Ubnd tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định thay thế quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. - 02:43:34 PM | 02/01/2018
Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2017 và thay thế cho Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

Quy định mới gồm có 4 chương, 25 Điều (giảm 18 Điều so với Quy định cũ), trong đó quy định chi tiết về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình tự và thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành và bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Quy định mới không còn quy định nội dung về trình tự, thủ tục thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nữa.

Quy định này bổ sung một số điểm mới so với Quy định trước như: Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ đối với các từ “quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành” và “người bị cưỡng chế”; Điều 18 quy định về việc xử lý tài sản sau khi thực hiện quyết định cưỡng chế; người bị cưỡng chế sẽ không phải chịu các chi phí cho hoạt động cưỡng chế nữa, thay vào đó kinh phí thực hiện việc cưỡng chế được tạm ứng, thanh toán từ ngân sách nhà nước (Điều 21). Ngoài ra, về trình tự, thủ tục, thời gian để thực hiện thủ tục cưỡng chế, tại Quy định mới đã được điều chỉnh cho hợp lý, phù hợp với thực tế để dễ triển khai hơn.

Nội dung chi tiết của Quy định mới, kính mời đọc giả xem tại đây.

 

Duy Khiêm - Thanh tra
 
  Các bài viết cũ hơn
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyết Kế hoạch thanh tra năm 2018   - 21/12/2017
    Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận   - 15/11/2017
    Công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ.   - 27/10/2017
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính   - 02/10/2017
    Chuyên mục Hỏi – Đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo.   - 28/09/2017
    Thông tin về: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.   - 05/09/2017
    Kiểm tra đột xuất các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.   - 22/08/2017
    Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ   - 28/07/2017
    Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh tôm giống   - 20/07/2017
    Những trường hợp tranh chấp đất đai nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân?   - 10/07/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/02/2018
28 - 300C
20 - 220C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5; giật cấp 6, cấp 7.

Đêm 12, ngày 13/02/2018
22 - 300C
22 - 300C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7.

Đêm 12, ngày 13/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Độ cao sóng 2.0m – 4.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Gió đông bắc mạnh còn duy trì trong 02 ngày tới, đề nghị thông báo cho các tàu thuyền biết để có kế hoạch phòng tránh.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 894
Tổng lượt truy cập: 2,644,552