Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 01 khu vực tỉnh Ninh Thuận - 10:18:00 AM | 02/01/2018
Thông báo khí tượng thủy văn tuần số 01 khu vực tỉnh Ninh Thuận

       1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 21- 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Bão, ATTĐ: Trong tuần có 2 bão(cơn bão số 15, 16) hoạt động khu vực Nam Bộ từ ngày 21-26/12. Chiều ngày 25/12, bão số 16, sau khi đi vào vùng biển khu vực phía đông của Nam Bộ suy yếu áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Khu vực tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng rìa bắc hoàn lưu bão số 15, 16 gây mưa vừa, mưa to ngày 26, gió mạnh trên biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

* Xu thế thời tiết: Trong tuần ảnh hưởng rìa phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa, riêng thời kỳ 25 – 26/12 kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao.

* Diễn biến thời tiết: Các thời kỳ trong tuần có mưa rào nhẹ vài nơi, riêng ngày 26/12 có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa rất to. Gió đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, có ngày cấp 4; trên biển cấp 4, cấp 5, có ngày cấp 6, có ngày giật cấp 9. Biển động mạnh.

*  Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN, lượng mưa phân từ 40.0 đến 100.0mm.

- Nhiệt độ không khí trung bình                              : 25.00C, cao hơn TBNN 1.30C;

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình               : 27.60C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất                                  : 28.80C, xảy ra ngày 23;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình              : 23.3C, cao hơn TBNN 2.10C;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                                 : 21.40C, xảy ra ngày 21;

- Độ ẩm không khí trung bình                                   : 78%, cao hơn TBNN 04%;

- Tổng số giờ nắng                                                      : 44giờ, thấp hơn TBNN 07 giờ;

- Tổng lượng bốc hơi                                                  : 51.7mm, thấp hơn TBNN 11.5mm.

Bảng 1: Đặc trưng khí tượng ngày 21 – 31/12

Yếu tố

 

 

Trạm

Nhiệt độ (0C)

Độ ẩm trung bình (%)

Tổng lượng bốc hơi (mm)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Tổng lượng mưa tuần

Lượng mưa ngày lớn nhất

 

Ttb

Tx

Tn

Lượng mưa (mm)

Số ngày mưa

Lượng mưa (mm)

Ngày xảy ra

Phan Rang

25.00

28.8

21.7

78

51.7

44

62.6

2

45.0

26

Phước Đại

 

 

 

 

 

 

112.9

113.9

2

83.9

26

Sông Pha

 

 

 

 

 

 

113.9

2

96.4

26

Bà Râu

 

 

 

 

 

 

110.8

6

46.3

27

Phương cựu

 

 

 

 

 

 

45.4

2

23.1

26

Vĩnh Hải

 

 

 

 

 

 

36.5

2

20.0

26

Phước Chiến

 

 

 

 

 

 

59.3

2

43.0

26

Quán Thẻ

 

 

 

 

 

 

58.7

2

52.0

26

Phước Bình

 

 

 

 

 

 

49.3

2

29.1

26

Tân Mỹ

 

 

 

 

 

 

59.5

3

42.3

26

Phước Hà

 

 

 

 

 

 

42.0

2

40.0

 

26

Phước Hữu

 

 

 

 

 

 

36.6

3

22.0

26

                             

1.2. THUỶ VĂN:

Mực nước trên các sông, suối trong khu vực tỉnh Ninh Thuận vào thời kỳ nửa đầu ít biến đổi đến dao động nhỏ,  thời kỳ nửa cuối xuất hiện lũ mức xấp xỉ BĐII.

Mực nước bình quân tuần trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 35.23m, cao hơn 0.34m so với TBNN cùng thời kỳ.

Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn từ ngày 21 – 31/12/2017

Trạm

Sông

Mực nước

trung bình (m)

Mực nước

cao nhất (m)

Ngày

Mực nước

 thấp nhất (m)

Ngày

 

 

Ghi chú

Phước Bình

Cái

239.93

242.40

26

239.45

23(4)

 

Tân Mỹ

Cái

35.23

37.14

26

34.88

25

 

Phan Rang

Cái

0.29

1.92

27

-0.15

 

21

 

Phước Hà

Lu

61.3

61.5

25(3)

60.68

27(2)

 

Phước Hữu

Lu

8.58

9.26

27

8.35

26

 

 

2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV TUẦN 1 THÁNG 01, TỪ NGÀY 01 – 10/1/2018

2.1: KHÍ TƯỢNG:

* Bão và ATNĐ: Trong tuần khả năng xuất hiện 01 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông vào thời kỳ giữa.

* Xu thế thời tiết: Các thời kỳ ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa, trong thời 1-2 ngày đầu tuần kết hợp nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu.

* Dự báo thời tiết: Các thời kỳ trong tuần có mưa rào vài nơi, thời kỳ giữa có ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, có ngày cấp 4; trên  biển cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 7-9. Biển động đến động mạnh.

- Lượng mưa các khu vực ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, phía Bắc, vùng núi phía Tây cao hơn.

- Nhiệt độ không khí trung bình                     : 24.5 – 25.50C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình     : 28.0 – 29.00C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất                        : 29.0 -  31.00C xảy ra vào giữa tuần.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 22.0 - 23.00C, xấp xỉ TBNN.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                       : 19.0 - 21.00C, xảy ra vào cuối tuần.

- Độ ẩm không khí trung bình                                    : 70  -  75%, cao hơn TBNN.

- Tổng số giờ nắng                                             : 65  -  75 giờ, thấp hơn TBNN.

- Tổng lượng bốc hơi                                       : 55  -  65mm, thấp hơn TBNN.

2.2. HẢI VĂN

- Đỉnh triều cao nhất lúc 21-23 giờ, từ ngày 01 đến ngày 05, mực nước cao nhất là: 2.1-2.2m.

- Chân triều xuất hiện vào lúc 06 giờ đến 08 giờ, từ ngày 03đến ngày 05, mực nước thấp nhất là: 0.2m.

2.2. THUỶ VĂN

Mực nước trên các sông, suối trong tỉnh Ninh Thuận vào các thời kỳ trong tuần ít biến đổi đến dao động nhỏ; riêng thời kỳ giữa có khả năng xuất hiện lũ ở mức BĐI-BĐII, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Trị số dự báo: Hbq: 34.45m; Hmax: 36.00m; Hmin: 34.20m ; Tại trạm thủy văn Phan Rang Hbq = 0.20m; Hmax = 2.00m; Hmin = -0.40m.

ĐKTTV Ninh Thuận
 
  Các bài viết cũ hơn
    Tin gió mạnh trên biển   - 02/01/2018
    TIN KHÔNG KHÍ LẠNH   - 29/12/2017
    Tin không khí lạnh   - 29/12/2017
    TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG   - 28/12/2017
    Tin không khí lạnh và tin mưa lớn ở bắc bộ, trung bộ   - 27/12/2017
    Tin không khí lạnh và tin mưa lớn ở bắc bộ, trung bộ   - 27/12/2017
    TIN LŨ (Trên các sông suối tỉnh Ninh Thuận)   - 27/12/2017
    TIN LŨ (Trên các sông suối tỉnh Ninh Thuận)   - 26/12/2017
    BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN VỪA 5 NGÀY (Từ 16 giờ 00 ngày 26/12/2017 đến 16 giờ ngày 31/12/2017)   - 26/12/2017
    Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất vùng núi tỉnh Ninh Thuận   - 26/12/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
27 - 290C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
23 -290C
23 -290C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 6-7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1310
Tổng lượt truy cập: 3,181,982