Thông báo khí tượng thủy văn tháng 01 năm 2018 tỉnh Ninh Thuận - 10:11:59 AM | 03/01/2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng 01 năm 2018 tỉnh Ninh Thuận

1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 12 NĂM 2017

Bão, ATTĐ: Trong tháng có 2 bão (cơn bão số 15, 16) hoạt động khu vực Nam Bộ từ ngày 21-26/12. Chiều ngày 25/12, bão số 16, sau khi đi vào vùng biển khu vực phía đông của Nam Bộ suy yếu áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Khu vực tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng rìa bắc hoàn lưu bão số 15, 16 gây mưa vừa, mưa to ngày 26, gió mạnh trên biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.

* Xu thế thời tiết: Trong tháng ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa, kết hợp hoạt động của đới gió đông trên cao.

* Diễn biến thời tiết: Thời kỳ đầu, giữa có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to và dông; thời kỳ cuối tháng có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, có ngày cấp 4; trên biển cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động đến động mạnh.

- Tổng lượng mưa ở mức cao hơn nhiều so với TBNN cùng kỳ, lượng mưa phổ biến từ 400-700mm. Riêng tại Bà Râu 827.8mm.

- Nhiệt độ không khí trung bình                     : 25.20C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình    : 28.50C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất                                      : 31.50C, xảy ra ngày 14;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình   : 23.00C, xấp xỉ TBNN;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                                   : 17.70C, xảy ra ngày 10;

- Độ ẩm không khí trung bình                                     : 75%, xấp xỉ TBNN;

- Tổng số giờ nắng                                             : 181 giờ, thấp hơn TBNN;

 - Tổng lượng bốc hơi                                                        : 157.2mm, thấp hơn TBNN.

Bảng 1: Các đặc trưng khí tượng tháng 12 năm 2017

 

 

        Yếu tố

 

 

Trạm

Nhiệt độ (0C)

Độ ẩm trung bình (%)

Tổng lượng bốc hơi (mm)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Tổng lượng mưa

Lượng mưa ngày lớn nhất

Ttb

Tx

Tn

Lượng mưa (mm)

Số ngày mưa

Lượng mưa (mm)

Ngày xảy ra

Phan Rang

25.2

31.5

17.7

75

157.2

181

98.4

09

44.5

26

Phước Đại

 

 

 

 

 

 

231

5

104.6

2

Sông Pha

 

 

 

 

 

 

186.5

5

96.4

26

Bà Râu

 

 

 

 

 

 

291.3

10

103.9

2

Phương cựu

 

 

 

 

 

 

74.9

7

23.9

2

Đá Hang

 

 

 

 

 

 

81.9

4

33.4

2

Phước Chiến

 

 

 

 

 

 

201.9

5

133.2

2

Quán Thẻ

 

 

 

 

 

 

95.3

4

52

26

Phước Bình

 

 

 

 

 

 

182.5

4

96.7

2

Tân Mỹ

 

 

 

 

 

 

102.5

7

42.3

26

Phước Hà

 

 

 

 

 

 

61.4

3

40

26

Phước Hữu

 

 

 

 

 

 

66.4

7

22

2

 

1.2. Thủy văn

 Mực nước trên các sông, suối trong khu vực tỉnh Ninh Thuận: Trong tháng xuất hiện 03 trận lũ trên mức BĐI. Thời kỳ đầu xuất hiện 02 trận lũ, trong đó có trận trên BĐIII; thời kỳ giữa ít biến đổi đến dao động nhỏ; thời kỳ cuối xuất hiện lũ trên mức BĐII.

Mực nước bình quân tháng trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 35.29m, cao hơn 0.30m so với TBNN cùng kỳ.

Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn tháng 12 năm 2017

(Số liệu thống kê nhanh)

Trạm

Sông

Mực nước

trung bình (m)

Mực nước

cao nhất (m)

Ngày

Mực nước

 thấp nhất (m)

Ngày

 

 

Ghi chú

Phước Bình

Cái

239.96

243.00

02

239.45

23(4)

 

Tân Mỹ

Cái

35.29

38.35

02

34.88

25

 

Phan Rang

Cái

0.30

2.75

02

-0.39

17

 

Phước Hà

Lu

61.19

61.60

2(2)

60.68

1(6)

 

Phước Hữu

Lu

8.62

9.26

27

8.35

26

 

 

2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 01 NĂM 2018

2.1. Khí tượng:

Bão và ATNĐ: Trong tháng có 01-02 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông; khả năng có 3-5 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam.

* Xu thế thời tiết: Ảnh hưởng của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa, kết hợp 01-02 đợt ảnh hưởng của đới gió đông trên cao.

* Dự báo thời tiết: Thời kỳ nửa đàu có mưa, mưa rào rải rác, thời kỳ nửa cuối có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc trên đất liền cấp 3, cấp 4, có ngày cấp 5; trên biển cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động đến động mạnh.

- Tổng lượng mưa tháng ở mức cao hơn TBNN, lượng mưa phổ biến 15-30mm.

- Nhiệt độ không khí trung bình                     : 25.0 - 26.00C, cao hơn TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất TB                  : 28.0 - 29.00C, xấp xỉ  TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất                                    : 29.0 - 31.00C, xảy ra vào đầu tháng.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất TB                 : 21.0 – 22.00C, cao hơn TBNN.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                       : 19.0 - 21.00C, xảy ra cuối tháng.

- Độ ẩm không khí trung bình                                     : 71 - 76%, cao hơn TBNN.

- Tổng số giờ nắng                                             : 190 - 200 giờ, thấp hơn TBNN .

- Tổng lượng bốc hơi                                        : 170 -200mm, thấp hơn TBNN.

2.2.Thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận: Vào thời kỳ đầu tháng ít biến đổi đến dao động nhỏ, khả năng thời kỳ đầu xuất hiện lũ ở mức BĐI-BĐII; thời kỳ giữa tháng ít biến đổi đến dao động nhỏ; thời kỳ cuối tháng ít biến đổi và giảm chậm.

 

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Trị số dự báo: Hbq: 34.25m; Hmax: 36.00m; Hmin: 34.05m ; Tại trạm thủy văn Phan Rang Hbq = 0.20m; Hmax = 2.00m; Hmin = -0.45m.

ĐKTTV Ninh Thuận
 
  Các bài viết mới hơn
    TIN LŨ (Khu vực tỉnh Ninh Thuận)   - 01/12/2020
    Tin không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 30/11/2020
    TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 17/11/2020
    TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão Vamco)   - 10/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    1TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 08/11/2020
    TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN   - 08/11/2020
    TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 10)   - 02/11/2020
    TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA LỚN   - 29/10/2020
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2365
Tổng lượt truy cập: 7,222,336