Quản lý bùn thải tại các bệnh viện và cơ sở y tế - 09:28:53 AM | 08/12/2017
Bùn thải từ hệ thống thoát nước được quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn (từ điều 95 đến điều 98, mục 3), quản lý nước thải (điều 99 đến điều 101, mục 4), bùn thải có yếu tố nguy hại phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại (từ điều 90 đến điều 94, mục 2) thuộc chương IX - Quản lý chất thải, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Theo quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và QCVN 05:2013/BTNMT, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế được coi là chất thải nguy hại khi có ít nhất một trong 15 thông số nêu trong Bảng 1 của QCVN này vượt đồng thời cả 2 ngưỡng hàm lượng tuyệt đối cơ sở (Htc (ppm)) và nồng độ ngâm chiết (Ctc (mg/l)). Ngoài ra, tính chất nguy hại của bùn thải được xác định theo QCVN 07:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

Cũng tại phụ lục của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế có quy định mã chất thải nguy hại cho bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế là 10 02 03 với tính chất nguy hại chính là độc (Đ) và ngưỡng chất thải nguy hại là nghi ngờ là chất thải y tế nguy hại và nếu không có thành phần nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT thì không phải phân tích và được quản lý như chất thải thông thường.

Theo nhận định của các chuyên gia về xử lý nước thải, việc đưa hypoclorid, cloramin, clorua vôi hay các hợp chất clo khác để diệt các mầm bệnh dịch trong bùn thải nước thải trước khi vận chuyển đi xử lý hoặc tái sử dụng có thể hình thành nên các hợp chất hữu cơ clo trong bùn thải. Tuy nhiên do đặc điểm của nước thải bệnh viện, bùn thải của hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, bùn thải bể tự hoại từ các khu vệ sinh trong bệnh viện thường có thành phần VSS cao với tỉ lệ BOD5:COD lớn nên ít tìm thấy thành phần AOX hoặc các hợp chất hữu cơ clo khác trong bùn thải các trạm xử lý nước thải bệnh viện. Vì vậy khả năng các thành phần nguy hại hữu cơ Htc (ppm) và Ctc (mg/l) như trong bản 3 của QCVN 07:2009/BTNMT là hạn chế.

Hiện nay, quá trình quản lý bùn thải tại các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn, cụ thể như không đủ kinh phí và điều kiện phân tích tất cả các thành phần chất ô nhiễm có trong bùn thải để đánh giá có vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT hay không nên vẫn đang quản lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải như chất thải nguy hại và ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý. Điều này đã gây ra những khó khăn cho các bệnh viện trong việc tìm kiếm đơn vị có chức năng đẻ xử lý và bố trí nguồn kinh phí chi trả cho việc thuê xử lý như đối với chất thải nguy hại. Vì vậy, để làm rõ về một loại chất thải đặc thù (theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP vè quản lý chất thải và phế liệu) cần thiết có một quy định riêng cho bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế phù hợp để thuận tiện cho công tác quản lý và đặc biệt giảm đáng kể chi phí xã hội cho hoạt động quan trắc chất thải này, nhất là chi phí từ các đơn vị công ích.

ntn-ccbvmt (Tạp chí môi trường số 10)
 
  Các bài viết cũ hơn
    Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stốckhôm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy   - 08/12/2017
    Công bố tiêu chí nhãn xanh cho 3 loai sản phẩm   - 22/11/2017
    Họp thông báo về tình hình bảo vệ môi trường tại các Nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân   - 13/10/2017
    Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường   - 05/10/2017
    Sự cố tràn dầu và khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS trong giám sát tại Việt Nam   - 25/09/2017
    Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017   - 25/09/2017
    Tập huấn công tác quản lý chất thải nguy hại và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp   - 01/09/2017
    Quy chế phối hợp giữa cục môi trường miền nam, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận và Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Thuận   - 23/08/2017
    Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, khai thác dữ liêu tài nguyên và môi trường   - 23/08/2017
    Công bố báo cáo hiền trạng môi trường quốc gia năm 2016   - 08/08/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/02/2018
28 - 300C
20 - 220C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5; giật cấp 6, cấp 7.

Đêm 12, ngày 13/02/2018
22 - 300C
22 - 300C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7.

Đêm 12, ngày 13/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Độ cao sóng 2.0m – 4.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Gió đông bắc mạnh còn duy trì trong 02 ngày tới, đề nghị thông báo cho các tàu thuyền biết để có kế hoạch phòng tránh.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 926
Tổng lượt truy cập: 2,644,584