Sở Tài nguyên và môi trường với hội luật gia tỉnh Ninh Thuận ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường - 01:46:01 PM | 20/03/2018
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; thực hiện Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án đề cao trách nhiệm, hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
     Ngày 12/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia tỉnh về thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Về tham dự và chỉ đạo buổi Lễ ký kết có đồng chí Lê Văn Bình - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Tham dự Lễ ký kết còn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy; Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Luật gia các huyện, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh.

     Thông qua việc triển khai Kế hoạch phối hợp trên sẽ góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, các hội viên của Hội Luật gia và người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Việc phối hợp trên cơ sở hợp tác, đề cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tham gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần cùng chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; từng bước hình thành thoi quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 Đ/c Bùi Anh Tuấn – Giám đốc Sở TN&MT cùng với đ/c Phạm Văn A – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghi thức ký kết Kế hoạch phối hợp dưới sự chứng kiến của
đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương


     Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá cao việc Sở Tài nguyên và Môi trường với Hội Luật gia tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; việc xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp giữa 02 đơn vị là cách làm hay, điểm đột phá trong công tác tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; góp phần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò quan trọng của tài nguyên và môi trường trong đời sống; công chức, viên chức trong hệ thống ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh và Hội Luật gia các cấp cần quán triệt sâu kỹ, thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp đã ký kết;  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, nghiên cứu việc xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật gia tỉnh để triển khai thực hiện, tổ chức ký kết tại địa phương mình, góp phần cùng toàn tỉnh đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…./.

Duy Khiêm -Thanh tra
 
  Các bài viết mới hơn
    THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN ĐỐI VỚI 10 DOANH NGHIỆP TẠI 11 CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHƠN HẢI, HUYỆN NINH HẢI   - 09/08/2019
    CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH MINH NINH THUẬN TẠI MỎ CÁT PHƯỚC MỸ   - 09/08/2019
    Triển khai chương trình   - 19/04/2019
    Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở TNMT   - 03/04/2019
    Quy chế phố hợp Sở Tài nguyên và Môi trường & Thanh tra tỉnh   - 03/04/2019
    Kế hoạch Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường & Hội Luật Gia tỉnh   - 03/04/2019
    Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018   - 03/04/2019
    Kế hoạch phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018   - 03/04/2019
    Triển khai “Ngày pháp luật” năm 2018   - 03/04/2019
    Công tác phối hợp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Công bố kết luận thanh tra số 203 ngày 15/01/2018 của giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường   - 18/01/2018
    Sơ kết quy chế phối hợp Thanh tra Tỉnh – Sở Tài nguyên và Môi trường   - 12/01/2018
    Giám đốc Sở ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018   - 11/01/2018
    Kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp   - 08/01/2018
    Ubnd tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định thay thế quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.   - 02/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyết Kế hoạch thanh tra năm 2018   - 21/12/2017
    Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận   - 15/11/2017
    Công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ.   - 27/10/2017
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính   - 02/10/2017
    Chuyên mục Hỏi – Đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo.   - 28/09/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/10/2019
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3484
Tổng lượt truy cập: 4,050,613