Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ - 02:40:58 PM | 14/03/2018
.


Chủ tịch QH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 22, Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

Sáng 12/3, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 22 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong chương trình phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận.

Tham dự phiên thảo luận về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cùng một số thành viên của Ban soạn thảo Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ

Trình bày báo cáo một số vấn đề về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết: Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã xem xét cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 14 và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, dự thảo Luật lần này đã tiếp thu, chỉnh lý và tương đối hoàn thiện với nhiều nội dung quan trọng: nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ; cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ; thể hiện đầy đủ, rõ ràng, cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh của Luật.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Ban soạn thảo cũng rà soát, đối chiếu các quy định của Dự thảo Luật với quy định liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trong các Luật khác; chỉnh sửa về văn phong, kỹ thuật văn bản; bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật.

 Cho ý kiến về quy định cung cấp miễn phí thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng: cần quy định cụ thể việc miễn lệ phí cung cấp dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng cụ thể. Theo Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nhưng sử dụng thông tin không phải để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng thì vẫn phải nộp phí như tất cả các đối tượng khác…

Góp ý dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho rằng cần giải thích rõ hơn về Atlas quốc gia vì tại khoản 1 Điều 31 cũng nêu: "Atlas quốc gia là tập hợp các bản đồ, biểu đồ, hình ảnh được thành lập theo nguyên tắc, bố cục thống nhất thể hiện điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quốc gia; được thành lập, xuất bản theo từng giai đoạn phát triển của đất nước".

Theo ông Nguyễn Văn Giàu, dự thảo Luật nên thay từ Atlas thành “Tập bản đồ Quốc gia”. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng, dự thảo Luật còn nhiều quy định mang tính quy phạm pháp luật, một số điều nên quy định trong Luật mà không cần giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Về quản lý nhà nước, phân công cụ thể chi tiết nên giao thẳng cho các bộ có liên quan, tránh trùng lặp và làm gọn nhẹ bộ máy theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương VI khoá XII.

 Ô Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo về Dự án Luật Đo đạc và bản đồ tại phiên họp sáng 12/3

 

Cho ý kiến về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng: đối với dữ liệu nền địa lý quốc gia cần có phần mềm để quản lý thống nhất, phải có định dạng dữ liệu chung để các cơ quan đều có thể sử dụng hiệu quả. Liên quan đến vấn đề quốc phòng an ninh, cần xem lại cơ chế cho phép khai thác sử dụng dữ liệu, vì trong dự thảo luật quy định Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý, nhưng quốc phòng, an ninh là vấn đề rất quan trọng nên cần có cơ chế phối hợp giữa 3 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và Bộ Công An để đảm bảo tính thống nhất.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển như hiện nay, trong Luật cần có định hướng rõ hơn về khoa học công nghệ để tránh sự lạc hậu.

Góp ý vào điểm c khoản 5 Điều 41 dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định lưu ý xu hướng chuyển từ cơ chế “phí” sang “giá” và đặc điểm của hoạt động này là có những phần việc do tư nhân, thậm chí đơn vị nước ngoài thực hiện, chỉ có thể “miễn phí” đối với những thông tin, dữ liệu được thu thập, xử lý bằng tiền ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị quy định là “kinh phí do nhà nước bảo đảm” thì hợp lý hơn.

  

 Bt tại Qhoij

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình tại phiên họp sáng 12/3

 

Giải trình và làm rõ thêm những nội dung ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan soạn thảo dự án Luật đã nhận được sự quan tâm của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học Công nghệ môi trường, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan của Bộ Tư pháp và khoảng 10 địa phương, Ban soạn thảo đã nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến của các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục làm rõ thêm những nhiệm vụ nào được cung cấp miễn phí dữ liệu đo đạc và bản đồ; đồng thời thiết kế “bộ lọc” theo hướng mở, hoạt động nào Nhà nước không cấm thì tư nhân được làm; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đối với công tác quản lý và toàn xã hội.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay là hết sức xác đáng. Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu thể hiện trong dự án Luật để đảm bảo tính bao quát và cụ thể hơn.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: về chính sách miễn giảm phí sử dụng dữ liệu đo đạc và bản đồ cho quốc phòng, an ninh, phòng chống bão lụt sẽ có quy định về nguyên tắc trong Luật Đo đạc và Bản đồ. Còn những nhiệm vụ cụ thể nào về an ninh, quốc phòng được miễn, giảm phí cung cấp dữ liệu phải được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan, hoặc giao cho Chính phủ quy định.

 

1203 Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp sáng 12/3. 

 Về từ ngữ trong dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đề nghị nên dùng “Tập bản đồ Quốc gia” thay cho từ Atlas Quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, về vấn đề quản lý nhà nước: Thường vụ quyết định nguyên tắc, còn trách nhiệm thống nhất quản lý về đo đạc và bản đồ là của Chính phủ. Cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý là Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn các Bộ khác sẽ làm việc theo sự phân công.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng cơ quan soạn thảo phối hợp, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung toàn bộ dự án Luật để xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới.

Tô Văn Dũng (Trích nguồn từ cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
  Các bài viết mới hơn
    Ninh Thuận là một trong 10 tỉnh hoàn thành công tác kiểm kê đất đai sớm nhất trong cả nước.   - 19/09/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty CP điện mặt trời DLG Ninh Thuận thuê đợt 1 tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long   - 26/08/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty CP phong điện Thuận Bình thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án nhà máy điện gió Lợi Hải 2 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/08/2020
    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ   - 26/08/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần điện mặt trời Thành Vinh thuê đợt 1 tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam để thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thuận Nam 12   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Đại Phát Hưng thuê đất thuê đất để khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ cát Nhị Hà 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty CP đầu tư và phát triển đá Việt Nam thuê đất để khai thác khoáng sản tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty Cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận thuê đất để sử dụng vào mục đích làm Trụ sở làm việc tại phường Mỹ Bình, Phan Rang - Tháp Chàm   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH Chợ Phước Mỹ Ninh Thuận thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Chợ Phước Mỹ tại phường Phước Mỹ   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Chợ Mỹ Nhơn thuê đất tại xã Bắc Phong , huyện Thuận Bắc để thực hiện dự án đầu tư Chợ Mỹ Nhơn   - 26/08/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hệ thống thông tin dữ liệu đất đai cần tiếp cận được công nghệ tiên tiến của thế giới   - 09/03/2018
    Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đo đạc lập bản đồ   - 08/03/2018
    Hoàn thiện chính sách Pháp luật Đất đai: Đảm bảo tính kế thừa để phát triển kinh tế - xã hội   - 07/03/2018
    Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tháng 02 năm 2018.   - 07/03/2018
    Nhộn nhịp ngày đầu xuân tại Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Ninh Sơn   - 02/03/2018
    Thông báo Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   - 02/03/2018
    Phó giám đốc Sở gặp mặt đầu năm mới và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018   - 23/02/2018
    Tiềm năng Ninh Thuận về năng lượng mặt trời, năng lượng gió thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư   - 31/01/2018
    Ngành đất đai “nền kinh tế mới”   - 24/01/2018
    Vai trò gương mẫu trong việc hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng công trình Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi   - 15/01/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1865
Tổng lượt truy cập: 5,871,205