Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên - 08:23:05 AM | 01/02/2018
Từ ngày 01/02/2018, tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 4/12/2017.

Thông tư số 129/2017/TT-BTC nêu rõ, số kinh phí tiết kiệm được xác định trên cơ sở so sánh số chi thực tế với dự toán chi thường xuyênđã được duyệt của các nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm ngân sách và đảm bảo chất lượng, trong đó: Số liệu dự toán chi thường xuyên là số dự toán chi thường xuyên được giao sử dụng trong năm (bao gồm số dự toán được giao đầu năm, số dự toán được bổ sung trong năm và số dư dự toán năm trước được phép chuyển sang năm sau). Số liệu dự toán bao gồm số liệu dự toán tổng thể và số liệu dự toán chi tiết đối với từng tiêu chí đánh giá.

Thông tư số 129/2017/TT-BTC số chi thực tế là số chi mà đơn vị làm thủ tục thanh toán thực chi với Kho bạc Nhà nước gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm ngân sách của cơ quan, đơn vị, bao gồm: Số thanh toán thực chi đến hết ngày 31/12 của năm đánh giá cộng với số chi mà đơn vị dự kiến thanh toán với Kho bạc Nhà nước trong thời gian chỉnh lý quyết toán.

Trên cơ sở đó, việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm cũng dựa trên việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên theo quy định của pháp luật; Việc thực hiện tinh giản biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Giảm số hợp đồng lao động không đúng quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính); Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiêu chí để xiệc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên được xác định trên 3 nội dung với thang điểm tối đa là 100 điểm. Cụ thể, kết quả tiết kiệm đối với một số chỉ tiêu cụ thể trong chi thường xuyên: Thang điểm tối đa là 70 điểm.

Kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên được giao thực hiện chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và kết quả tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ đối với cơ quan nhà nước theo cơ chế tài chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định (loại trừ số kinh phí đã thực hiện tiết kiệm để cải cách tiền lương): Thang điểm tối đa là 30 điểm.

Việc chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên quy định tại Thông tư này bắt đầu thực hiện từ năm ngân sách 2018./.

NBC - Kế hoạch Tài chính
 
  Các bài viết mới hơn
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước Sở TNMT năm 2018.   - 03/04/2019
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước của Văn phòng Sở năm 2018.   - 03/04/2019
    Việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở tài nguyên và môi trường   - 03/04/2019
    Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2018   - 03/04/2019
    Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018   - 03/04/2019
    Quy định về mức đất xây dựng tượng đài   - 21/08/2018
    Triển khai Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ   - 01/06/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Nguồn cải cách tiền lương năm 2018 được thực hiện thế nào?   - 01/02/2018
    Điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước   - 18/12/2017
    Thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình thực hành tiết kiệm   - 18/12/2017
    Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp   - 18/12/2017
    Từ 1/1/2018, sẽ thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại đơn vị sự nghiệp   - 18/12/2017
    Hướng dẫn mới về xếp lương công chức ngạch cán sự   - 18/12/2017
    Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.   - 11/10/2017
    8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW   - 11/10/2017
    Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo   - 29/09/2017
    Quy định mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất   - 22/09/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1272
Tổng lượt truy cập: 5,873,642