Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đo đạc lập bản đồ - 06:58:32 AM | 08/03/2018
Tháng 3/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/CB về Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đo đạc lập bản đồ. Theo nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:

1. Mục tiêu:

- Tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của đơn vị liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Điều chỉnh, đổi mới phương pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động đo đạc và bản đồ của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận; Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng gọn, hiệu quả.

- Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin chính xác nhất, mới nhất và đầy đủ nhất cho tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin địa chính thửa đất trên địa bàn tỉnh nói riêng và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung;

- Nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân trong hoạt động đo đạc bản đồ và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ, tạo uy tín cho cơ quan, đơn vị; Giúp cho địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

2. Nhiệm vụ:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đo đạc và bản đồ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; trong đó, chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đo đạc và bản đồ, áp dụng công nghệ nhằm định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của đơn vị cũng như yêu cầu kỹ thuật hiện đại hóa hiện nay.

- Tập trung nguồn lực cho xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản (thiết bị đo đạc, phần mềm biên tập bản đồ…) phục vụ cho công tác đo đạc, bản đồ; Thời gian đo đạc từng bước được rút ngắn, chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ có độ chính xác cao để từng bước khẳng định uy tín cho đơn vị.

- Cập nhật, tích hợp, thu nhận các sản phẩm đo đạc và bản đồ của các ngành, các đơn vị có liên quan và khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu cho các ngành, các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và của Ngành nói chung.

- Thiết lập được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và người dân trong công tác tổ chức thực hiện đo đạc lập bản đồ, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị. Đảm bảo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất đúng quy trình, quy phạm về hoạt động đo đạc bản đồ.

- Tăng cường ứng dụng và làm chủ các công nghệ mới về đo đạc, bản đồ để nâng cao độ chính xác, giá trị thực tiễn của các sản phẩm đo đạc, bản đồ đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

- Tạo sự hài lòng và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, đáp ứng nhu cầu độ chính xác trong công tác đo đạc lập bản đồ. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần phòng chống quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực trong toàn đơn vị.

3.2. Giải pháp:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức và người lao động đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm chính. Đồng thời có cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát đối với từng cán bộ làm nhiệm vụ công tác đo đạc và bản đồ, trên cơ sở đó để  đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm và khen thưởng cán bộ.

- Tăng cường quản lý đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành và đặc biệt là địa phương, cơ sở trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Cần phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về đất đai để người dân tham gia tích cực hơn trong quá trình đo đạc lập bản đồ;

- Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về công tác đo đạc lập bản đồ, đặc biệt là trong kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bản đồ. Sớm xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác đo đạc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành trong những năm tới.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi, đối thoại chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc, học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn để không ngừng nâng cao năng lực, tinh thần thái độ, đạo đức công vụ,… phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn;

- Phát động phong trào đăng ký sáng kiến đối với tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị trong việc tham gia đề xuất giải pháp, kỹ năng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra nêu trên.

Đây được cho là một trong những Nghị quyết rất thiết thực trong tình hình hiện nay.

TVD-VPĐKĐĐ
 
  Các bài viết mới hơn
    Bộ TN&MT cùng Ninh Thuận tháo gỡ một số vướng mắc trên địa bàn tỉnh   - 16/11/2018
    Tọa đàm về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai   - 23/10/2018
    Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái về việc lập thủ tục giao đất cho các hộ dân thiếu đất sản xuất trên địa bàn xã Phước Trung, huyện Bác Ái.   - 25/09/2018
    Chỉ số tiếp cận đất đai 6 tháng đầu năm 2018 tại sở Tài nguyên và Môi trường   - 20/06/2018
    Xác định rõ phạm vi và quan điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai   - 29/05/2018
    Hội thi chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác   - 22/05/2018
    Nhân dân và Chính quyền đồng hành triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Than   - 21/05/2018
    Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở TN&MT   - 26/04/2018
    Chính thức ra mắt trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường   - 26/04/2018
    Ngành quản lý đất đai đi cùng nhiêm vụ trong tương lai   - 30/03/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Hoàn thiện chính sách Pháp luật Đất đai: Đảm bảo tính kế thừa để phát triển kinh tế - xã hội   - 07/03/2018
    Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tháng 02 năm 2018.   - 07/03/2018
    Nhộn nhịp ngày đầu xuân tại Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Ninh Sơn   - 02/03/2018
    Thông báo Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   - 02/03/2018
    Phó giám đốc Sở gặp mặt đầu năm mới và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018   - 23/02/2018
    Tiềm năng Ninh Thuận về năng lượng mặt trời, năng lượng gió thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư   - 31/01/2018
    Ngành đất đai “nền kinh tế mới”   - 24/01/2018
    Vai trò gương mẫu trong việc hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng công trình Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi   - 15/01/2018
    Hội nghị tập huấn phần mềm một cửa của Sở   - 12/01/2018
    Hội nghị Công nhân Viên chức năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 02/01/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 345
Tổng lượt truy cập: 3,124,821