Hmax= 38.00m; Hmin= 35.20m; Tại trạm thủy văn Phan Rang Hbq= 0.75m; Hmax= 3.00m; Hmin= -0.40m.

Trên Sông Lu tại Trạm thủy văn Phước Hà: Hbq= 62.00m; Hmax= 63.00m; Hmin= 61.50m; Tại trạm thủy văn Phước Hữu: Hbq= 9.70m; Hmax= 11.50m; Hmin= 8.60m.

ĐKTTV tỉnh Ninh Thuận
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết cũ hơn
    Thông tin khí tượng thủy văntuần số 28 khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 03/10/2017
    Tin cảnh báo mưa dông   - 27/09/2017
    Tin cảnh báo mưa dông   - 27/09/2017
    Bản tin dự báo thời tiết hạn vừa 5 ngày (Từ 16 giờ ngày 26/9/2017 đến 16 giờ ngày 30/9/2017)   - 27/09/2017
    Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông   - 24/09/2017
    Tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển   - 22/09/2017
    Thông tin khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận tuần số 27 khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 21/09/2017
    Bản tin dự báo thời tiết hạn vừa 5 ngày(Từ 16 giờ ngày 16/9/2017 đến 16 giờ ngày 21/9/2017)   - 17/09/2017
    Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 26 khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 11/09/2017
    Tin cảnh báo mưa dông   - 09/09/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 24/9, ngày 25/9/2018
31 - 330C
24 - 260C

 Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió tây đến tây nam cấp 2.

Đêm 24/9, ngày 25/9/2018
25 - 330C
25 - 330C

 Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2.

Đêm 24/9, ngày 25/9/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ cao sóng: 0. 5m đến 1.5m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 84
Tổng lượt truy cập: 2,985,568