dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại, tư vấn và trợ giúp pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. - 04:16:05 PM | 14/03/2018
Nhằm tăng cường công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân để tiếp nhận, tư vấn, giải đáp theo nhu cầu Nhân dân tất cả những vướng mắc hoặc chưa nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách, các quy định của địa phương, các thủ tục hành chính,…về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung, tại địa bàn xã, phường, thị trấn nói riêng, trong đó đáng lưu ý là công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai là lĩnh vực được Nhân dân hết sức quan tâm, cần được tuyên truyền sâu rộng bằng hoạt động đối thoại trực tiếp, thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong toàn xã hội, để pháp luật thực tế đi vào cuộc sống.

Thực hiện theo Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đã thống nhất với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải và UBND xã Nhơn Hải về Kế hoạch tổ chức buổi đối thoại với Nhân dân xã Nhơn Hải nhằm tiếp thu, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của người Dân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa bàn xã. Thông qua hoạt động đối thoại, cũng là dịp để Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải và Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận được lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ảnh, đóng góp của người Dân về tinh thần, thái độ, phong cách phục vụ của không những cán bộ chính quyền địa phương mà ngay cả lực lượng cán bộ, nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận và Chi nhánh Ninh Hải trong thời gian qua để từ đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại và ra sức phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, tạo sự hài lòng cao nhất cho người Dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo các cấp, các Ngành, đặc biệt là Kế hoạch đột phá của Ngành tài nguyên và môi trường sẽ được triển khai quyết liệt trong năm 2018.

Với yêu cầu chỉ đạo nói trên, ngày 13/3/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại, tư vấn và trợ giúp pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Với nội dung cơ bản như sau:

1. Mục đích:

- Giải quyết thỏa đáng, kịp thời các đề xuất, kiến nghị, các vấn đề còn tồn tại ở cơ sở và những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Nhơn Hải;

- Đẩy mạnh công tác tuyên pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường; nắm bắt những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để giải quyết thỏa đáng trong phạm vi trách nhiệm của mình hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân;

- Thông qua Hội nghị đối thoại, giúp cho Chính quyền địa phương, các Phòng, đơn vị chuyên môn và những người làm công tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nắm bắt và thấu hiểu những trăn trở, bức xúc của Nhân dân, nhất là ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân để từ đó không ngừng phấn đấu, nỗ lực khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Hội nghị đối thoại được tổ chức với phương châm “Dân chủ, công khai,  hiệu quả; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người Dân đều bình đẳng tham gia đóng góp ý kiến, phản ảnh, đề xuất, kiến nghị trực tiếp đối với cơ quan, đơn vị hoặc người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải và Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi, tiếp thu ý kiến và thực hiện tư vấn, hướng dẫn hoặc trả lời ngay cho Nhân dân tại Hội nghị.

- Nội dung trả lời ý kiến Nhân dân cần tập trung nghiên cứu, trả lời trọng tâm vào vấn đề chính mà Nhân dân quan tâm, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Trường hợp nếu xét thấy cần thiết thì có Văn bản hướng dẫn, trả lời cụ thể sau Hội nghị theo yêu cầu Nhân dân.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:

Hội nghị tổ chức 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 27/3/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải.

    4 Hình thức: Hội nghị đối thoại, tọa đàm trực tiếp.

5. Thành phần:

- Lãnh đạo và Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận; Lãnh đạo Chi nhánh Ninh Hải và Tổ trưởng các Tổ chuyên môn thuộc Chi  nhánh; Lãnh đạo một số Chi nhánh khác trên địa bàn tỉnh (tham dự và rút kinh nghiệm để tổ chức theo địa bàn của mình).

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo các Phòng: Quản lý đất đai, Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Khoáng sản, Tài nguyên Nước và Khí tượng thủy văn, Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Lãnh đạo và công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Đại biểu của UBND xã Nhơn Hải:

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nhơn Hải;

+ Cán bộ địa chính xã Nhơn Hải;

+ Các đại biểu Nhân dân (do UBND xã Nhơn Hải mời hoặc Nhân dân tự đăng ký dự theo thông báo của Xã).

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã, BQL nhân dân các thôn thuộc xã cùng tham dự.

- Ngoài ra, sau khi được sự thống nhất, Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận và Chi hội Luật gia huyện Ninh Hải sẽ cùng tham dự Hội nghị để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho Nhân dân xã Nhơn Hải trong quá trình đối thoại.

Tô Văn Dũng – VPĐKĐĐ
 
  Các bài viết mới hơn
    Ninh Thuận là một trong 10 tỉnh hoàn thành công tác kiểm kê đất đai sớm nhất trong cả nước.   - 19/09/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty CP điện mặt trời DLG Ninh Thuận thuê đợt 1 tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long   - 26/08/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty CP phong điện Thuận Bình thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án nhà máy điện gió Lợi Hải 2 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/08/2020
    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ   - 26/08/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần điện mặt trời Thành Vinh thuê đợt 1 tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam để thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thuận Nam 12   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Đại Phát Hưng thuê đất thuê đất để khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ cát Nhị Hà 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty CP đầu tư và phát triển đá Việt Nam thuê đất để khai thác khoáng sản tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty Cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận thuê đất để sử dụng vào mục đích làm Trụ sở làm việc tại phường Mỹ Bình, Phan Rang - Tháp Chàm   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH Chợ Phước Mỹ Ninh Thuận thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Chợ Phước Mỹ tại phường Phước Mỹ   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Chợ Mỹ Nhơn thuê đất tại xã Bắc Phong , huyện Thuận Bắc để thực hiện dự án đầu tư Chợ Mỹ Nhơn   - 26/08/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ   - 14/03/2018
    Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hệ thống thông tin dữ liệu đất đai cần tiếp cận được công nghệ tiên tiến của thế giới   - 09/03/2018
    Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đo đạc lập bản đồ   - 08/03/2018
    Hoàn thiện chính sách Pháp luật Đất đai: Đảm bảo tính kế thừa để phát triển kinh tế - xã hội   - 07/03/2018
    Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tháng 02 năm 2018.   - 07/03/2018
    Nhộn nhịp ngày đầu xuân tại Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Ninh Sơn   - 02/03/2018
    Thông báo Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   - 02/03/2018
    Phó giám đốc Sở gặp mặt đầu năm mới và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018   - 23/02/2018
    Tiềm năng Ninh Thuận về năng lượng mặt trời, năng lượng gió thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư   - 31/01/2018
    Ngành đất đai “nền kinh tế mới”   - 24/01/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1732
Tổng lượt truy cập: 5,871,072