Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 - 08:22:46 AM | 08/11/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1670/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và Tăng trưởng xanh (TTX) giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm phát huy năng lực của toàn đất nước, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản; Tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH của con người và các hệ thống tự nhiên; TTX, tiến tới nền kinh tế cácbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững.

Chương trình cũng nhằm tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên với giá trị gia tăng cao; Thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, TTX, tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu Trái đất; Tạo đà tiếp tục thu hút hỗ trợ vốn đầu tư từ cộng đồng quốc tế; Giảm lượng phát thải khí nhà kính hướng đến việc triển khai thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính sau năm 2020 (COP21 và đóng góp quốc gia tự thực hiện - NDC).

Mục tiêu cụ thể của Chương trình phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 30 dự án chuyển tiếp tại Văn bản số 1443/TTg-QHQT ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 42 dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, phòng hộ đầu nguồn và một số dự án ưu tiên cấp bách tại Văn bản số 78/TTg-QHQT ngày 16/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ cùng một số dự án ưu tiên cấp bách sau khi được rà soát. Bên cạnh đó, trồng, phục hồi 10.000 ha rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm thích ứng với BĐKH, hấp thụ 2 triệu tấn khí CO2 mỗi năm và tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Chương trình gồm 2 hợp phần: Hợp phần BĐKHvà hợp phần TTX, tronng đó hợp phần BĐKH: Xây dựng 1 hệ thống giám sát BĐKH, 1 hệ thống giám sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng, nâng cấp từ 6 - 10 công trình hồ, đập với dung tích 100 triệu m3 nhằm điều tiết lũ trong mùa mưa, chống hạn trong mùa khô ở các khu vực có mức độ hạn hán gia tăng; Xây dựng, nâng cấp từ 6 - 8 hệ thống kiểm soát mặn, giữ ngọt phù hợp với Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long…

Các hoạt động sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được thực hiện tại các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương; Các cơ quan liên quan khác như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc phạm vi hoạt động của Chương trình.

Một số dự án ưu tiên cấp bách, nhằm ứng phó khẩn cấp với tác động của thiên tai trong bối cảnh BĐKH, tác động lớn đến sản xuất, sinh hoạt khu vực dân cư thực hiện tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề, tập trung vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Tây Nguyên, ven biển, miền núi phía Bắc.

Về Hợp phần TTX: Đến năm 2020, giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ 8% - 10% so với mức 2010; Giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1% - 1,5% mỗi năm; Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam với quy mô 50 ha; Thay thế 1.000 phao báo hiệu đường thủy nội địa sử dụng đèn ắc quy thành phao báo hiệu sử dụng đèn năng lượng Mặt trời; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nội đồng khu tưới mẫu 100 ha; Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và vận hành hệ thông thủy lợi trong sản xuât lúa theo hướng TTX; Xây dựng khu nghiên cứu, khảo nghiệm cây trông cạn, khảo nghiệm lúa, nhân giống quy mô 25 ha; Xây dựng kế hoạch hành động về TTX cấp ngành, vùng và địa phương…

Hợp phần TTX được thực hiện chính tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, TN&MT, Công Thương, NN&PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, KH&CN; UBND các tỉnh, TP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm  KH&CN Việt Nam và các đơn vị thuộc phạm vi hoạt động của Chương trình.

Theo Chương trình, có 4 dự án thành phần: (1) Thực hiện một số nhiệm vụ tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Pari về BĐKH; Một số hoạt động cập nhật và hoàn thiện các kịch bản, kế hoạch quốc gia về BĐKH; Xây dựng tài liệu, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cơ hội của BĐKH, Thỏa thuận Pari, cơ hội và thách thức của Việt Nam cũng như các nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu Trái đất, tạo đà tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư từ cộng đồng quốc tế cho giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo; Theo dõi, giám sát, đánh giá Hợp phần BĐKH và Chương trình; (2) Đầu tư các dự án ứng phó với BĐKH; (3) Thực hiện một số hoạt động xây dựng thể chế, chính sách; Tăng cường năng lực và theo dõi, giám sát, đánh giá Hợp phần TTX; (4) Đầu tư thúc đẩy TTX.

HT. Phòng TNN, KTTV&BĐKH (Theo Monre)
 
  Các bài viết mới hơn
    Ngày Nước thế giới 2021 có chủ đề “Giá trị của nước”   - 19/03/2021
    Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước (Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Phan Rang)   - 03/04/2019
    Thông báo Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Trung của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận   - 25/03/2019
    Thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phương Cựu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận   - 25/03/2019
    CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI QUA TỪNG NĂM   - 13/03/2019
    CHỦ ĐỀ NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI QUA TỪNG NĂM   - 13/03/2019
    TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC   - 29/10/2018
    Nghị định số 136/2018/NĐ-CP cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   - 19/10/2018
    Thiết kế không gian xanh ngập nước: giải pháp chống lũ trong đô thị   - 18/09/2018
    Những lợi ích của thành phố thông minh   - 18/09/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Việt Nam - Israel: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường   - 08/11/2017
    Triển khai các chính sách mới về biến đổi khí hậu   - 02/11/2017
    Triển khai quy định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP   - 02/11/2017
    Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đề phòng ngập úng   - 01/11/2017
    Nồng độ CO2 trung bình toàn cầu lên mức kỷ lục   - 01/11/2017
    Đẩy mạnh hợp tác triển khai Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu   - 01/11/2017
    Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam   - 20/10/2017
    Bộ TN&MT: Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước   - 19/10/2017
    Bộ TN&MT: Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.   - 19/10/2017
    Nâng cao nhận thức về mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái   - 19/10/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2427
Tổng lượt truy cập: 7,222,398