Thông báo khí tượng thủy văn tháng 3 năm 2018 tỉnh Ninh Thuận - 03:55:30 PM | 01/03/2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng 3 năm 2018 tỉnh Ninh Thuận

      1.    TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 02 NĂM 2018

* Bão và ATNĐ: Trong tuần có bão Sanba hoạt động gần Biển Đông thời kỳ giữa tuần. Bão này không ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Ninh Thuận.

* Không khí lạnh: Trong tháng có 03 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam. Khu vực tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh, gây gió mạnh trên biển cấp 5, cấp 6, có ngày cấp 7, giật cấp  8, biển động.

* Xu thế thời tiết: Trong tháng ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa, với đới gió đông bắc cường độ trung bình đến mạnh.

* Diễn biến thời tiết: Các thời kỳ trong tháng chủ yếu không mưa. Gió đông bắc trên đất liền cấp 3, cấp 4, có ngày cấp 5; trên biển cấp 5, cấp 6, có ngày cấp 7, giật cấp  8, biển động.

- Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ, lượng mưa phổ biến từ nhỏ hơn 5.0mm.

- Nhiệt độ không khí trung bình               : 24.60C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình   : 29.70C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí cao nhất                              : 32.40C, xảy ra ngày 22;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình : 21.10C, thấp hơn TBNN;

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                            : 16.20C, xảy ra ngày 07;

- Độ ẩm không khí trung bình                              : 71%, xấp xỉ TBNN;

- Tổng số giờ nắng                                      : 258giờ, xấp xỉ TBNN;

- Tổng lượng bốc hơi                                 : 158.9mm, thấp hơn TBNN.

Bảng 1: Các đặc trưng khí tượng tháng 1 năm 2018

 

 

        Yếu tố

 

Trạm

Nhiệt độ (0C)

Độ ẩm trung bình (%)

Tổng lượng bốc hơi (mm)

Tổng số giờ nắng (giờ)

Tổng lượng mưa

Lượng mưa ngày lớn nhất

Ttb

Tx

Tn

Lượng mưa (mm)

Số ngày mưa

Lượng mưa (mm)

Ngày xảy ra

Phan Rang

24.6

32.4

16.2

71

158.9

258

4.8

01

4.8

18

Tân Mỹ

 

 

 

 

 

 

0.4

01

0.4

18

1.2. Thủy văn

 Mực nước trên các sông, suối trong khu vực tỉnh Ninh Thuận: Các thời kỳ trong tháng ít biến đổi, giảm chậm.

Mực nước bình quân tháng trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 33.95m, cao hơn 0.08m so với TBNN cùng kỳ.

Tình hình hồ chứa trong tỉnh tính đến ngày 28/02/2018, tổng dung tích đạt 155.36/194.49 triệu m3 (80.0%).

 Bảng 2: Các đặc trưng thủy văn tháng 02 năm 2017

(Số liệu thống kê nhanh)

Trạm

Sông

Mực nước

trung bình (m)

Mực nước

cao nhất (m)

Ngày

Mực nước

 thấp nhất (m)

Ngày

 

Ghi chú

Tân Mỹ

Cái

33.95

34.11

01

33.83

22

 

Phan Rang

Cái

 

0.55

01

-0.55

01

 

2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 3 NĂM 2018

2.1. Khí tượng:

Bão, ATNĐ và không khí lạnh: Trong tháng không có xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông; khả năng có 2-4 đợt không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía Nam.

* Xu thế thời tiết: Ảnh hưởng của rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa, kết hợp 1-3 đợt ảnh hưởng của đới gió đông yếu trên cao.

* Dự báo thời tiết: Các thời kỳ trong tháng chủ yếu không mưa. Gió đông bắc đến đông trên đất liền cấp 2, cấp 3, có ngày cấp 4, cấp 5; trên biển cấp 4, có ngày câp 5, cấp 6, giật cấp 7-8. Biển bình thường đến động.

- Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ TBNN, lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 10.0mm.

- Nhiệt độ không khí trung bình                     : 25.0 - 26.00C, cao hơn TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất TB                  : 30.5 - 31.50C, xấp xỉ  TBNN.

- Nhiệt độ không khí cao nhất                                    : 32.0 - 34.00C, xảy ra vào cuối tháng.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất TB                 : 23.0 - 24.00C, thấp hơn TBNN.

- Nhiệt độ không khí thấp nhất                       : 21.0 - 22.00C, xảy ra giữa tháng.

- Độ ẩm không khí trung bình                                     : 73 - 78%, xấp xỉ TBNN.

- Tổng số giờ nắng                                             : 240 - 270 giờ, thấp hơn TBNN .

- Tổng lượng bốc hơi                                        : 160 - 190mm, thấp hơn TBNN.

2.2.Thủy văn:

Mực nước trên các sông, suối khu vực tỉnh Ninh Thuận: Các thời kỳ trong tháng ít biến đổi, giảm chậm.

Trên sông Cái Phan Rang tại Trạm thủy văn Tân Mỹ mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Trị số dự báo: Hbq: 33.90m; Hmax: 34.10m; Hmin: 33.70m ; Tại trạm thủy văn Phan Rang: Hmax = 0.50m, ngày 01, 02; Hmin = -0.40m, ngày 01, 02.

Đài KTTV Ninh Thuận
 
  Các bài viết mới hơn
    TIN LŨ (Khu vực tỉnh Ninh Thuận)   - 01/12/2020
    Tin không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh Ninh Thuận   - 30/11/2020
    TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 17/11/2020
    TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão Vamco)   - 10/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 12)   - 09/11/2020
    1TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN   - 08/11/2020
    TIN CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN   - 08/11/2020
    TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 10)   - 02/11/2020
    TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ MƯA LỚN   - 29/10/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 28 và 07 giờ 00 ngày 01/3/2018)   - 28/02/2018
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 27 và 07 giờ 00 ngày 28/02/2018)   - 27/02/2018
    Nhận định xu thế thời tiết, thuỷ văn mùa (Từ 15/02 đến 15/04/2018)   - 26/02/2018
    TIN GIÓ MẠNH   - 26/02/2018
    Bản tin dự báo thời tiết hạn vừa 5 ngày (Từ 7 giờ ngày 26/2/2017 đến 7 giờ ngày 1/3/2017)   - 26/02/2018
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 25 và 07 giờ 00 ngày 26/02/2018)   - 26/02/2018
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 23 và 07 giờ 00 ngày 24/02/2018)   - 23/02/2018
    Tin gió mùa đông bắc   - 23/02/2018
    Tin gió mùa đông bắc   - 23/02/2018
    Dự báo thủy văn hạn ngắn tỉnh Ninh Thuận (19 giờ 00 ngày 22 và 07 giờ 00 ngày 23/02/2018)   - 22/02/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2368
Tổng lượt truy cập: 6,110,889