Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận (Đêm 15 ngày 16/01/2018 và từ đêm 16-25/01/2018) - 03:23:05 PM | 15/01/2018
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận (Đêm 15 ngày 16/01/2018 và từ đêm 16-25/01/2018)

 I- Thời tiết 24 giờ tới: Khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ suy yếu.

      - Thời tiết trên đất liền đêm 15, ngày 16: Mây thay đổi các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ vài nơi ở ven biển, ngày nắng. Nhiệt độ các nơi phổ biến từ 21-300C, độ ẩm phổ biến 65-80%. Gió đông bắc trên đất liền cấp 4, cấp 5, giật cấp 6-7.

Ngày

 

 

Thời tiết

Nhiệt độ không khí(0C)

Gió

Thời tiết đặc biệt

Đêm 15 ngày 16

Ninh Hải

Có mưa nhỏ, ngày nắng.

22-28

Gió đông bắc cấp 4, 5, giật cấp 6,7.

 

Thuận Bắc

Có mưa nhỏ, ngày nắng.

21-28

Gió đông bắc cấp 4, 5, giật cấp 6,7.

TP Phan Rang

Chủ yếu không mưa.

22-28

Gió đông bắc cấp 4, 5, giật cấp 6,7.

Ninh Phước

Đêm không mưa, ngày nắng.

22-29

Gió đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 5.

Thuận Nam

 

Đêm không mưa, ngày nắng.

22-29

Gió đông bắc cấp 4, 5, giật cấp 6,7.

Bắc Ái

Đêm không mưa, ngày nắng.

21-29

Gió đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 5.

Ninh Sơn

Đêm không mưa, ngày nắng.

21-29

Gió đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 5.

 

 III- Thời tiết từ 17-25/01/2018: Các thời kỳ chủ yếu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, trên cao nằm rìa tây nam hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới, thời tiết các huyện trong tỉnh như sau:

 

Ngày

 

 

Thời tiết

Nhiệt độ không khí(0C)

Gió

Thời tiết đặc biệt

 

17/1

TP Phan Rang

Không mưa

23-30

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

 

Ninh Hải

Đêm không mưa, ngày nắng

22-30

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

Thuận Bắc

Đêm không mưa, ngày nắng

22-29

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

Bắc Ái

Chủ yếu không mưa, ngày nắng yếu

21-30

Đông bắc cấp 3, 4

Ninh Sơn

Chủ yếu không mưa

22-30

Đông bắc cấp 3, 4

Ninh Phước

Chủ yếu không mưa

22-29

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

18/1

Thuận Nam

 

Chủ yếu không mưa

22-31

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

 

TP Phan Rang

Có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

23-30

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

 

Ninh Hải

Có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

23-29

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

 

Thuận Bắc

Có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

24-31

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

 

Bắc Ái

Đêm không mưa, ngày nắng

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Đêm không mưa, ngày nắng

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Đêm không mưa, ngày nắng

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

 

19/1

Thuận Nam

 

Có mưa, mưa rào vài nơi, ngày nắng yếu

22-30

Đông bắc cấp 3, 4, giật cấp 6

 

TP Phan Rang

Có mưa, mưa rào, ngày nắng yếu

23-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Có mưa, mưa rào, ngày nắng yếu

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Có mưa, mưa rào, ngày nắng yếu

24-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bắc Ái

Có mưa, mưa rào vài nơi, Ngày nắng

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Có mưa, mưa rào vài nơi, Ngày nắng

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

 

20/1

Thuận Nam

 

Có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

TP Phan Rang

Ngày nắng, đêm không mưa

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Ngày nắng, đêm không mưa

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Ngày nắng, đêm không mưa

24-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bắc Ái

Ngày nắng, đêm không mưa

24-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Có lúc có mưa khu vực Xã Ma Nới

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Ngày nắng, đêm không mưa

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

 

21/1

Thuận Nam

 

Ngày nắng, đêm không mưa

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

TP Phan Rang

Có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

23-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

23-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Có mưa nhỏ, ngày nắng yếu

24-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bắc Ái

Ngày nắng, đêm không mưa

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Ngày nắng, đêm không mưa

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Ngày nắng, đêm không mưa

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

 

22/1

Thuận Nam

 

Ngày nắng, đêm không mưa

21-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

TP Phan Rang

Ngày nắng, đêm không mưa

23-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Ngày nắng, đêm không mưa

23-29

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Ngày nắng, đêm không mưa

24-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bắc Ái

Ngày nắng, đêm không mưa

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Ngày nắng, đêm không mưa

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Ngày nắng, đêm không mưa

22-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

 

23/1

Thuận Nam

 

Ngày nắng, đêm không mưa

21-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

TP Phan Rang

Ngày nắng, đêm không mưa

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Ngày nắng, đêm không mưa

23-29

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Ngày nắng, đêm không mưa

24-31

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bác Ái

Ngày nắng, đêm không mưa

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Ngày nắng, đêm không mưa

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Ngày nắng, đêm không mưa

22-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

 

24/1

Thuận Nam

 

Ngày nắng, đêm không mưa

20-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

TP Phan Rang

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

22-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bác Ái

Ngày nắng, đêm không mưa

23-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Ngày nắng, đêm không mưa

22-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

25/1

Thuận Nam

 

Ngày nắng, đêm không mưa

21-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Hải

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

23-30

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Bắc

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Bác Ái

Ngày nắng, đêm không mưa

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Sơn

Có lúc có mưa, ngày nắng yếu

23-33

Đông bắc cấp 3, 4

 

Ninh Phước

Ngày nắng, đêm không mưa

22-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

Thuận Nam

 

Ngày nắng, đêm không mưa

22-32

Đông bắc cấp 3, 4

 

ĐKTTV Ninh Thuận
 
  Các bài viết cũ hơn
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 15 và 07 giờ 00 ngày 16./01/2018)   - 15/01/2018
    TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN   - 14/01/2018
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 13 và 07 giờ 00 ngày 14./01/2018)   - 13/01/2018
    TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN   - 13/01/2018
    TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN   - 13/01/2018
    Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận (Đêm 12 ngày 13/01/2018 và từ ngày 14-22/01/2018)   - 12/01/2018
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 12 và 07 giờ 00 ngày 13./01/2018)   - 12/01/2018
    TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN   - 12/01/2018
    TIN GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN   - 12/01/2018
    Dự báo thủy văn hạn vừa tỉnh Ninh Thuận (Từ ngày 11 đến ngày 20/01/2018)   - 11/01/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 13, ngày 14/02/2019
29 - 310C
20 - 220C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019
21 - 310C
21 - 310C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Gió đông bắc sẽ suy yếu dần từ ngày 14/02.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1333
Tổng lượt truy cập: 3,212,738